Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Внесено зміни до Класифікатора професій

Міністерство економіки України наказом від 29.12.2022 № 5573 внесло Зміну № 11 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Класифікатор професій, КП), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

Зміна № 11 передбачає зміну назв деяких професій, скасування застарілих професій, запровадження нових професій та нової позиції у похідних словах до професій (професійних назв робіт), підвищення статусу деяких професій.

Так, слова «телекомунікації» та «телекомунікаційний» у назвах класифікаційних угруповань та професій замінено на слова відповідно «електронні комунікації» та «комунікаційний» у відповідному відмінку. Наприклад, у класифікаційних угрупованнях назву «Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій» замінено на назву «Професіонали в галузі електроніки та електронних комунікацій» (код КП 2144), назву «Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації)» — на назву «Наукові співробітники (електроніка, електронні комунікації)» (код КП 2144.1), назву «Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій» — на назву «Інженери в галузі електроніки та електронних комунікацій» (код КП 2144.2), назву «Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій» — на назву «Технічні фахівці в галузі електроніки та електронних комунікацій» (код КП 3114), назву «Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування» — на назву «Оператори радіо- та електронно-комунікаційного устаткування» (код КП 3132). У назвах професій назву «Аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем» замінено на назву «Аналітик з безпеки інформаційно-комунікаційних систем» (код КП 2139.2), назву «Молодший науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)» — на назву «Молодший науковий співробітник (електроніка, електронні комунікації)» (код КП 2144.1), назву «Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)» — на назву «Науковий співробітник (електроніка, електронні комунікації)» (код КП 2144.1), назву «Фахівець із телекомунікаційної інженерії» на назву «Фахівець із електронно-комунікаційної інженерії» (код КП 3132).

Також до Класифікатора професій у зв’язку з потребами військових частин внесено нове класифікаційне угруповання за кодом КП 5164 «Військовослужбовці (рядовий, сержантський і старшинський склад)», яке включає такі нові професії за кодом КП 5164: «Бойовий медик», «Верхолаз (військова служба)», «Доброволець територіальної оборони», «Інструктор з фізичної підготовки і спорту (військова служба)», «Контролер (особливо важливі державні об’єкти)», «Механік-водій», «Навідник», «Навідник-оператор», «Снайпер».

В назвах деяких професій замінено слово або слова. Так, слово «Інженер» у трьох професіях за кодом КП 2412.2 замінено на слово «Фахівець», внаслідок чого назву професії «Інженер з організації праці» замінено на назву «Фахівець з організації праці», назву «Інженер з підготовки кадрів» — на назву «Фахівець з підготовки кадрів», назву «Інженер з профадаптації» — на назву «Фахівець з профадаптації». Назву професії «Завідувач центру (молодіжного)» (код КП 1229.6) замінено на більш універсальну назву професії «Завідувач центру (за напрямом діяльності)» (код КП 1229.6). Назву професії «Аудитор інформаційних технологій» (код КП 2139.2) замінено на більш конкретну назву «Аудитор інформаційних технологій (з кібербезпеки)» (код КП 2139.2).

Крім того, назву класифікаційного угруповання «Робітники, що обслуговують установки з виробництва цементу та інших мінеральних продуктів» замінено на назву «Робітники, які обслуговують установки у волокнистоцементному виробництві» (код КП 8212).

Також у назвах професій слово «азбестоцементні» або слова «азбестоцементні та азбестосилітові» замінено на слово «волокнистоцементні» у відповідному відмінку. Зокрема, назву професії «Ґрунтувальник азбестоцементних та азбестосилітових виробів» замінено на назву «Ґрунтувальник волокнистоцементних виробів» (код КП 8212), назву «Знімач-укладальник азбестоцементних виробів» — на назву «Знімач-укладальник волокнистоцементних виробів» (код КП 8212), назву «Лаборант азбестоцементного виробництва» — на назву «Лаборант волокнистоцементного виробництва» (код КП 8212), назву «Складальник азбестоцементних плит» — на назву «Складальник волокнистоцементних виробів» (код КП 9321).

Крім того, назву професії «Інспектор із захисту рослин» замінено на назву «Інспектор фітосанітарний» (код КП 3212), назву «Офісний службовець (складське господарство)»  на назву «Службовець на складі (комірник)» (код КП 4131). Одночасно виключено професію «Комірник» (код КП 9411), яка була включена до розділу 9 «Найпростіші професії» Класифікатора професій. Таким чином, замість назви професії «Комірник» потрібно використовувати назву «Службовець на складі (комірник)» (код КП 4131), але слід враховувати, що остання професія наведена у розділі 4 «Технічні службовці» Класифікатора професій, тобто статус комірника має бути підвищено.

З розділу 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг» Класифікатора професій виключено професію «Шеф-кухар» (код КП 5122), але одночасно професію з такою самою назвою включено до розділу 3 «Фахівці» Класифікатора професій, тобто статус професії «Шеф-кухар» має бути підвищено.

З Класифікатора професій виключено (скасовано) такі професії: «Інженер з нормування праці» (код КП 2412.2), «Інженер з організації та нормування праці» (код КП 2412.2), «Бігунник» (код КП 8151), «Дозувальник азбесту» (код КП 8151), «Машиніст друкарської машини (виробництво азбестоцементних та азбестосилітових виробів») (код КП 8251), професії за кодом КП 8212 «Гідротерміст», «Голендорник», «Машиніст екструзійного преса», «Машиніст прикочувальної машини», «Машиніст трубної машини», «Обкатник труб», «Оператор конвеєра твердіння азбестоцементних труб», «Оператор перебирача-зволожувача азбестоцементних виробів», «Оператор прискорювальної установки», «Рекуператорник», «Розбирач азбестоцементних виробів», «Токар з оброблення азбестоцементних труб та муфт», «Фрезерувальник азбестоцементних плит», «Хвилювальник азбестоцементних листів».

До Класифікатора професій включено (унесено) такі нові професії: «Директор Національного антикорупційного бюро України» (код КП 1120.1), «Директор територіального управління Національного антикорупційного бюро України» (код КП 1229.7), «Керівник структурного підрозділу з питань безпеки інформації та кіберзахисту» (код КП 1239), «Конструктор систем кібербезпеки» (код КП 2132.2), за кодом КП 2139.2 професії «Аналітик з оцінки вразливостей», «Аудитор програм інформаційних технологій», «Уповноважений з авторизації безпеки інформації», «Фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки», «Фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки)», «Фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки», «Фахівець з юридичних консультацій та адвокації в сфері кібербезпеки», за кодом КП 2149.2 професії «Експерт з оцінки пожежних ризиків», «Експерт у сфері техногенної та пожежної безпеки», «Інженер з нормування трудових процесів», професії «Фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища» (код КП 2225.2), «Професіонал з фармаконагляду» (код КП 2229.2), за кодом КП 2445.2 професії «Клінічний психолог» та «Психотерапевт», професії «Експерт (за видами діяльності)» (код КП 2490), «Сестра медична (брат медичний) з реабілітації» (код КП 3231), «Державний фітосанітарний інспектор» (код КП 3449), «Кібероператор» (код КП 4113), за кодом КП 7111 професії «Гірник на очисних роботах в шахтах» та «Гірник на підготовчих роботах в шахтах», професії «Машиніст технологічного обладнання збагачувальної фабрики» (код КП 8119), «Готувач преміксів» (код КП 8139), «Оператор пульта керування устаткуванням дробильно-сортувальної лінії» (код КП 8212).

З вищевикладеного випливає, що замість скасованих професій «Інженер з нормування праці» (код КП 2412.2) та «Інженер з організації та нормування праці» (код КП 2412.2) можна застосувати назву нової професії «Інженер з нормування трудових процесів» (код КП 2149.2).

Крім того, враховуючи, що назву професії «Аналітик систем захисту інформації та оцінки вразливостей» (код КП 2139.2) замінено на назву «Аналітик систем захисту інформації» (код КП 2139.2), а також введено нову назву професії «Аналітик з оцінки вразливостей» (код КП 2139.2), то фактичну одну колишню професію розділили на дві окремі професії з тими ж кодами КП.

Всі вищенаведені нові професії внесено як до відповідних розділів додатка А (обов’язкового), так і до додатка Б (довідкового) «Абетковий покажчик професійних назв робіт» Класифікатора професій.

Додаток В «Похідні слова до професій (професійних назв робіт)» Класифікатора професій доповнено новою позицією «Виконувач окремих робіт», у виносці до якої зазначено, що ці похідні слова застосовуються до професійних назв робіт розділів 5 – 8 Класифікатора професій, якщо це не суперечить КП за умови, що до працівників за цими професіями (професійними назвами робіт) не визначаються особистісні, спеціальні та/чи специфічні вимоги. Наприклад, від назви професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» з кодом КП 7129 можна утворити похідну назву «Виконавець окремих робіт монтажника гіпсокартонних конструкцій» із збереженням коду КП (конкретна деталізація робіт наводиться у робочій інструкції: виконання монтажу укосів гіпсокартоном або виконання монтажу каркасів гіпсокартоном).

Одночасно розділ 3 «Основні положення» Класифікатора професій доповнено двома абзацами такого змісту:

«В окремих випадках за потреби позначення видів робіт за певною професією (професійною назвою роботи) роботодавець може застосовувати похідні слова «виконувач окремих робіт». Конкретна деталізація робіт визначається роботодавцем у робочій інструкції або трудовому договорі.

Використання похідних слів «виконувач окремих робіт» застосовується роботодавцем за потреби: прийому на роботу робітників для виконання окремих робіт в межах певної професії, які не мають професійної (повної або часткової) кваліфікації; визнання результатів навчання за короткотерміновими курсами, семінарами, курсами підвищення кваліфікації відповідно до номенклатури професій (професійних назв робіт) та потреб ринку праці.».


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації