Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

З 1 серпня 2023 року поновлено накладення штрафів за несплату єдиного соціального внеску, податкових зобов’язань та скасовано мораторій на проведення деяких видів перевірок

01 серпня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» від 30.06.2023 № 3219-IX (далі — Закон № 3219), яким внесено зміни, зокрема, до Податкового кодексу України (далі — ПКУ) та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

До Закону № 2464 внесено зміни підпунктом 2 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3219.

Так, пункт 7 частини 11 статті 25 Закону № 2464 викладено в новій редакції, якою встановлено, що за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності про нарахування єдиного внеску (далі — ЄСВ) у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку) податковим органом на платника ЄСВ накладаються штрафи, передбачені за порушення порядку подання такої звітності, у порядку та розмірах, встановлених ПКУ (раніше було — за порушення порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків у розмірах та порядку, встановлених статтею 119 ПКУ).

Вищенаведене нововведення пояснюється тим, що штрафи за порушення порядку подання звітності з ПДФО (єдиного податку), а відповідно і звітності з ЄСВ, можуть встановлюватися не тільки статтею 119 ПКУ, а й іншими нормами ПКУ, зокрема розділом ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Пункти 921 – 923 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 викладено в такій новій редакції:

«921. Тимчасово за порушення, вчинені у період з початку дії воєнного стану на території України, введеного <…>, до 1 серпня 2023 року, штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 цього Закону, не застосовуються.

922. Тимчасово, на період з початку дії воєнного стану на території України, введеного <…>, до 1 серпня 2023 року, платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за цей період підлягає списанню.

923. Тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного <…>, установити мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску (крім перевірок, пов’язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, та/або таких, що проводяться на звернення платника єдиного внеску, та/або таких, що передбачені підпунктами 1  3 підпункту 35 пункту 69 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України).

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім перевірок, для яких встановлено мораторій абзацом першим цього пункту, поновлюються на невикористаний строк».

Таким чином, мораторій на накладення штрафних санкцій, визначених частиною 11 статті 25 Закону № 2464 (в тому числі за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату ЄСВ, за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ у складі Податкового розрахунку) та мораторій на проведення документальних перевірок щодо ЄСВ, діяли лише до 1 серпня 2023 року, а з цієї дати штрафні санкції, визначені частиною 11 статті 25 Закону № 2464, застосовуються в загальному порядку, а документальні перевірки щодо ЄСВ, які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім перевірок, для яких встановлено мораторій абзацом першим пункту 923 розділу VIII Закону № 2464, поновлюються на невикористаний строк.

Водночас розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 доповнено пунктом 924 такого змісту:

«924. У разі сплати платником єдиного внеску протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску, суми єдиного внеску, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного <…>, суми штрафів, передбачених цим Законом, які застосовані на суму такого єдиного внеску, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Суми єдиного внеску разом із штрафом та пенею, визначені у вимозі про сплату недоїмки з єдиного внеску та/або рішенні податкового органу про нарахування пені та/або застосування штрафів, вважаються неузгодженими до моменту повної сплати таких сум, але не більше ніж протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання вимоги (рішення).

Строки, визначені статтею 25 цього Закону, застосовуються з урахуванням строку, наданого платнику єдиного внеску для сплати суми єдиного внеску, нарахованого за результатами документальних перевірок.

Сума єдиного внеску, сплаченого у порядку, передбаченому цим пунктом, не підлягає оскарженню».

Таким чином, якщо платник ЄСВ за результатами документальної перевірки, яка була відновлена або розпочата з 1 серпня 2023 року, отримав від податкового органу вимогу про сплату недоїмки з ЄСВ та сплатив таку недоїмку протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання зазначеної вимоги, то штрафи вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Також пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3219 зупинено на період дії воєнного, надзвичайного стану дію пунктів 911.1, 911.2, 912 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464. Нагадаємо, що цими пунктами встановлювався мораторій на накладення штрафних санкцій, нарахування пені та проведення документальних перевірок щодо ЄСВ на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Однак з 1 липня 2023 року вказаний карантин скасовано, тому з цієї дати втратили актуальність норми пунктів 911.1, 911.2, 912 розділу VIII Закону № 2464.

Що стосується змін, внесених Законом № 3219 до ПКУ, то розглянемо лише ті з них, які прямо чи опосередковано стосуються роботодавців, а саме зміни щодо проведення податкових перевірок та накладення штрафів за несплату податкових зобов’язань (зокрема ПДФО та військового збору).

Одразу зазначимо, що ті норми підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, які встановлювали порядок проведення податкових перевірок на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, тепер діють (діяли) лише до 1 серпня 2023 року, а з цієї дати діють нові правила проведення податкових перевірок, які встановлено підпунктом 69.21, яким доповнено пункт 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Підпункт 69.21 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ має таку редакцію.

«69.21. Установити, що тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного <…>, документальні позапланові перевірки проводяться виключно на звернення платника податків та/або з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 (у частині документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України та/або з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги), 78.1.2 (у частині контролю за трансфертним ціноутворенням), 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.9, 78.1.12, 78.1.14 – 78.1.16, 78.1.21 та 78.1.22 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, та/або документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Документальні та фактичні перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності безпечних умов для проведення перевірки, а саме безпечного:

доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування таких платників податків;

доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також до фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Документальні та фактичні перевірки, які були розпочаті, але не можуть бути завершені у зв’язку з виникненням обставин, зазначених у цьому підпункті, або у зв’язку з поданням платниками податків повідомлень та з урахуванням вимог, передбачених підпунктом 69.28 пункту 69 підрозділу 10 цього розділу, та/або за вмотивованою заявою платника податків, крім перевірок з підстави, визначеної підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу (в частині декларування бюджетного відшкодування), зупиняються до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо проведення перевірки за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, яке оформлюється наказом, копія якого надсилається платнику податків до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету. Такі обставини зупиняють перебіг строку проведення перевірки з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

Документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім перевірок, для яких встановлено мораторій, поновлюються на невикористаний строк.

Документ, надісланий контролюючим органом до електронного кабінету, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Таким чином, з 1 серпня 2023 року поновлюються документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім перевірок, для яких встановлено мораторій. Тобто тепер залишається частковий мораторій на проведення позапланових перевірок з окремих підстав. При цьому вищенаведені документальні перевірки під час воєнного стану будуть проводитись лише за наявності безпечних умов для їх проведення.

Крім того, Законом № 3219 пункт 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ доповнено підпунктами 69.35 – 69.40, якими встановлено порядок проведення документальних планових перевірок, особливості визначення строку давності, умови звільнення від сплати штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та особливості погашення податкового боргу, що виник до 24 лютого 2022 року:

Підпункти 69.35 – 69.40 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ мають таку редакцію:

«69.35. Установити, що тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного <…>, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно:

1) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги.

При цьому формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок та внесення змін до нього здійснюються без урахування вимог, передбачених пунктом 77.2 статті 77 цього Кодексу.

Внесення змін до плану-графіка може здійснюватися щомісячно з урахуванням форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили, наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок, які визначені підпунктом 69.21 цього пункту, та з урахуванням вимог, встановлених цим підпунктом.

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше останнього числа місяця, в якому було затверджено такий оновлений план-графік.

Документальні планові перевірки платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), та платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги, можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану-графіка, за умови надіслання (вручення) таким платникам (їх представникам) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, копії наказу про проведення документальної планової перевірки та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

69.36. Для контролюючого органу та платників податків зупиняється відлік строку давності щодо документальних планових та позапланових перевірок, які не передбачені підпунктами 69.21 та 69.35 цього пункту.

Для платників податків продовжуються строки зберігання документів та інформації, визначених пунктом 44.1 статті 44 цього Кодексу, на період зупинення відліку строку давності, передбаченого абзацом першим цього підпункту.

69.37. Тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного <…>, у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного <…>, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Сума грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, вважається неузгодженою до моменту повної сплати податкового зобов’язання, визначеного в такому податковому повідомленні-рішенні, але не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання платником податків такого податкового повідомлення-рішення.

Сума податкового зобов’язання, сплаченого у порядку, передбаченому цим підпунктом, не підлягає оскарженню.

Норми статей 56 та 57 цього Кодексу застосовуються з урахуванням строків, визначених цим підпунктом.

69.38. Тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного <…>, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 цього Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 цього Кодексу, та пені.

69.39. Для платників податку на додану вартість, якими сформовано податковий кредит за звітні (податкові) періоди лютий – травень 2022 року на підставі первинних документів, отриманих від особи, яка на дату виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг відповідно до статті 187 цього Кодексу була зареєстрована як платник податку на додану вартість та обрала особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 цього розділу, зберігається право на податковий кредит за лютий – травень 2022 року за податковими накладними, складеними такою особою, за умови їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником податку на додану вартість.

69.40. Тимчасово з 1 серпня 2023 року контролюючі органи не здійснюють передбачені статтями 59 – 60, 87 – 101 цього Кодексу заходи з погашення податкового боргу, що виник до 24 лютого 2022 року:

1) щодо платників податків – суб’єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, — до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України — до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;

2) щодо платників податків – суб’єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку бойових дій є території, на яких ведуться активні бойові дії, — до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України — до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;

3) щодо платників податків – суб’єктів господарювання, податкова адреса яких станом на дату початку можливих бойових дій є території можливих бойових дій, — до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідних територіях, а у випадку зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України — до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження;

4) щодо платників податків – фізичних осіб (у тому числі осіб, які провадять незалежну професійну діяльність), місцем проживання яких є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України або території, на яких ведуться активні бойові дії, або території можливих бойових дій, — до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація або завершені бойові дії, або припинена можливість бойових дій на відповідних територіях.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Дати завершення тимчасової окупації, завершення бойових дій та дати припинення можливості бойових дій визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Установити, що для платників податків, стосовно яких контролюючим органом не застосовуються заходи стягнення згідно з цим підпунктом, зупиняється перебіг строків давності, визначених пунктом 102.4 статті 102 цього Кодексу».

Що стосується змін у сплаті ПДФО та військового збору (далі — ВЗ), то до підпункту «б» пп. 165.1.54 ПКУ внесено доповнення, яким уточнено період, в якому звільняються від оподаткування ПДФО (ВЗ) доходи благодійників – фізичних осіб, які внесені до Реєстру волонтерів.

Нагадаємо, що згідно з підпунктом «б» пп. 165.1.54 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума отриманої благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі — Реєстр волонтерів), для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпунктах «а» та «в» цього підпункту, у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.

Законом № 3219 підпункт «б» пп. 165.1.54 ПКУ доповнено абзацами другим – п’ятим такого змісту:

«Положення цього підпункту застосовуються до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками – фізичними особами у таких звітних податкових роках:

у звітному податковому році, що передує року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів;

у звітному податковому році, в якому фізичну особу внесено до Реєстру волонтерів;

у звітних податкових роках, наступних після року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів, але не пізніше 31 грудня року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан в Україні, та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації».

Також пункт 165.1 ПКУ доповнено підпунктом 165.1.66, згідно з яким до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».

Крім того, до абзацу сімнадцятого підпункту «а» пп. 170.9.1 ПКУ внесено доповнення, внаслідок чого ним тепер встановлено, що суми та склад витрат на відрядження, порядок звітування про використання коштів, виданих на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену цим підпунктом.

Таким чином, найближчим часом Уряд має внести зміни до своєї постанови «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 № 98, якими встановити порядок звітування про використання коштів, виданих на відрядження, державними службовцями та працівниками бюджетних установ. Це обумовлено змінами, внесеними до пункту 170.9 ПКУ з 1 квітня 2023 року, про які  докладно йдеться у статті «Нововведення в порядку оподаткування та звітування щодо коштів, виданих на відрядження або під звіт» журналу «Все про працю і зарплату» № 3/2023, стор. 10.

Докладно про всі нововведення Закону № 3219 Державна податкова служба України повідомила в інформаційному листі № 4.


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації