Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

ДПСУ затвердила Методику проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати ПДФО, ЄСВ і військового збору

Державна податкова служба України (далі — ДПСУ) видала наказ «Про затвердження Методики проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та військового збору» від 04.05.2023  № 322.

Цим наказом затверджено Методику проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та військового збору (далі — Методика).

Методика розроблена з метою належної організації контрольно-перевірочних заходів платників податків – податкових агентів, забезпечення всебічного вивчення питання під час проведення документальних перевірок. Вона призначена для застосування посадовими особами податкових органів при виконанні ними своїх функціональних обов’язків.

Хоча Методика поширюється лише на посадових осіб ДПСУ, платникам податків (податковим агентам, роботодавцям) буде корисно знати, що саме будуть перевіряти контролери при перевірках.

Методика містить інформацію щодо:

– обсягів інформації, яка має бути перевірена та висвітлена в матеріалах перевірки;

– способів викладення в матеріалах перевірки фактів та обставин;

– способів обґрунтування висновків.

Згідно з розділом ІІІ Методики метою документальної перевірки податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО), військового збору (далі — ВЗ) та єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) є встановлення правильності та своєчасності їхнього нарахування та сплати (перерахування), а також відображення в обліку та звітності.

Для цілей, визначених Методикою, перевіркою вважається документальна перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати ПДФО, ВЗ і ЄСВ. Завдання документальної перевірки ПДФО, ВЗ і ЄСВ: здійснити перевірку дотримання платником податків законодавчих вимог, які регламентують порядок нарахування, сплати, ведення обліку та складання звітності з ПДФО, ВЗ і ЄСВ.

Перевірка ПДФО, ВЗ та ЄСВ передбачає наступні напрями дослідження:

– правильність формування обчислення об’єкта оподаткування ПДФО, ВЗ і бази нарахування ЄСВ;

– обґрунтованість застосовуваних розміру ЄСВ, ставок ПДФО та правомірність застосування пільг;

– дотримання вимог ведення поточних записів у первинному, аналітичному та синтетичному обліку господарських операцій, виходячи з яких нараховуються ПДФО, ВЗ і ЄСВ;

– достовірність арифметичних розрахунків сум податкових зобов’язань із ПДФО, ВЗ і сум ЄСВ;

– правильність складання і дотримання термінів подання звітності, Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Податковий розрахунок);

– реальність відображення залишків заборгованості в розрахунках із бюджетами з ПДФО, ВЗ, ЄСВ в обліку;

– своєчасність і повнота сплати (перерахування) ПДФО, ВЗ і ЄСВ.

Перевірці підлягають наступні питання:

– правильність визначення об’єкта оподаткування ПДФО і ВЗ при нарахуванні (виплаті) доходів платникам податків у вигляді заробітної плати, винагород за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг), інших виплат фізичним особам (як у грошовій, так і не грошовій формі);

– правильність застосування до об’єкта оподаткування розміру ставок ПДФО залежно від виду доходу;

– правомірність надання податкової соціальної пільги;

– надання поворотної фінансової допомоги фізичним особам та оподаткування такої допомоги у разі встановлення факту її неповернення;

– правильність визначення бази нарахування ЄСВ;

– правильність та правомірність застосування розміру ЄСВ;

– дотримання встановлених строків сплати до бюджетів ПДФО, ВЗ і ЄСВ;

– дотримання вимог щодо пропорційності сплати ЄСВ (авансових платежів) одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується ЄСВ;

– на яких рахунках обліковується нарахування та сплата ПДФО, ВЗ і ЄСВ.

Рекомендації працівникам податкового органу щодо перевірки питань достовірності, повноти нарахування, утримання та сплати до бюджетів ПДФО та ВЗ, правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, особливості перевірки дотримання вимог до складання та подання Податкового розрахунку наведено в розділі IV Методики, а рекомендації щодо документування результатів проведення документальної перевірки ПДФО, ВЗ та ЄСВ — в розділі V Методики.


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації