Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Кабмін продовжив на один місяць строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників

18 травня 2024 року набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11.04.2024 № 3633-IX (далі — Закон № 3633).

Пунктом 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3633 доручено Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону (тобто в період з 18 квітня по 17 травня 2024 року):

– визначити нові критерії, на основі яких відповідні підприємства, установи та організації будуть віднесені до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, а їх працівники підлягатимуть бронюванню (далі — Критерії);

– переглянути порядок бронювання військовозобов’язаних з урахуванням вимог Закону № 3633 та прийняти відповідні нормативно-правові акти.

Враховуючи вищенаведене, до затвердження нових Критеріїв та порядку бронювання Кабінет Міністрів України прийняв постанови, якими продовжив на місяць строк дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Так, 11 травня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації» від 07.05.2024 № 516 (далі — Постанова № 516), якою установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» від 27.01.2023 № 76 (далі — Постанова № 76), які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць.

4 травня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання бронювання військовобозов’язаних працівників залізничного транспорту» від 03.05.2024 № 492, якою установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту, відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з Постановою № 76, які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць.

Стосовно реалізації норм Постанови № 516 Міністерство економіки України видало лист, в якому повідомило таке:

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.05.2024  № 2704-20/35460-03

Щодо організації бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану

Відповідно до повноважень, визначених статтею 13-1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, повідомляємо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 № 516 «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації» (далі — постанова) установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць.

Наприклад, якщо строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, наданої військовозобов’язаним рішенням Міністерства економіки, закінчується 17.05.2024, згідно з постановою строк її дії автоматично продовжується на один місяць, тобто до 17.06.2024.

Водночас постановою не передбачено прийняття Міністерством економіки додаткових рішень щодо продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які не закінчилися станом на 07.05.2024 (наказів Міністерства економіки про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації).

Пропонуємо врахувати зазначене під час організації бронювання військовозобов’язаних працівників та взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Заступник Міністра                                                                                      Ігор ФОМЕНКО

 

 

Також 10 травня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76» від 08.05.2024 № 520 (далі — Постанова № 520), якою внесено зміни до Постанови № 76.

Так, абзац перший пункту 7 Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого Постановою № 76 (далі — Порядок бронювання), викладено в такій новій редакції:

«7. Підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (крім Збройних Сил), утворених відповідно до законів України (було — Збройних Сил, інших військових формувань; — Ред.), подають список до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво такими військовими формуваннями (було — Збройними Силами, іншими військовими формуваннями; — Ред.), і до СБУ, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги, або до Мінстратегпрому.».

Одночасно пункт 7 Порядку бронювання доповнено новим абзацом другим такого змісту:

«Підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, подають список до Міноборони.».

Абзац десятий пункту 7 Порядку бронювання викладено в такій новій редакції:

«Центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями (крім Міноборони) (було — Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України; — Ред.), СБУ або Мінстратегпром проводять перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, а також дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та у строк не більше ніж п’ять робочих днів з дня отримання списку подають його на погодження Міноборони (було — Генеральному штабу Збройних Сил; — Ред.) (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).».

Крім того, у тексті Порядку бронювання слова «Генеральний штаб Збройних Сил» в усіх відмінках замінено словом «Міноборони». Також у пункті 7 та абзаці четвертому пункту 8 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених Постановою № 76 (далі — Порядок та критерії), слова «Генерального штабу Збройних Сил» замінено словом «Міноборони».

Отже, Постановою № 520 функції Генерального штабу Збройних Сил, визначені у Порядку бронювання, пункті 7 та абзаці четвертому пункту 8 Порядку та критеріїв, передано до Міноборони.

Зокрема, тепер бронювання військовозобов’язаних здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погодженими Міноборони, а не Генеральним штабом Збройних Сил. Копію рішення про відповідність підприємства встановленим критеріям і визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноважений орган надсилає до Мінекономіки та Міноборони (СБУ, Служби зовнішньої розвідки). Копію рішення про підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або про позбавлення такого статусу уповноважений орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає до Мінекономіки та Міноборони (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

Таким чином, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передано від Генерального штабу Збройних сил до Міністерства оборони. Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Стосовно Постанови № 520 Міністерство економіки України видало лист, в якому повідомило таке:

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.05.2024 № 2704-20/35461-03

Щодо організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

Відповідно до повноважень, визначених статтею 13-1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, повідомляємо.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2024 № 520 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76» (далі — постанова) внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану та Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», зокрема, у тексті зазначених порядків слова «Генеральний штаб Збройних Сил» в усіх відмінках замінено словом «Міноборони».

Отже, погодження списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі — список), їх розгляд щодо повноти заповнення та наявності обґрунтувань здійснюється Міноборони.

Ураховуючи зазначене, прийняття рішень Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних здійснюватиметься виключно за результатами перевірки списків щодо повноти їх заповнення, наявності обґрунтувань та погодження Міноборони (СБУ, Службою зовнішньої розвідки).

Заступник Міністра                                                                                      Ігор ФОМЕНКО


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації