Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Уряд вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, а міністерства затвердили критерії, за якими визначатимуть підприємства, що мають важливе значення для галузі національної економіки

02 травня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану» від 28.04.2023 № 400 (далі — Постанова № 400). Цією постановою внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану (далі — Порядок бронювання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 (далі — Постанова № 76), про норми якого ми докладно розповідали (дивстаттю «Бронювання працівників під час воєнного стану» у ВПЗ № 2/2023, стор. 80).

Постановою № 400 встановлено граничні строки подання, погодження, розгляду, прийняття рішення щодо списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі — список), та зарахування військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік.

Змінами, внесеними до пунктів 7 – 11 Порядку бронювання, передбачено наступне:

– органи державної влади, інші державні органи у строк не більше ніж 5 робочих днів з дня отримання списку військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі — список) подають його на погодження Генеральному штабу Збройних Сил (СБУ, Службі зовнішньої розвідки) для їх перевірки та погодження;

– з метою погодження списки розглядаються щодо повноти заповнення та наявності обґрунтувань Генеральним штабом Збройних Сил (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня їх отримання, після чого подаються до Мінекономіки;

– після отримання від Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) погоджених списків Мінекономіки у строк не більше ніж 5 робочих днів з дня отримання списків приймає рішення про бронювання військовозобов’язаних;

– територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідний підрозділ Центрального управління та/або регіональний орган СБУ, відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки), на підставі рішення про бронювання військовозобов’язаних у строк не більше ніж 5 робочих днів з дня його отримання зараховує такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Таким чином, тепер період від отримання державними органами від роботодавців списків на бронювання працівників до зарахування заброньованих на спеціальний військовий облік має становити максимум 25 робочих днів.

На виконання норм Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених Постановою № 76, Міністерство фінансів України (далі — Мінфін), Міністерство цифрової трансформації України (далі — Мінцифри) та Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі — Мінагрополітики) для своїх сфер затвердили Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки. За умови дотримання Критеріїв підприємства, установи, організації визнаються такими, що мають важливе значення для національної економіки, внаслідок чого вони як роботодавці мають право на бронювання своїх працівників-військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Так, Мінфін наказом від 16.03.2023 № 137, який набрав чинності 07.04.2023, затвердив Критерії, за якими Міністерство фінансів України визначає підприємства, установи й організації, які мають важливе значення для національної економіки (далі — Критерії Мінфіну). Ці Критерії поширюються на підприємства, установи, організації, які перебувають у сфері управління Мінфіну або щодо яких Мінфін здійснює функції з управління корпоративними правами.

Так, згідно з Критеріями Мінфіну підприємства, установи, організації (далі — підприємства) визначаються такими, що мають важливе значення для галузей національної економіки, якщо вони відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

– здійснення відповідно до законів реалізації державної політики, за формування якої відповідає Мінфін;

– здійснення діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, у якій формування та реалізацію державної політики забезпечує Мінфін;

– виконання робіт та надання послуг для Мінфіну на підставі договорів (угод, меморандумів, контрактів), укладених на строк не менше шести місяців;

– надання послуг, які забезпечують потреби підприємств, які перебувають у сфері управління Мінфіну або щодо яких Мінфін здійснює функції з управління корпоративними правами, що належать державі у їхніх статутних капіталах, чи здійснює контроль за їхньою діяльністю, у разі якщо відсутність таких послуг призведе до порушення стабільного функціонування таких підприємств;

– перебування у сфері управління Мінфіну або Мінфін здійснює функції з управління корпоративними правами, що належать державі у їхніх статутних капіталах, чи здійснює контроль за їхньою діяльністю.

Мінцифри наказом від 23.03.2023 № 30, який набрав чинності 25.04.2023, затвердило Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації (далі — Критерії Мінцифри). Ці Критерії поширюються на підприємства, установи, організації, які перебувають у сфері управління Мінцифри.

Так, згідно з Критеріями Мінцифри визначення підприємств, установ та організацій (далі — підприємства), які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації, здійснюється за такими критеріями:

1) забезпечують функціонування та розвиток інфраструктури широкосмугового доступу до мережі Інтернет та електронних комунікацій – підприємство:

– є уповноваженим представником іноземного постачальника радіообладнання та/або технічних засобів електронних комунікацій та/або програмних продуктів, необхідних для планування, підтримки, обслуговування, налаштування, будівництва мереж, що постачається для потреб постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж та/або операторів електронних комунікацій, що підтверджується: інформацією щодо чинного договору поставки зазначеної продукції (програмних продуктів) або про надання відповідних послуг, укладеного з постачальником електронних комунікаційних послуг та/або мереж та/або оператором електронних комунікацій; інформацією щодо партнерського договору, договору про співробітництво, дистриб’юторського листа, сертифіката чи аналогічного правочину, довіреності від/з постачальника(ом);

– здійснює технічне обслуговування, ремонт, будівництво електронних комунікаційних мереж, що забезпечують надання електронних комунікаційних послуг у двох чи більше областях, що підтверджується: інформацією щодо чинного договору про надання відповідних послуг (виконання робіт), укладеного з оператором електронних комунікацій, який здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов’язаними засобами у двох чи більше областях; довідкою (у довільній формі) оператора електронних комунікацій про підтвердження здійснення експлуатації та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов’язаними засобами у двох чи більше областях;

– забезпечує функціонування центру обробки даних та/або інфраструктури обміну трафіком для потреб оператора електронних комунікацій, який здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов’язаними засобами у двох чи більше областях, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання відповідних послуг, укладеного з оператором; довідкою (у довільній формі) оператора електронних комунікацій про підтвердження здійснення експлуатації та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов’язаними засобами у двох чи більше областях;

– є виробником радіообладнання та/або технічних засобів електронних комунікацій, основним видом діяльності якого згідно з кодами класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, прийнятого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (далі — КВЕД-2010), є один з таких КВЕД:

26.11 Виробництво електронних компонентів;

26.30 Виробництво обладнання зв’язку;

27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів;

27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів, що підтверджується інформацією щодо чинного договору купівлі-продажу або поставки, зазначеної продукції, укладеного з оператором електронних комунікацій та/або підприємством, що здійснює технічне обслуговування, ремонт, відновлення електронних комунікаційних мереж та/або забезпечує функціонування центру обробки даних та/або інфраструктури обміну трафіком або укладеного не пізніше 3-х місяців до дати подання звернення про визначення підприємства таким, що є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, видаткової накладної щодо відпуску вказаного товару для зазначених покупців, оформленої не пізніше 3-х місяців до дати подання звернення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Підприємство визначається таким, що відповідає зазначеному критерію, у разі відповідності одному або більше критеріям, зазначеним в абзацах другому – п’ятому цього підпункту;

2) забезпечують надання електронних довірчих послуг — підприємство є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, та яким сформовано кваліфіковані сертифікати електронних підписів у кількості, що становить не менше ніж 1 тисяча за попередній звітний рік, що підтверджується звітністю, поданою Мінцифри в установленому законодавством порядку, або відповідною довідкою (у довільній формі), наданою підприємством;

3) провадять діяльність у сфері ІТ-індустрії – підприємство здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою статті 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», в тому числі види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України відповідно до зазначеної статті, а також має:

– розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб – працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця, що підтверджується довідкою (у довільній формі), наданою підприємством;

– середньооблікову кількість застрахованих осіб – працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менше 9 осіб, що підтверджується довідкою (у довільній формі), наданою підприємством;

4) забезпечує функціонування публічних електронних реєстрів та/або баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами – підприємство надає:

– хмарні послуги та/або послуги із зберігання та обробки даних засобами центру обробки даних для держателів, адміністраторів, технічних адміністраторів публічних електронних реєстрів та/або власників, адміністраторів, технічних адміністраторів баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання зазначених послуг;

– послуги (здійснює заходи) із розроблення, створення (побудови), модернізації, розвитку, впровадження та супроводження, адміністрування (технічного адміністрування) публічних електронних реєстрів, баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання зазначених послуг або документа, яким відповідне підприємство визначено адміністратором (технічним адміністратором), крім випадку, коли підприємство визначено адміністратором (технічним адміністратором) нормативно-правовим актом.

Підприємство визначається таким, що відповідає зазначеному критерію у разі відповідності одному або обом критеріям, зазначеним в абзацах другому та третьому цього підпункту;

5) забезпечують розвиток ІТ-індустрії – підприємство надає безповоротну фінансову допомогу суб’єктам господарювання приватного сектору економіки які провадять інноваційну діяльність, реалізують інноваційні проекти, здійснюють діяльність із створення технологій, діяльність, яка належить до креативних індустрій, наукову діяльність, науково-технічну діяльність – якщо розмір наданої фінансової допомоги становить не менше 30 млн. гривень за попередній календарний рік та/або в поточному році, що підтверджується інформацією щодо договорів про надання фінансової підтримки;

6) забезпечують інформаційну протидію агресору засобами інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, а також в мережі Інтернет – підприємство, основним видом діяльності якого станом на 01 січня 2022 року згідно з КВЕД-2010 є один з таких КВЕД:

62.01 Комп’ютерне програмування;

62.02 Консультування з питань інформатизації;

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність, та забезпечує виконання заходів щодо інформаційної протидії, що підтверджується інформацією підприємства про здійснення відповідних заходів.

Підприємство визначається таким, що має важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації, у разі відповідності одному або більше критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв. Для підтвердження відповідності критерію, зазначеному в пункті 1 цих Критеріїв, підприємство надає відповідну інформацію (довідки) за підписом керівника підприємства, який забезпечує достовірність наданих відомостей.

Мінагрополітики наказом від 21.02.2023 № 223, до якого потім неодноразово вносилися зміни, затвердило Критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період (далі — Критерії Мінагрополітики). Ці Критерії поширюються на підприємства, установи, організації, які перебувають у сфері управління Мінагрополітики.

Так, згідно з Критеріями Мінагрополітики визначення підприємств, установ та організацій (далі — підприємства), які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, здійснюється за такими критеріями:

1) здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності або має середню кількість застрахованих осіб-працівників не менше 20 осіб або є постачальником насіння овочевих та/або польових культур і представляє та діє в інтересах суб’єкта прав інтелектуальної власності на сорт рослин (далі — суб’єкт прав) по більш ніж 100 сортам рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні та постачає насіння овочевих та/або польових культур та має об’єми ввезення такого насіння в Україну за річний період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на більш ніж 40 млн гривень.

2) Підприємство:

– провадить діяльність з виробництва, переробки та збуту (експорту) сільськогосподарської продукції, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно з КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

01.12 Вирощування рису;

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

01.14 Вирощування цукрової тростини;

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

01.21 Вирощування винограду;

01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;

01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів;

01.26 Вирощування олійних плодів;

01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;

01.29 Вирощування інших багаторічних культур;

01.30 Відтворення рослин;

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;

01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;

01.45 Розведення овець і кіз;

01.46 Розведення свиней;

01.47 Розведення свійської птиці;

01.49 Розведення інших тварин;

01.50 Змішане сільське господарство;

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;

01.63 Післяурожайна діяльність;

01.64 Оброблення насіння для відтворення;

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

– є виробником та/або постачальником засобів захисту рослин (пестицидів), насіння та/або садивного матеріалу, ветеринарних препаратів, добрив, сільськогосподарської техніки, устатковання, обладнання і запасних частин до них, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно з КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;

20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (щодо ветеринарних препаратів);

28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства;

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням;

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання;

– забезпечує виробничо-технологічні процеси з приймання, очищення, сушіння, зберігання, переробки зерна, олійних та зернобобових культур, продуктів їх доробки, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно з КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

52.10 Складське господарство;

– здійснює виробництво та реалізацію харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно з КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

10.11 Виробництво м’яса;

10.12 Виробництво м’яса свійської птиці;

10.13 Виробництво м’ясних продуктів;

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;

10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів;

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру;

10.52 Виробництво морозива;

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;

10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;

10.81 Виробництво цукру;

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;

10.83 Виробництво чаю та кави;

10.84 Виробництво прянощів і приправ;

10.85 Виробництво готової їжі та страв;

10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угрупувань;

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;

10.31 Перероблення та консервування картоплі;

10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків;

10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів.

11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв;

11.02 Виробництво виноградних вин;

11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;

11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;

11.05 Виробництво пива;

11.06 Виробництво солоду;

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

12.00 Виробництво тютюнових виробів;

28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;

– провадить рибогосподарську діяльність основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно з КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

03.11. Морське рибальство;

03.12 Прісноводне рибальство;

03.21 Морське рибництво (аквакультура);

03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура);

– здійснює науково-технічну діяльність щодо створення умов для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і рівня продовольчої безпеки України, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно з КВЕД-2010, є такий КВЕД:

71.20 Технічні випробування та дослідження;

72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Для підтвердження відповідності критерію, зазначеному у підпункті 1 пункту 1 цих Критеріїв, підприємство надає відомості щодо:

1) площі оброблювальних угідь — в залежності від системи оподаткування, копію податкової декларації з усіма додатками, у тому числі з обов’язковим поданням додатку з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання до:

– податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) за попередній податковий (звітний) рік;

– податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи за податковий (звітний) рік;

– податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік.

Зазначені копії податкових декларацій та Розрахунків подаються з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку або квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків, або поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

2) кількості застрахованих осіб – працівників — завірену копію Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за останній звітний період, із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього Податкового розрахунку;

3) постачання насіння овочевих та/або польових культур і представлення та дії в інтересах суб’єкта прав по більш ніж 100 сортам рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні — довіреність або договір доручення із суб’єктом прав;

4) постачання насіння овочевих та/або польових культур та об’ємів ввезення такого насіння в Україну за річний період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на більш ніж 40 млн гривень — довідка про ввезення за підписом керівника підприємства, у якій вказується найменування продукції (насіння), код УКТ ЗЕД, митна вартість, дата та номер митної декларації.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, яке має важливе значення в галузі сільського господарства національної економіки в особливий період, є відповідність двом критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв.


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації