Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців

18 травня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» від 16.05.2024 № 560 (далі — Постанова № 560). Вона прийнята на виконання норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11.04.2024 № 3633-IX, про норми якого ми вже повідомляли, і набрала чинности одночасно з цим Законом.

Постановою № 560 затверджено Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (далі — Порядок № 560). Цей Порядок визначає:

– механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції, та посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦКСП) з організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

– процедуру оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦКСП, військових частин Збройних Сил, інших військових формувань, Центрального управління або регіонального органу СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів;

– процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи;

– процедуру надання військовозобов’язаним та резервістам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та її оформлення;

– організацію медичного огляду військовозобов’язаних та резервістів для визначення придатності до військової служби;

– процедуру оформлення призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

– механізм відправлення військовозобов’язаних та резервістів до місць проходження військової служби.

Порядком № 560 визначено, зокрема, обов’язки роботодавців для забезпеченння призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Так, згідно з пунктом 13 Порядку № 560 керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) ТЦКСП про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) ТЦКСП:

– видають наказ керівника підприємства (установи, організації) про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦКСП, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;

– організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

– здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;

повідомляють письмово у триденний строк районному (міському) ТЦКСП про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) ТЦКСП або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦКСП, та у разі потреби часу на зворотній шлях;

– невідкладно інформують відповідний районний (міський) ТЦКСП про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Пунктом 28 Порядку № 560 встановлено, що виклик громадян до районних (міських) ТЦКСП чи їх відділів, відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ під час мобілізації здійснюється шляхом вручення (надсилання) повістки, форму якої наведено в додатку 1 до Порядку № 560.

Відповідно до пункту 31 Порядку № 560 повістки мають право вручати, зокрема, представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків). Призначення представників підприємств (установ, організацій), уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

У додатку 5 до Порядку № 560 наведено Перелік документів, що подаються військовозобов’язаним для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до підстав, зазначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Цей Перелік містить категорії осіб, які мають право на відстрочку, та документи, що підтверджують право на відстрочку для кожної категорії осіб.


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації
Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які стосуються ІТ-компаній, підприємств паливно-енергетичного комплексу та підприємств, підпорядкованих Мінінфраструктури