Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими

07 червня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану» від 05.06.2024 № 650 (далі — Постанова № 650). Цим документом Кабінет Міністрів України:

1. Затвердив Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі— Порядок №650);

2. Вніс зміни до своєї постанови «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» від 27.01.2023 № 76 (далі— Постанова №76), якими затвердив (виклав в новій редакції):

Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану (далі — Порядок бронювання);

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період (далі — Критерії та порядок).

Пунктом 3 Постанови № 650 встановлено, що:

1) бронювання військовозобов’язаних за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, що подані після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76» від 08.05.2024 № 520, тобто після 10.05.2024, здійснюється Міністерством оборони та Міністерством економіки;

2) відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до набрання чинності цією Постановою (тобто до 07.06.2024), є чинними протягом строку, на який вони надані;

3) органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (далі — підприємства), які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань (далі разом — ЗСУ) в особливий період, підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, не пізніше ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення/відновлення дії трудового договору подають Пенсійному фонду України (далі — ПФУ) відповідні відомості через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі з обов’язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Пунктом 5 Постанови № 650 доручено ПФУ та Міністерству оборони протягом місяця з дня набрання чинності цією Постановою (тобто до 07.07.2024) забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Реєстр застрахованих осіб) та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — Реєстр військовозобов’язаних) щодо працівників підприємств, установ та організацій, зазначених у підпункті 3 пункту 3 цієї Постанови, віком від 17 до 60 років, їх посад у режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час воєнного стану в електронній формі та застосування відомостей зазначених реєстрів відповідно до затвердженого цією Постановою Порядку № 650.

Пунктом 6 Постанови № 650 доручено ПФУ протягом місяця з дня набрання чинності цією Постановою (тобто до 07.07.2024) забезпечити технічну можливість подання органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період, для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, до ПФУ через вебпортал електронних послуг ПФУ в електронній формі відомостей, зазначених у пункті 5 цієї Постанови.

Пунктом 4 Постанови № 650 доручено Міністерству цифрової трансформації (далі — Мінцифри), Міністерству оборони, Міністерству юстиції протягом місяця з дня набрання чинності цією Постановою (тобто до 07.07.2024) забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Єдиним державним вебпорталом електронних послуг (далі — Портал Дія), Реєстром військовозобов’язаних та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час воєнного стану в електронній формі та застосування відомостей зазначених реєстрів відповідно до затвердженого цією постановою Порядку № 650.

Пунктом 7 Постанови № 650 доручено Мінцифри протягом місяця з дня набрання чинності цією Постановою (тобто до 07.07.2024) забезпечити технічну можливість подання повідомлення про включення до переліків органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, для бронювання військовозобов’язаних в електронній формі та списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час в електронній формі, засобами Порталу Дія.

Тепер зупинимося на нормах нових Порядків, затверджених Постановою № 650.

Порядок № 650

Порядок № 650 визначає механізм бронювання під час воєнного стану військовозобов’язаних засобами Порталу Дія, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, які працюють або проходять службу:

– в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування (далі — державні органи);

– на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період (далі — підприємства);

– на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі — установи).

Для цілей бронювання військовозобов’язаних засобами Порталу Дія Мінекономіки формує та веде Єдиний перелік органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних (далі — Єдиний перелік), до якого включаються державні органи, підприємства, установи.

Мінекономіки вносить до Єдиного переліку державні органи, а відповідний державний орган вносить до Єдиного переліку підприємства та установи.

Бронювання військовозобов’язаних здійснюється за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі — списки) засобами Порталу Дія. Списки подаються державними органами, підприємствами, установами, які включені до Єдиного переліку. Керівник (або уповноважена ним особа) державного органу, підприємства, установи засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, формує списки після проходження ідентифікації та автентифікації.

У списку зазначаються такі відомості щодо:

1) державного органу, підприємства, установи:

– повне найменування та місцезнаходження;

– код згідно з ЄДРПОУ;

2) військовозобов’язаного:

– прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України) (далі — серія та номер паспорта);

– строк дії відстрочки.

Формування списку засобами Порталу Дія завершується накладенням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису керівника державного органу, підприємства, установи або уповноваженої ним особи.

Під час формування списку з Реєстру військовозобов’язаних шляхом електронної інформаційної взаємодії отримуються відомості щодо:

загальної кількості військовозобов’язаних в державному органі, на підприємстві, в установі, які формуються на підставі даних з Реєстру застрахованих осіб;

загальної кількості військовозобов’язаних в державному органі, на підприємстві, в установі, яким надана відстрочка та які переведені на спеціальний військовий облік.

Сформований список перевіряється засобами Реєстру військовозобов’язаних з метою перевірки наявності особи в зазначеному Реєстрі. У разі позитивного результату такої перевірки автоматично здійснюється переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки.

З моменту переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік він вважається заброньованим та йому надається відстрочка на період, визначений пунктом 2 Порядку бронювання.

Військовозобов’язаний не підлягає бронюванню, про що керівнику державного органу, підприємства, установи повідомляється засобами Порталу Дія, у разі відсутності в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей:

– про військовозобов’язаного;

– про перебування військовозобов’язаного у трудових відносинах з державним органом, підприємством, установою.

Інформація (відомості, дані) про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (бронювання) відображається у військово-обліковому документі (далі — ВОД) в електронній формі.

Керівник (уповноважена ним особа) державного органу, підприємства, установи може подати заяву в електронній формі засобами Порталу Дія та отримати інформацію про військовозобов’язаних в державному органі, на підприємстві, в установі, яким надана відстрочка та які переведені на спеціальний військовий облік, що міститься в Реєстрі військовозобов’язаних.

За заявою працівника в електронній формі, поданою засобами Порталу Дія, може формуватися витяг про бронювання військовозобов’язаного (далі — витяг), який є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки. Витяг формується в електронній формі засобами Порталу Дія та надсилається засобами Порталу Дія в електронний кабінет користувача.

Витяг містить інформацію про:

– повне найменування державного органу, підприємства, установи;

– код державного органу, підприємства, установи згідно з ЄДРПОУ;

– прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) військовозобов’язаного;

– дату народження військовозобов’язаного;

– РНОКПП або серія та номер паспорта;

– серію (за наявності) та номер (за наявності) ВОД військовозобов’язаного або унікальний номер запису в Реєстрі військовозобов’язаних;

– найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦКСП), в якому військовозобов’язаний перебуває на обліку;

– дату формування витягу;

– номер витягу;

строк дії відстрочки.

Витяг повинен містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який формується автоматично. Підпис або печатка на витягу не проставляється. Перевірка витягу проводиться з використанням електронних пристроїв шляхом зчитування унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), який забезпечує перевірку даних в Реєстрі військовозобов’язаних.

Бронювання військовозобов’язаного підлягає анулюванню у випадках, визначених пунктом 13 Порядку бронювання. На підставі подання державним органом, підприємством, установою обґрунтованої інформації засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії військовозобов’язаний засобами Реєстру військовозобов’язаних автоматично переводиться на загальний військовий облік, а бронювання анулюється.

Таким чином, після того як Мінцифри забезпечить електронну інформаційну взаємодію між Порталом Дія та всіма необхідними реєстрами (це має відбутися до 07.07.2024), відповідний державний орган на підставі отриманої інформації від підприємств та установ, які бажають забронювати своїх працівників, має внести такі підприємства, установи до Єдиного переліку. Після цього керівник (уповноважена ним особа) підприємства, установи засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, формує списки після проходження ідентифікації та автентифікації. Формування списку засобами Порталу Дія завершується накладенням електронного підпису керівника (уповноваженої ним особи) підприємства, установи. Сформований список перевіряється засобами Реєстру військовозобов’язаних (на наявність в ньому осіб, зазначених у списку). У разі позитивного результату такої перевірки автоматично здійснюється переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки. З моменту переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік він вважається заброньованим та йому надається відстрочка на період, визначений пунктом 2 Порядку бронювання. Керівник (уповноважена ним особа) підприємства, установи може подати заяву в електронній формі засобами Порталу Дія та отримати інформацію про військовозобов’язаних підприємства, установи, яким надана відстрочка та які переведені на спеціальний військовий облік, що міститься в Реєстрі військовозобов’язаних. За заявою працівника, поданою засобами Порталу Дія, може формуватися витяг про бронювання військовозобов’язаного, який є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Мінцифри на своєму сайті повідомило, що бронювання на Порталі Дія працюватиме наступним чином:

1. Керівник дізнається, скільки працівників може забронювати завдяки автоматичному обміну даними між реєстрами ПФУ та Міноборони. Обирає, кого хоче забронювати, і засвідчує заяву електронним підписом.

2. Система перевіряє, чи є дані про працівника в реєстрі «Оберіг» і чи працює він на підприємстві.

3. Керівник отримує рішення протягом години щодо кожного працівника — заброньований він чи ні та які причини в разі відмови.

4. Інформація про успішне бронювання з’являється в «Резерв+» співробітника. Якщо він хоче отримати паперове підтвердження, то теж має таку можливість. Обидва формати матимуть однакову силу.

5. Працівник отримує відстрочку від призову на військову службу на 12 місяців або на термін дії договору.

На першому етапі бронювання на Порталі Дія працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься.

Цифровізація бронювання через Портал Дія зробить процедуру швидкою та прозорою, а також значно знизить паперову навантаженість на Мінекономіки й Міноборони. Водночас попередня процедура бронювання продовжить функціонувати.

Новий Порядок бронювання

Що стосується Порядку бронювання, Критеріїв та порядку, то їхні норми приведено у відповідність до норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 № 3543-XII та Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 № 2232-XII, до яких з 18.05.2024 внесено зміни Законом України від 11.04.2024 № 3633-IX, про які ми докладно повідомляли (див. статтю «Нововведення в порядку ведення військового обліку та бронювання працівників роботодавцями» в журналі «Все про працю і зарплату» № 5/2024, стор. 4).

Новий Порядок бронювання визначає механізм бронювання під час воєнного стану військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, які працюють або проходять службу:

– в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування (далі — державні органи);

– на підприємствах, в установах та організаціях (далі — підприємства), які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань (далі разом — ЗСУ) в особливий період;

– на підприємствах, в установах та організаціях (далі — підприємства), які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

– у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.

Пунктом 2 Порядку бронювання встановлено, що бронювання вищезазначених військовозобов’язаних здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі — список), погодженими Міноборони (військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, Службі зовнішньої розвідки (далі — СЗР), розвідувальному органі Міноборони (далі — розвідорган Міноборони), — за списками, погодженими СБУ, СЗР, розвідорганом Міноборони), в паперовій та/або електронній формі або в електронній формі засобами Порталу Дія відповідно до Порядку № 650.

Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації (далі — відстрочка). Не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

У рішенні Мінекономіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати:

строку проведення мобілізації, — для військовозобов’язаних, які працюють в державних органах;

строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, — для військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, що є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період;

12 місяців, — для військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

строк договору (контракту) або строку, на який їх обрано (призначено), — для військовозобов’язаних, які працюють (проходять службу) у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.

Список подається в електронній формі засобами Порталу Дія (у разі наявності технічної можливості) відповідно до Порядку № 650 або у паперовій та/або електронній формі за формою згідно з додатком 1 до Порядку бронювання разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 до Порядку бронювання.

Згідно з пунктом 8 Порядку бронювання підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період, подають список до:

Міноборони — підприємства, визначені ним критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період;

центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, СБУ — підприємства, визначені ними критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період;

Мінстратегпрому — підприємства, визначені ним критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період.

В обґрунтуванні до списку зазначається інформація про:

– дату прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво ЗСУ, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, СБУ, Мінстратегпрому про визначення підприємства критично важливим для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період;

– відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Зауважимо, що ані пункт 8 Порядку бронювання, ані інші норми цього документу не встановлюють, скільки відсотків своїх військовозобов’язаних працівників можуть забронювати підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період.

Центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво ЗСУ, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, СБУ, Мінстратегпром проводять перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, а також дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та у строк не більш як 5 робочих днів з дня отримання списку подають його до Міноборони (СБУ, СЗР, розвідоргану Міноборони) для погодження.

Згідно з пунктом 9 Порядку бронювання підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, банки та інші установи, державне регулювання діяльності яких здійснюється Національним банком, подають список центральному органу виконавчої влади або Національному банку, або відповідній обласній, Київській міській держадміністрації (військовій адміністрації у разі її утворення), який прийняв рішення про визначення таких підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

В обґрунтуванні до списків зазначається:

– дата прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрацій у разі її утворення) про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наявність зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, або рішення МЗС, Мінреінтеграції, Секретаріату Кабінету Міністрів України чи органів, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, про затвердження переліку таких підприємств;

– інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам, а також проведення уточнення ними даних щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11.04.2024 № 3633-IX

У разі наявності сумніву щодо інформації, поданої підприємством, у додатках 1 і 2, або відповідності облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам орган, що прийняв рішення про визнання його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, може запросити документальне підтвердження відповідної інформації.

Бронюванню підлягають всі військовозобов’язані:

кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками;

члени наглядових рад суб’єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн. гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд. гривень;

– які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх 3 місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням.

Кількість військовозобов’язаних, які займають посади на підприємстві і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50% кількості військовозобов’язаних працівників на такому підприємстві станом на 18 травня 2024 р., у разі збільшення чисельності військовозобов’язаних працівників у зазначеному підприємстві — станом на дату подання списків, зокрема утворених після 18 травня 2024 року.

Не застосовується вищезазначене обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню (не більше 50% кількості військовозобов’язаних працівників на підприємстві), до підприємств, зазначених в абзацах вісімнадцятому – двадцять восьмому пункту 9 Порядку бронювання.

Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та/або реалізує державну політику у відповідній сфері, або обласна, Київська міська держадміністрація (військова адміністрація у разі її утворення), або МЗС, Мінреінтеграції, Секретаріат Кабінету Міністрів України, органи, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, проводять перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та подають його у строк не більш як 5 робочих днів з дня отримання списку до Міноборони для погодження.

З метою погодження списки, подані в паперовій та/або в електронній формі, крім поданих засобами Порталу Дія, розглядаються щодо повноти заповнення та наявності обґрунтувань Міноборони у строк не більш як 10 робочих днів з дня їх отримання. Міноборони подає погоджені списки до Мінекономіки (п. 10 Порядку бронювання).

За результатами перевірки поданих списків щодо повноти їх заповнення, наявності обґрунтувань та погодження Міноборони Мінекономіки приймає у строк не більш як 5 робочих днів з дня отримання зазначених списків рішення про бронювання військовозобов’язаних (п. 11 Порядку бронювання).

Згідно з пунктом 12 Порядку бронювання з метою оформлення військовозобов’язаним відстрочки Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних відповідним державним органам, якими подано списки, а також Міноборони.

Міноборони у 3-денний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних ТЦКСП.

Державний орган, підприємство видають військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3 до Порядку бронювання.

Витяг, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою (у разі її наявності) відповідного державного органу, підприємства, є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Витяг видається військовозобов’язаному під розпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4 до Порядку бронювання.

Державні органи, підприємства у 5-денний строк з дня видачі витягу військовозобов’язаному надсилають ТЦКСП, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання військовозобов’язаного за формою згідно з додатком 5 до Порядку бронювання для зарахування його на спеціальний військовий облік.

ТЦКСП, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, на підставі рішення про бронювання військовозобов’язаних у строк не більш як 5 робочих днів з дня його отримання зараховує такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік із внесенням відомостей про надану відстрочку в Реєстр військовозобов’язаних.

У разі переведення військовозобов’язаного або звільнення з подальшим призначенням з урахуванням частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на іншу посаду в тому самому державному органі, на підприємстві надана йому відстрочка від призову залишається дійсною. Державні органи, підприємства у разі зміни посади надсилають у 3-денний строк ТЦКСП, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про такі зміни. Витяг, який виданий за попередньою посадою, вилучають у військовозобов’язаного та надсилають разом з повідомленням. Державний орган, підприємство видають військовозобов’язаному витяг за новою посадою з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку.

Нові Критерії та порядок

Нові Критерії та порядок встановлюють механізм визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період.

Зауважимо, що критерії, за якими здійснюється визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, які наведено в пункті 2 Критеріїв та порядку, не змінилися (всього 7 критеріїв). Для визнання підприємства критично важливим, як і раніше, воно має відповідати трьом або більше критеріям. І лише підприємства, зазначені в абзацах другому – шостому пункту 3 Критеріїв та порядку, мають відповідати двом або більше критеріям. До таких підприємств додано управителів багатоквартирних будинків – юридичнх осіб (суб’єктів господарювання), підприємства, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, підприємства, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та/або вантажів, перевізники міського електричного транспорту.

Критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ в особливий період підприємствами можуть бути визначені:

1) підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг на платній та/або безоплатній основі, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, включені до переліку, затвердженого Міноборони;

2) підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (крім ЗСУ), утворених відповідно до законів України, включені до переліків, затверджених центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво цими військовими формуваннями, СБУ, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги;

3) юридичні особи приватного права, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI, які здійснюють виробництво/закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, включені до переліку, затвердженого Міноборони;

4) підприємства, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації:

– зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних роботизованих систем та зовнішніх екіпажів безпілотних роботизованих систем;

– з радіоелектронної боротьби в інтересах сил безпеки та оборони України;

– з тактичної медицини в інтересах сил безпеки та оборони України, критерії щодо яких визначені наказом Міноборони.


Вам також може бути цікаво

Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації
Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які стосуються ІТ-компаній, підприємств паливно-енергетичного комплексу та підприємств, підпорядкованих Мінінфраструктури