Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Скасовано відповідальність за порушення строків оприлюднення річної фінансової звітності у період дії воєнного стану

10 серпня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни» від 19.07.2022 № 2436-IX (далі — Закон № 2436). Цим Законом внесено зміни до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115-IX (далі — Закон № 2115), який набув чинності 7 березня 2022 року і про норми якого ми вже повідомляли.

Нагадаємо, що частинами 3 і 4 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV (далі — Закон про бухоблік) передбачено оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави підприємствами, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічними акціонерними товариствами, суб’єктами природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, головними розпорядниками бюджетних коштів не пізніше ніж до 30 квітня, а великими підприємствами, які не є емітентами цінних паперів, середніми підприємствами, іншими фінансовими установами та недержавними пенсійними фондами, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, малими підприємствами, що є суб’єктами господарювання державного сектору економіки, — не пізніше ніж до 1 червня, що настає за звітним періодом.

Відповідно до статті 163-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом тягне за собою накладення штрафу на винних посадових осіб у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 34 000 грн)

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні було прийнято Закон № 2115, яким передбачено, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання облікових, фінансових, бухгалтерських, розрахункових, аудиторських звітів та будь-яких інших документів, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі.

Водночас Законом № 2115 не охоплено питання звільнення від відповідальності юридичних осіб за порушення вимог Закону про бухоблік щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності.

Проте, на думку Уряду, надзвичайно важливо створити правові механізми захисту інтересів суб’єктів оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни. З огляду на зазначене, виникла необхідність на законодавчому рівні звільнити юридичних осіб від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни.

Саме для цього Законом № 2436 пункт 1 Закону № 2115 доповнено підпунктами 4-1 та 4-2 такого змісту:

«4-1) у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування особи, відповідальні за своєчасне і у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави, складення та оприлюднення яких передбачено законодавством;

4-2) юридичні особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними звітами, визначеними підпунктом 4-1 цього пункту, оприлюднюють таку звітність у повному обсязі згідно із законодавством протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення».

Таким чином, відтерміновано граничні строки оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності, а також звільнено від відповідальності за порушення строків оприлюднення зазначеної звітності у період дії воєнного стану або стану війни осіб, відповідальних за своєчасне і у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності.

Крім того, на виконання норм Закону № 2115 з 14 червня 2022 року постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2022 № 667 було внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (далі — Порядок № 419), якими врегульовано питання щодо строків подання фінансової звітності підприємствами, які під час дії воєнного стану не подали проміжну, річну звітність у передбачені строки.

Так, пункт 2 Порядку № 419 доповнено новим абзацом, згідно з яким підприємства, які не подали у період дії воєнного стану або стану війни проміжну, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність у строки, визначені цим Порядком, подають таку звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання.

Також у пункті 12 Порядку № 419 врегульовано питання щодо особливостей проведення інвентаризації майна підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованій території та/або в районах проведення воєнних (бойових) дій (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на зазначених територіях). Керівники цих підприємств у разі встановлення фактів викрадення (розкрадання), нестачі, знищення (псування) майна можуть прийняти рішення про проведення інвентаризації такого окремо визначеного майна на день встановлення таких фактів.


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації