Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Оновлено Перелік спеціальностей та/або професій, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних

01 квітня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства оборони України «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313» від 07.02.2022 № 35 (далі — Наказ № 35). Цим Наказом внесено зміни до наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних» від 11.10.2021 № 313 (далі — Наказ № 313), про норми якого ми детально повідомляли.

Після внесення змін до Наказу № 313 він отримав нову назву: «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями».

Оновленим Наказом № 313 затверджено не один, а два переліки:

1) Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних (далі — Перелік спеціальностей жінок);

2) Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями (далі — Перелік споріднених спеціальностей).

Перелік спеціальностей жінок викладено в новій редакції (див. нижче). Тепер він включає 14 назв споріднених спеціальностей та 7 назв споріднених професій (раніше цей Перелік включав 35 спеціальностей та/або професій).

Перелік споріднених спеціальностей включає 35 назв споріднених спеціальностей та 76 назв споріднених професій (див. нижче). Він включає такі спеціальності, зокрема, як «Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», а також такі професії, зокрема, як «Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники, менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління, менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку, професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), аудитори та кваліфіковані бухгалтери, бухгалтери та касири-експерти, реєстратори бухгалтерських даних».

Пунктом 3 Наказу № 35 доручено Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити:

1) взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з Переліком спеціальностей жінок з 01 жовтня 2022 року;

2) щороку до 01 березня здійснення Генеральним штабом Збройних Сил України заходів щодо внесення (за необхідності) змін до Переліку спеціальностей жінок, з урахуванням першочергових потреб у мобілізаційних ресурсах та Переліку споріднених спеціальностей.

Таким чином, якщо жінка віком від 18 до 60 років має спеціальність та/або професію, що включається до Переліку спеціальностей жінок, то вона має бути взята на військовий облік військовозобов’язаних з 01 жовтня 2022 року, але остаточне рішення з цього питання приймає уповноважена особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки після вивчення документів, наданих жінкою, та проходження нею медичного огляду.

Звертаємо увагу, що Наказ № 313 розроблявся ще до військової агресії проти України, тому, скоріш за все, взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних буде відбуватися вже після скасування воєнного стану, оскільки наразі багато жінок через бойові дії на території України евакуювалися в більш безпечні регіони країни або виїхали за кордон.

Наводимо обидва Переліки в оригіналі.

  

ПЕРЕЛІК

спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних

N

з/п

I. Назви споріднених спеціальностей Військово-облікові спеціальності
1 2 3
1 Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія 187, 188, 195, 197, 830, 831
2 Телекомунікації та радіотехніка 403, 420, 429, 430, 432, 441, 443, 450 – 455, 460, 474, 500 – 504, 508, 528 – 533, 549 – 553, 586, 769, 776, 782
3 Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 474, 478, 485, 600 – 604, 803, 805, 806, 815 – 819, 821, 909, 925, 993, 994
4 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 602, 626 – 632, 784, 785, 791, 805, 806, 815 – 821
5 Науки про Землю, географія, фізика та астрономія 671 – 673, 679, 923
6 Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 788
7 Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості 787, 789
8 Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза 878
9 Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування 879
10 Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія 880
11 Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна 884, 885
12 Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування 900, 901, 911
13 Видавництво та поліграфія 922
14 Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення 915, 929

 

N

з/п

II. Назви споріднених професій Військово-облікові спеціальності
1 2 3
1 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер) 878
2 Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів 879
3 Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я 880
4 Професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії 884, 885
5 Менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами 485
6 Кухарі 788
7 Перекладачі та усні перекладачі 914

 

 

 

ПЕРЕЛІК

спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями

 

N

з/п

I. Назви споріднених спеціальностей Військово-облікові спеціальності
1 2 3
1 Державна безпека 100, 907, 908, 932
2 Транспортні технології (за видами) 121 – 126, 700, 766, 767, 787, 792, 939 – 942, 945, 946
3 Автомобільний транспорт 127, 738 – 740, 790
4 Річковий та морський транспорт, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, суднобудування 167, 170, 173 – 177, 300, 302 – 309, 429, 682, 683, 960
5 Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій 166, 168, 170, 408, 827, 940, 956
6 Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія 187, 195, 197, 830, 831
7 Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка 210, 211, 215, 220 – 225, 260 – 270, 280 – 286
8 Авіоніка 235, 244 – 256
9 Телекомунікації та радіотехніка 403, 420, 430, 432, 441, 443, 450 – 454, 460, 478, 500 – 504, 508, 528 – 533, 549 – 553, 577, 582, 583, 586, 769, 776, 782, 913
10 Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 474, 600 – 603, 803,805
11 Електроніка 659 – 662, 664, 665, 829, 792
12 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 602, 604, 626 – 632, 784, 785, 791, 815 – 818, 819, 821
13 Науки про Землю, географія, фізика та астрономія 671 – 679
14 Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 788
15 Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості 766, 767, 787, 789
16 Металургія, матеріалознавство, прикладна фізика та наноматеріали 793 – 795, 972, 975
17 Деревообробні та меблеві технології 798
18 Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза 878
19 Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування 879
20 Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія 880
21 Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна 884 – 887
22 Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка 900
23 Публічне управління та адміністрування, право, міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, математика, прикладна математика, статистика 901, 929
24 Фізична культура, спорт і туризм 906
25 Цивільна безпека, правоохоронна діяльність 908
26 Фінанси, банківська справа та страхування 911
27 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, історія та археологія 912
28 Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта 914
29 Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення 915
30 Музичне мистецтво, сценічне мистецтво, менеджмент соціокультурної діяльності 917, 918
31 Видавництво та поліграфія 902, 922 – 924
32 Залізничний транспорт 937, 938, 944, 948, 949, 953
33 Готельно-ресторанна справа 957
34 Теплоенергетика, гідроенергетика, енергетичне машинобудування, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, атомна енергетика, гірництво, нафтогазова інженерія та технології, прикладна механіка 943, 958 – 961, 980, 982
35 Пожежна безпека 181, 200, 203, 966, 967

 

N

з/п

II. Назви споріднених професій Військово-облікові спеціальності
1 2 3
1 Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи, інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання, працівники, що надають персональні та захисні послуги, працівники служб, що надають захисні послуги, працівники кримінально-виконавчої служби, працівники захисних та охоронних служб, мисливці, сторожі, інкасатори 100 – 110
2 Керівники виробничих підрозділів на транспорті, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів на транспорті, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки 121 – 126, 766, 767, 787, 792, 939 – 942, 945, 946
3 Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування мототранспортної техніки 127
4 Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах, менеджери (управителі) у лісовому господарстві, наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа), лісоводи та професіонали споріднених професій 171
5 Робітники, що працюють під водою 172
6 Гідротехніки 173
7 Менеджери (управителі) у виробництві води 174
8 Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт 184
9 Професіонали в галузі хімії, наукові співробітники (хімія), хіміки, професіонали в галузі хімічних технологій, наукові співробітники (хімічні технології), інженери-хіміки, лаборанти та техніки в хімічному виробництві, робітники, що обслуговують хімічні установки, оператори хімічних переробних установок, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів, укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів 187, 195, 197
10 Оператори промислових роботів 202
11 Льотні фахівці, технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух, фахівці, що керують літальними апаратами і забезпечують польоти 210
12 Авіадиспетчери 211
13 Механіки та монтажники авіаційних машин 260
14 Суднова палубна команда та подібні їм робітники 303
15 Робітники, що працюють під водою 379
16 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій, наукові співробітники (електроніка, телекомунікації), інженери в галузі електроніки та телекомунікацій, оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування, телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв’язку, укрупнені професії службовців з інформування клієнтів, установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування 403, 420, 429, 430, 432, 441, 443, 450 – 455, 460, 586
17 Керівники виробничих підрозділів зв’язку, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів зв’язку, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів зв’язку 474, 478
18 Менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами, службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти, посильні, носії та рознощики багажу і посилок 485
19 Оператори оптичного та електронного устаткування, інші оператори оптичного та електронного устаткування 541, 652
20 Працівники фільмо-, фоно-, фототек, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кінопродукції 582, 583
21 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг, менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок, менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки, професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації), професіонали в галузі програмування, наукові співробітники (програмування), професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації), оператори ЕОМ, оператори ПЕОМ, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу, професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики, професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації), професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні системи), розробники обчислювальних систем, розробники комп’ютерних програм, техніки-програмісти 600
22 Професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні системи), розробники обчислювальних систем 601
23 Наукові співробітники (інші галузі обчислень), професіонали в інших галузях обчислень, технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки, оператори із збору даних, службовці, зайняті з цифровими даними 602
24 Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури, стенографісти та друкарки, оператори машин для оброблення текстів і подібні професії, оператори лічильних машин 604
25 Професіонали в галузі метеорології, наукові співробітники (метеорологія), метеорологи 626 – 632
26 Складальники електронного устаткування 651
27 Професіонали в галузі електротехніки, наукові співробітники (електротехніка), інженери-електрики, механіки та монтажники електричного та електронного устаткування, електромеханіки та електромонтажники, установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач, складальники електроустаткування 659 – 662, 665
28 Професіонали в галузі картографії та топографії, наукові співробітники (картографія, топографія), картографи та топографи 671 – 673
29 Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку 675
30 Менеджери (управителі) на транспорті, професіонали в галузі інженерної механіки, наукові співробітники (інженерна механіка), інженери-механіки, провідники та кондуктори на транспорті, водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок, водії автотранспортних та мототранспортних засобів та інші робітники з обслуговування автотранспортної та мототранспортної техніки, робітники з управління транспортними засобами на тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті 738 – 740
31 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, службовці на складах 766, 767
32 Монтажники електронного устаткування, механіки та експлуатаційники електронного устаткування, укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного устаткування 769, 776, 782
33 Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування, інші оператори оптичного та електронного устаткування 784, 785
34 Керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у складському господарстві, керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, службовці на складах, приймальники замовлень, вантажники, комірники та вагарі 787
35 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства та інших місцях розміщення, керівники малих підприємств та закладів ресторанного господарства без апарату управління, менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства, менеджери (управителі) з організації харчування, кухарі 788
36 Службовці з транспортних операцій, укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті 790
37 Оператори із збору даних, службовці, зайняті з цифровими даними 791
38 Службовці з транспортних операцій, акумуляторники 792
39 Професіонали в галузі гірництва та металургії, наукові співробітники (гірництво, металургія), гірничі інженери та інженери-металурги, технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії 793 – 794
40 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми 796
41 Маляри, лакувальники, муляри 797
42 Теслярі та столяри, ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів, деревообробники та столяри-червонодеревники, робітники з оброблення дерева, налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів, робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки, робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу, укрупнені професії робітників, що обслуговують деревообробні та папероробні установки, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини, складальники виробів з дерева та подібних матеріалів 798
43 Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та робітники на подібному устаткуванні, укрупнені професії робітників, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та подібне устаткування 829
44 Керівники підрозділів в охороні здоров’я, менеджери (управителі) в охороні здоров’я, професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, наукові співробітники (фармація), провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер) 878
45 Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія), патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, наукові співробітники (сестринська справа, акушерство), медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів 879
46 Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я 880
47 Професіонали в галузі ветеринарної медицини, наукові співробітники (ветеринарна медицина), ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії, зоологи та професіонали споріднених професій 884 – 887
48 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники, менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління, менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку, професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), аудитори та кваліфіковані бухгалтери, бухгалтери та касири-експерти, реєстратори бухгалтерських даних 900
49 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади, організатори діловодства, організатори діловодства (державні установи), організатори діловодства (види економічної діяльності), секретарі, переписувачі та діловоди, службовці з інформування (довідок) 901
50 Креслярі 902
51 Керівники підрозділів у сфері спорту, менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту, спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 906
52 Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, наукові співробітники (правознавство), адвокати та прокурори, професіонали в галузі правоохоронної діяльності, інспектори митної служби, інспектори податкової служби, фахівці кримінально-виконавчої служби 907
53 Керівні працівники апарату органів судової влади, менеджери (управителі) у слідчій діяльності, професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду, судді, інші професіонали в галузі правознавства, судові секретарі, виконавці та розпорядники, організатори діловодства (система судочинства) 908
54 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності, менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва, менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу, менеджери (управителі) у сфері надання кредитів, менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів, менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва, менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій), професіонали з фінансово-економічної безпеки, професіонали в галузі економіки, наукові співробітники (економіка), економісти, фахівці в галузі фінансів та торгівлі, інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі, статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями, касири в банках та інкасатори 911
55 Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм, професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів, наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство), архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках, професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм, наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми), бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм, професіонали в галузі літератури, літературознавці, службовці, що зайняті в бібліотеці 912
56 Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, менеджери (управителі) у сфері надання інформації, менеджери (управителі) з реклами, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу, наукові співробітники (інформаційна аналітика), професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики, перекладачі та усні перекладачі, редактори та журналісти 914
57 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджери (управителі) у соціальній сфері, професіонали в галузі психології, наукові співробітники (психологія), психологи, професіонали в галузі соціального захисту населення, наукові співробітники (соціальний захист населення), професіонали в галузі соціального захисту населення, інспектори із соціальної допомоги, соціальні працівники 915
58 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, професіонали в галузі художньої творчості, професіонали в галузі музики, мистецтвознавці (музикознавство), організатори у сфері культури та мистецтва, інші фахівці у сфері культури та мистецтва, працівники з надання послуг у сфері мистецтва 917, 918
59 Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування, друкарі та робітники подібних професій, складачі та друкарі, гравери-різальники по склу та гравери, цинкографи та гальваностереотипери, фотогравери, палітурники, друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині, укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій, стереотипісти та електротипісти, складачі та друкарі, робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки, робітники, що обслуговують папероробні установки, робітники, що обслуговують друкарські та палітурні машини, а також машини для виробництва виробів з паперу, укрупнені професії робітників, що обслуговують друкарські, палітурні та інші машини для виготовлення виробів з паперу, складальники виробів з картону, тканини та подібних матеріалів 922 – 924
60 Професіонали у сфері управління проектами та програмами, наукові співробітники (проекти та програми), професіонали з управління проектами та програмами, агенти із зайнятості й трудових контрактів, технічні фахівці в галузі управління 929
61 Машиністи локомотивів та подібні до них робітники, машиністи спеціальних машин на залізниці, помічники машиністів та кочегари паровозів, укрупнені професії машиністів локомотивів та робітників подібних професій 937, 938, 948, 949, 953
62 Монтажники, такелажники, теслярі 939, 940
63 Машиністи кранів, лебідок та подібних установок, водії автонавантажувачів 942
64 Менеджери (управителі) у добувній промисловості, контролери та регулювальники промислових роботів 943
65 Керівники підрозділів з будівництва та ремонту автомобільних шляхів 945
66 Залізничні сигнальники та стрілочники 946
67 Керівники (начальники) локомотивної служби, майстри локомотивного депо, машиністи (дизель-поїзда, електровоза, рухомого складу на електротязі, тепловоза) 949
68 Керівники виробничих підрозділів у будівництві, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у будівництві, начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві, менеджери (управителі) у будівництві, менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами, професіонали в галузі архітектури та інженерної справи, професіонали в галузі архітектури та планування міст, наукові співробітники (архітектура, планування міст), архітектори та планувальники міст, професіонали в галузі будівництва, наукові співробітники (будівництво), інженери в галузі будівництва, техніки-будівельники, будівельники будівель та споруд, укрупнені професії будівельників будівель та споруд, укладальники бетонної суміші, будівельники, ремонтники споруд та верхолази, будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви робіт, покрівельники, лицювальники та паркетники, штукатури, ізолювальники, склярі, будівельні та подібні до них електрики, укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві, зварники та газорізальники, такелажники та робітники, що зрощують канати, шліфувальники, полірувальники та точильники по металу, двірники та подібні до них чорнороби, найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд, найпростіші професії в житловому будівництві 956
69 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні, менеджери (управителі) в готелях, менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб, менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві, професіонали в галузі санаторно-курортної справи, професіонали із санаторно-курортної справи, доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках 957
70 Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, водопровідники та трубопровідники 958 – 961
71 Інспектори з пожежної безпеки 966, 967
72 Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на метали 972
73 Робітники металургійних та машинобудівних професій, налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори, механіки та монтажники механічного устаткування, укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування, виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів, робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, робітники, що обслуговують промислове устаткування, робітники, що обслуговують трубне устаткування, укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування, робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії, робітники, що обслуговують машини, та складальники машин, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва метало- та мінералопродуктів, верстатники 974
74 Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники металоконструкцій, робітники, що працюють з тонколистовим металом, заготівники та монтажники металоконструкцій, укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій, ковалі ручного кування та інструментальники, ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники, інструментальники, укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників, робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах, укрупнені професії робітників, що виконують високоточні роботи з металу та подібних матеріалів, робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування, металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники, робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу, складальники металевих, гумових та пластикових виробів 975
75 Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з пластика 977
76 Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери 980

 

 


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації