Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Скасовано звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю та розширено перелік відомостей про трудову діяльність працівника в реєстрі застрахованих осіб

06 листопада 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту соціальних, трудових та інших прав фізичних осіб, у тому числі під час воєнного стану, та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю» від 18.10.2022 № 2682-IX (далі — Закон № 2682). Цим Законом внесено зміни до декількох законодавчих актів з метою захисту соціальних, трудових та інших прав фізичних осіб та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю.

Так у Законі України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 № 875-XII (далі — Закон № 875) в новій редакції викладено частину третю статті 18 та статтю 19. Головним нововведенням є виключення з частини третьої статті 18 та статті 19 Закону № 875 норм щодо обов’язку роботодавців реєструватися у відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі — ФСЗІ) та звітувати до ФСЗІ про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (далі — інваліди). Отже, тепер роботодавці не реєструються у відділеннях ФСЗІ та не подають Звіт № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» (далі — Звіт № 10-ПОІ).

Нагадаємо, що раніше статтею 19 Закону № 875 було встановлено, що підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю (далі разом — роботодавці), в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях ФСЗІ за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням Звіт № 10-ПОІ.

Що стосується самого нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, то він не змінився та, як і раніше, визначений частиною першою статті 19 Закону № 875.

Також статтею 19 Закону № 875 тепер встановлено, що Пенсійний фонд України (далі — ПФУ) у порядку та за формою, встановленими ПФУ за погодженням з Міністерством соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики), надає ФСЗІ інформацію:

– про створення роботодавцями робочих місць для інвалідів, про зайнятість та працевлаштування інвалідів;

– необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів роботодавцями відповідно до нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону № 875.

Отримана від ПФУ інформація, яка містить ознаки порушень законодавства про створення робочих місць для інвалідів, про зайнятість та працевлаштування інвалідів, є підставою для проведення перевірки роботодавців.

Порядок контролю за виконанням нормативу робочих місць та перевірки роботодавців щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом його зарахування, визначається Кабінетом Міністрів України.

Державна служба України з питань праці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснює перевірки роботодавців щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом його зарахування.

Як і раніше, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

ФСЗІ щороку до 10 березня в автоматизованому режимі з використанням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр страхування) та Централізованого банку даних з проблем інвалідності здійснює визначення роботодавців, які не забезпечили виконання у попередньому році нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та надсилає їм розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів за попередній рік, обчислених відповідно до статті 20 Закону № 875.

Розрахунок надсилається у формі електронного документа через електронні кабінети роботодавців на веб-порталі електронних послуг ПФУ у формі та порядку, визначених ФСЗІ спільно з ПФУ.

Також Законом № 2682 внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

Так, частину третю статті 17 Закону № 2464 доповнено абзацом другим, згідно з яким інформація з Держреєстру страхування про створення робочих місць для інвалідів, про зайнятість та працевлаштування інвалідів надається ПФУ до ФСЗІ у порядку та за формою, встановленими ПФУ за погодженням з Мінсоцполітики.

Частину 2 статті 20 Закону № 2464 доповнено новими абзацами третім – шостим такого змісту:

«З метою обліку в електронній формі відомостей про трудову діяльність працівника страхувальник подає відомості про працівника щодо переведення на іншу роботу (посаду), звільнення, поновлення на роботі, призупинення/поновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складення присяги, належності або неналежності осіб, які працюють, у тому числі підприємців, або забезпечують себе роботою самостійно, до професійних спілок та/або до осіб, які підлягають обов’язковим медичним оглядам.

Персоніфіковані відомості у разі їх відсутності в реєстрі застрахованих осіб, а також у разі зміни або уточнення зазначених відомостей подаються через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

У разі смерті роботодавця – фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою відомості про припинення трудового договору подаються Державною службою зайнятості».

Порядок та строки подання вище зазначених відомостей встановлюються ПФУ за погодженням із Мінекономіки та Мінсоцполітики.

Пункт 2 частини 4 статті 20 Закону № 2464 доповнено нормою, згідно з якою персональна електронна облікова картка, яка заводиться на кожну застраховану особу, в тій частині, де містяться відомості про трудову діяльність, тепер також повинна містити відомості про складення присяги (це стосується державних службовців, військовослужбовців та інших осіб, які складають присягу).

Пункт 5 частини 4 статті 20 Закону № 2464 доповнено нормою, якою встановлено, що якщо особа зобов’язана проходити профілактичний медичний огляд, до реєстру застрахованих осіб вноситься інформація про обов’язковість проходження особою такого огляду.

В частині 6 статті 20 Закону № 2464 уточнено, що за заявою застрахованої особи до реєстру застрахованих осіб також можуть вноситися зміни до відомостей про переведення на іншу роботу (посаду), звільнення, поновлення на роботі, призупинення/поновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складення присяги, належності або неналежності осіб, які працюють, у тому числі підприємців, або забезпечують себе роботою самостійно, до професійних спілок та/або до осіб, які підлягають обов’язковим медичним оглядам.

Що стосується гарантій у виплаті пенсій пенсіонерам по інвалідності на період воєнного стану, то пункт 146 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV доповнено підпунктом 146.1 такого змісту:

«146.1. Для осіб з інвалідністю, яким призначено пенсію по інвалідності або пенсію у зв’язку з втратою годувальника, у яких строк припинення виплати такої пенсії припадає на період дії воєнного стану, надзвичайного стану в Україні, у разі неможливості проходження повторного огляду виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану, надзвичайного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування (для осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану — не менш як на весь строк їх військової служби). Якщо при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу (підгрупу) інвалідності, розмір пенсії, продовженої відповідно до цього пункту, переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до територіального органу Пенсійного фонду».

Пунктами 3 і 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2682 доручено Кабінету Міністрів України:

– визначити порядок і строки внесення до реєстру застрахованих осіб Держреєстру страхування інформації про осіб, які отримували допомогу по частковому безробіттю відповідно до статей 47, 471 Закону України «Про зайнятість населення», та одноразову матеріальну допомогу суб’єктам господарювання відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» за період з 1 березня 2020 року до дати набрання чинності цим Законом;

– у місячний строк з дня опублікування Закону № 2682 забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Також встановлено, що до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів, що приймаються на виконання вимог Закону № 2682, не застосовуються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації