Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Мінекономіки оновило, а Фонд держмайна затвердив критерії критично важливих підприємств для бронювання працівників

10 серпня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Змін до Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки» від 14.06.2023 № 5496 (далі — Наказ № 5496), яким внесено зміни до Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, затверджених наказом Міністерства економіки України від 17.02.2023 № 952 (далі — критерії Мінекономіки).

Нагадаємо, що у разі відповідності хоча б одному з критеріїв Мінекономіки підприємство вважається таким, що має важливе значення для галузі національної економіки, що належить до сфери, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки, і, як наслідок, має право на бронювання працівників.

До набрання чинності Наказом № 5496 загалом було 8 критеріїв Мінекономіки, а тепер їх стало на один більше. Ще одним (дев’ятим) критерієм є здійснення протимінної діяльності (надання послуг та/або виконання робіт з гуманітарного розмінування території України).

Крім того, Наказом № 5496 два критерії (шостий і сьомий) Мінекономіки викладено у такій новій редакції:

«6) середня заробітна плата працівників підприємства, установи, організації, що здійснює діяльність у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки, складає:

не нижче середньої заробітної плати по країні помноженої на коефіцієнт 1,5 — для підприємств, установ, організацій, які мають середню кількість застрахованих осіб – працівників не менше 50 осіб;

не нижче середньої заробітної плати по країні помноженої на коефіцієнт 3 — для підприємств, установ, організацій незалежно від кількості застрахованих осіб – працівників;

7) провадження діяльності на території трьох і більше областей України, у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки, що підтверджується документами на право власності або оренду нерухомого майна, а також витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за місцезнаходженням філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;».

Таким чином, в шостому критерії Мінекономіки запроваджено коефіцієнт 3 щодо середньої заробітної плати по країні для підприємств, установ, організацій незалежно від кількості застрахованих осіб – працівників, а коефіцієнт 1,5 щодо середньої заробітної плати по країні залишився лише для підприємств, установ, організацій, які мають середню кількість застрахованих осіб – працівників не менше 50 осіб.

В сьомому критерії Мінекономіки уточнено, якими документами підтверджується провадження підприємством, установою, організацією діяльності на території трьох і більше областей України, у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки.

8 серпня 2023 року набрав чинності наказ Фонду державного майна України (далі — ФДМУ) від 31.05.2023 № 968, яким затверджено Критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади в особливий період (далі — Критерії ФДМУ).

Згідно з Критеріями ФДМУ підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління ФДМУ або щодо яких ФДМУ здійснює функції з управління корпоративними правами, що належать державі у їхніх статутних капіталах (далі — підприємства), визначаються такими, що мають важливе значення для галузей національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади в особливий період, якщо вони відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;

2) підприємства, щодо яких ФДМУ здійснює повноваження у сфері управління активами, стосовно яких ухвалено рішення про застосування санкцій відповідно до чинного законодавства;

3) підприємства, які здійснюють оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 80 га для провадження сільськогосподарської діяльності або підприємства, що займаються: овочівництвом — площею не менше 10 га, садівництвом — площею не менше 50 га;

4) підприємства, які виконують у поточному звітному періоді чинні договори з проєктування, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання доріг у межах територіальної громади, а також будівництва об’єктів для потреб цивільного захисту, територіальної оборони, соціального чи медичного спрямування, об’єктів транспортної інфраструктури, а також задіяні на роботах щодо усунення наслідків руйнувань тектонічного чи військового походження;

5) підприємства, одним із видів діяльності яких (станом на 01 січня 2022 року) згідно з кодами класифікації видів економічної діяльності Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, є діяльність за одним із кодів:

  1. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
  2. Забір, очищення та постачання води.
  3. Каналізація, відведення й очищення стічних вод.
  4. Збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів.

Отже, у разі відповідності хоча б одному з вищенаведених критеріїв ФДМУ підприємство вважається таким, що має важливе значення для галузей національної економіки, і, як наслідок, має право на бронювання працівників.

Нагадаємо, що докладно про бронювання працівників йдеться у статті «Бронювання працівників під час воєнного стану» журналу «Все про працю і зарплату» № 2/2023, стор. 80.


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації