Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Внесено зміни до КЗпП, якими встановлено особливості трудових відносин при зміні власника підприємства

15 травня 2024 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо трудових відносин при передачі суб’єкта господарювання» від 25.04.2024 № 3677-IX (далі — Закон № 3677), яким Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП) доповнено статтею 36-1 «Трудові відносини при передачі суб’єкта господарювання». Ця стаття встановлює особливості трудових відносин при зміні власника підприємства, містить визначення і процедуру правонаступництва у трудових відносинах.

Стаття 36-1 КЗпП має таку редакцію:

«Стаття 36-1. Трудові відносини при передачі суб’єкта господарювання

Передача суб’єкта господарювання у розумінні цього Кодексу — це зміна власника підприємства, установи, організації, їх реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ, а також зміна власника/користувача майна або його частини, за яким стоїть організована група ресурсів, що використовуються роботодавцем (роботодавцем – фізичною особою), із збереженням виду економічної діяльності, що провадився відчужувачем.

Відчужувачем є будь-яка юридична особа чи роботодавець – фізична особа, яка передає суб’єкт господарювання. Набувачем є будь-яка юридична особа чи роботодавець – фізична особа, яка внаслідок передачі отримує суб’єкт господарювання, за яким стоїть організована група ресурсів, продовжує той самий вид економічної діяльності, що і відчужувач, та стає учасником існуючих трудових відносин.

У разі передачі суб’єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права і обов’язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і відчужувачем, переходять до набувача.

У разі передачі суб’єкта господарювання статус і функції виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а в разі відсутності первинної профспілкової організації — вільно обраних та уповноважених представників (представника) працівників зберігаються і підлягають виконанню на тих самих умовах, які існували до переходу прав і обов’язків від відчужувача, з яким у працівників укладені трудові договори, до набувача.

Відчужувач та набувач зобов’язані не пізніше ніж за 10 робочих днів до здійснення передачі суб’єкта господарювання поінформувати письмово або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а в разі відсутності первинної профспілкової організації – вільно обраних та уповноважених представників (представника) працівників, а в разі їх відсутності — працівників про:

1) дату або орієнтовну дату передачі суб’єкта господарювання;

2) причини передачі суб’єкта господарювання;

3) правові, економічні та соціальні наслідки передачі суб’єкта господарювання для працівників;

4) будь-які заходи, передбачені стосовно працівників.

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник), а в разі відсутності первинної профспілкової організації — вільно обрані та уповноважені представники (представник) працівників протягом п’яти робочих днів з дня отримання інформації, зазначеної в частині п’ятій цієї статті, мають право ініціювати консультації з відчужувачем та/або набувачем щодо причин прийняття рішення про передачу суб’єкта господарювання та його правових, економічних та соціальних наслідків для працівників, а також щодо заходів, які планується запровадити для уникнення таких наслідків чи їх пом’якшення. Консультації проводяться протягом п’яти робочих днів з дня їх ініціювання. За результатами консультацій складається протокол або інший документ за домовленістю сторін.

Відсутність ініціювання консультацій не впливає на здійснення зазначених у цій статті заходів, пов’язаних із передачею суб’єкта господарювання.

Про зміни істотних умов праці, спричинених передачею суб’єкта господарювання, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

У разі звільнення працівника через зміну істотних умов трудового договору на шкоду працівникові роботодавець вважається таким, що несе відповідальність за завершення трудового договору або трудових відносин.».

Таким чином, Законом № 3677 встановлюється обов’язок роботодавця продовжувати дію трудового договору в разі передачі власником бізнесу або його частин іншій особі, а також інформувати працівників та їх представників про дату та причини правонаступництва і його наслідки для працівників.

У разі зміни власника підприємства (передачі суб’єкта господарювання) трудові відносини працівників продовжуються із новим власником (набувачем). Права і обов’язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і попереднім власником підприємства (відчужувачем), переходять до нового власника підприємства (набувача).

Якщо при зміні власника підприємства (передачі суб’єкта господарювання) змінюються істотні умови трудового договору на шкоду працівникові, через що останній звільняється, то саме роботодавець несе відповідальність за завершення трудового договору або трудових відносин, тобто роботодавець вважається ініціатором такого звільнення працівника, про що останній повинен бути повідомлений роботодавцем не пізніше ніж за два місяці.

Нагадаємо, що за пунктом 6 частини першої статті 36 КЗпП підставою припинення трудового договору є відмова працівника від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці.

В пояснювальній записці до Закону № 3677 зазначено, що метою його прийняття є приведення національного законодавства про працю у відповідність до положень Директиви Ради № 2001/23/ЄС від 12.03.2001 про наближення законодавств держав-членів, що стосуються охорони прав працівників у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур, щодо встановлення обов’язку роботодавця повідомляти працівників про зміну власника підприємства. Закон № 3677 розроблено на виконання зобов’язань, визначених додатком XL до Глави 21 «Співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Прогнозується, що реалізація положень Закону № 3677 посилить правовий захист працівників у разі зміни власника підприємства.

Звертаємо увагу, що, незважаючи на доповнення КЗпП статтею 36-1, продовжують діяти частини п’ята та шоста статті 36 КЗпП, якими встановлено наступне:

«Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

У разі зміни власника підприємства, установи, організації, а також у разі їх реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).».


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації