Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Підвищено заробітну плату працівників бюджетної сфери, які працюють на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів

30 грудня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення оплати праці працівників на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів» від 29.12.2023 № 1414 (далі — Постанова № 1414). Цією Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану» від 25.04.2023 № 391 (далі — Постанова № 391) та постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників підприємств, установ, закладів та організацій під час воєнного стану» від 25.08.2023 № 928 (далі — Постанова № 928). Ці зміни спрямовано на підвищення заробітних плат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій.

Так, у Постанові № 391 підпункт 1 пункту 1 доповнено новим абзацом третім, згідно з яким на період воєнного стану для працівників державних органів (крім працівників державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами; військовослужбовців; осіб рядового і начальницького складу та поліцейських), які безпосередньо здійснюють свої повноваження на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, посадові оклади працівників державних органів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження в особливих умовах під час інтенсивних обстрілів, визначаються з урахуванням коефіцієнта 3 у розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувалися обстріли.

Підпункт 3 пункту 1 Постанови № 391 доповнено новими абзацами другим – третім, якими встановлено таке:

– перелік працівників державних органів, яким встановлюються посадові оклади з урахуванням коефіцієнта 3, погоджується з відповідною обласною військовою адміністрацією за поданням керівника відповідного державного органу (керівника державної служби, суб’єкта призначення);

– перелік працівників територіальних органів, яким встановлюються посадові оклади з урахуванням коефіцієнта 3, погоджується з відповідною обласною військовою адміністрацією за поданням керівника територіального органу.

Підпункт 4 пункту 1 Постанови № 391 доповнено новим абзацом другим, відповідно до якого у разі підвищення працівникам державних органів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження в особливих умовах на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, посадових окладів відповідно до абзацу третього підпункту 1 цього пункту (тобто з урахуванням коефіцієнта 3 у розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувалися обстріли), за такі дні коефіцієнт 2 не встановлюється.

У Постанові № 928 пункт 1 доповнено підпунктом 3, згідно з яким на період воєнного стану працівникам, визначеним у підпунктах 1 і 2 цього пункту, розмір надбавки може бути збільшений до 200% посадового окладу за виконання роботи під час інтенсивних обстрілів на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, включених до переліку територій, у розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувалися обстріли.

Таким чином, право на надбавку за виконання роботи під час інтенсивних обстрілів в розмірі до 200% посадового окладу отримали:

1) працівники установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які безпосередньо виконують обов’язки та завдання:

– на територіях можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (далі — перелік територій), для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій;

– на територіях активних бойових дій, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій;

2) працівники надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про соціальні послуги» (за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці) на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій).

Пункт 2 Постанови № 928 доповнено новим абзацом третім такого змісту:

«Перелік працівників, яким виплачується надбавка, передбачена підпунктом 3 пункту 1 цієї постанови, погоджується з відповідною обласною військовою адміністрацією за поданням керівника відповідної установи, закладу та організації.».

Пунктом 2 Постанови № 1414 доручено обласним військовим адміністраціям разом з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та Міністерством фінансів забезпечити визначення джерел покриття видатків для реалізації цієї Постанови.


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації