Пожалуйста, введите пароль.

Пожалуйста, введите пароль подтверждения.

Пароли не совпадают.

Registration confirmation will be e-mailed to you.

Міноборони затвердило Перелік спеціальностей, споріднених з військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік

Ще 23 квітня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» від 30.03.2021 № 1357-IX (далі — Закон № 1357), яким були внесені зміни до 43 законодавчих актів. Зокрема, частина друга статті 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) була доповнена нормою, відповідно до якої при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати у випадках, передбачених законодавством, крім інших документів, також відповідний військово-обліковий документ. Про це та інші нововведення Закону № 1357 докладно йшлося у статті «Нововведення у прийнятті на роботу військовозобов’язаних і трудових гарантіях працівників-резервістів» журналу «Все про працю і зарплату» № 3/2021, стор. 121.

Масштабні зміни Законом № 1357 були внесені до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 № 2232-XII (далі — Закон № 2232). Зокрема, частина 11 статті 1 Закону № 2232 була викладена в новій наступній редакції:

«11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

Звертаємо увагу, що раніше, а саме з 10 травня 2006 року, частина 11 статті 1 Закону № 2232 мала таку редакцію:

«11. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

Як бачите, редакція частини 11 статті 1 Закону № 2232, яка діяла до 23 квітня 2021 року, не дуже відрізнялась від редакції, що почала діяти з 23 квітня 2021 року, але Закон № 1357 обов’язок затверджувати перелік спеціальностей (професій) жінок, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, поклав вже не на Кабінет Міністрів України, а на Міністерство оборони України (далі — МОУ), при цьому на таке затвердження МОУ було відведено шість місяців (пп. 1 п. 3 р. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1357).

На виконання нової редакції частини 11 статті 1 Закону № 2232 МОУ видало наказ «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних» від 11.10.2021 № 313 (далі — Наказ № 313), який набрав чинності з дня його офіційного опублікування — 17 грудня 2021 року.

Наказом № 313 затверджено Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних (далі — Перелік № 313).

Одразу зазначимо, що згідно з частиною 12 статті 1 Закону № 2232 жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Отже, жінки, які згідно з Переліком № 313 мають перебувати на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматах), не будуть призиватися на військову службу чи залучатися до виконання робіт із забезпечення оборони держави в мирний час (прийняття на військову службу за контрактом можливе лише за власним бажанням жінки). Водночас військовозобов’язані можуть призиватися на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори в порядку, встановленому статтею 29 Закону № 2232, а також можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації при введенні особливого періоду, який наразі триває. Перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, наведено у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 № 3543-XII.

У воєнний час забороняється виїзд військовозобов’язаних з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 4 ст. 37 Закону № 2232).

На думку Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, прийняття Закону № 1357 і відповідного йому Наказу № 313 — це необхідність, яка виникла для того, аби військові бачили загальний людський ресурс в країні, котрий можна використати для її захисту.

Що стосується Переліку № 313, то він включає дві частини (таблиці). В першій частині (таблиці) наведено найменування 35 груп цивільних спеціальностей та цифрові коди споріднених військово-облікових спеціальностей. В другій частині (таблиці) наведено назви цивільних професій та цифрові коди споріднених військово-облікових спеціальностей.

Зокрема, в першій частині (таблиці) Переліку № 313 зазначено найменування спеціальності «Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка», якій відповідає споріднена військово-облікова спеціальність з кодом 900, а в другій частині (таблиці) Переліку № 313 для спорідненої військово-облікової спеціальності з кодом 900 наведено назви професій: Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники, менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління, менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку, професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), аудитори та кваліфіковані бухгалтери, бухгалтери та касири-експерти, реєстратори бухгалтерських даних.

Звертаємо увагу, що в Переліку № 313 вказано загальні назви спеціальностей (посад) та професій без зазначення кодів професій за Класифікатором професій, що безумовно буде ускладнювати реалізацію норм частині 11 статті 1 Закону № 2232.

В порівнянні зі своїм попередником, затвердженим постановою Кабінета Міністрів України від 14.10.94 № 711, Перелік № 313 включає в рази більше спеціальностей та професій (від кухаря і бібліотекаря до ветеринара і муляра), споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Загалом жінок, які мають спеціальності та професії, зазначені в Переліку № 313, в Україні може бути декілька мільйонів (наразі кількість таких жінок не знає ніхто), тому процес взяття їх на військовий облік триватиме не один місяць, а може й не один рік. Тим більше, що ані в частині 11 статті 1 Закону № 2232, ані в Наказі № 313 не вказано, за якою процедурою (алгоритмом) і протягом якого строку вказані жінки мають бути взяті на військовий облік. Водночас керівництво МОУ вже повідомило, що алгоритм та додаткова інформація з’явиться на сайті територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або на сайті МОУ. Крім того, на прес-конференції стосовно реалізації норм частини 11 статті 1 Закону № 2232 та Наказу № 313 представники Сухопутних військ Збройних Сил України повідомили, що взяття на військовий облік жінок, спеціальності (професії) яких зазначені в Переліку № 313, має відбутися до кінця 2022 року.

З норм частини 11 статті 1 Закону № 2232 випливає, що на військовий облік мають бути взяті лише жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Отже, жінки віком від 18 до 60 років, спеціальності (професії) яких зазначені в Переліку № 313, повинні за направленням територіального центру комплектування та соціальної підтримки пройти медичний огляд, за результатами якого має бути встановлено, чи придатні вони до проходження військової служби за станом здоров’я. Зазвичай проходження медоглядів військовозобов’язаними відбувається у встановлені дні безпосередньо в приміщеннях територіального центру комплектування та соціальної підтримки (лікарі закладів охорони здоров’я направляються до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для проведення медоглядів військовозобов’язаних).

Нагадаємо, що відповідно до частини 2 статті 21 Закону № 2232 громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, а також особи, які направляються відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

Таким чином, враховуючи вищенаведену норму частини 11 статті 1 Закону № 2232, а також норму частини 2 статті 37 Закону № 2232, відповідно до якої взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які належать до категорій, зазначених у частині 11 статті 1 цього Закону, всі жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і мають спеціальність (професію), зазначену в Переліку № 313 (незалежно від того, працюють вони зараз чи ні), починаючи з 17 грудня 2021 року, повинні стати на військовий облік військовозобов’язаних. При цьому на військовий облік беруться жінки, які одержали спеціальність, що підтверджено документом про освіту встановленного зразка, та/або мають професію без наявності документу про освіту, зазначені в Переліку № 313. Якщо жінка отримала освіту за спеціальністю, зазначеною в Переліку № 313, але жодного дня не працювала за такою спеціальністю, то вона все одно має бути взята на військовий облік.

На прес-конференції стосовно реалізації норм частини 11 статті 1 Закону № 2232 та Наказу № 313 представники Сухопутних військ Збройних Сил України повідомили, що жінки мають особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (якщо воно відрізняється від місця реєстрації і таке проживання триває більше трьох місяців) з пакетом документів (паспорт, ідентифікаційний номер, документ про освіту із зазначенням спеціальності (за наявності), довідка з місця роботи із зазначенням професії (за наявності місця роботи), свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про народження дитини (за наявності), фотокартка (3 х 4 см) тощо). Про остаточний перелік документів можна дізнатися, зателефонувавши у свій територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або на гарячу лінію Міністерства оборони за телефоном 0-800-50-04-42.

На підставі наданих жінкою документів уповноважена посадова особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки визначає, чи підпадає жінка під категорію військовозобов’язаних. При позитивному висновку жінці видається направлення для проходження медичного огляду, за наслідками якого приймається остаточне рішення про необхідність взяття жінки на військовий облік.

Звертаємо увагу, що жінки, які мають неповнолітніх дітей (незалежно від кількості дітей), в тому числі одинокі матері, не звільняються від взяття на військовий облік військовозобов’язаних, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Яким чином буде відбуватися взяття на військовий облік осіб, які не працюють (безробітних), наразі сказати важко, оскільки навряд чи вони захочуть це робити добровільно. Але вже зрозуміло, що «наздоганяти» українок почнуть насамперед через місце роботи, тому основний тягар виконання норм частині 11 статті 1 Закону № 2232 та Наказу № 313 ляже на роботодавців, які є підприємствами, установами, закладами, організаціями (далі — підприємства). На ФОПів норми щодо ведення військового обліку працівників-військовозобов’язаних не поширюються.

Якщо на підприємстві вже працюють жінки, спеціальність (професія) яких зазначена в Переліку № 313, то роботодавці мають попередити таких жінок про необхідність стати на військовий облік. Якщо на підприємство будуть працевлаштовуватися жінки, спеціальність (професія) яких зазначена в Переліку № 313, то на підставі частини другої статті 24 КЗпП вони мають надати роботодавцю військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного), що підтверджує взяття їх на військовий облік як військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 37 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 (далі — Порядок № 921), приймання на роботу військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах.

Згідно з частиною 1 статті 38 Закону № 2232 центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності зобов’язані у 7-денний строк повідомити відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про прийняття на роботу та звільнення з роботи військовозобов’язаних.

Статтею 16 Закону України «Про оборону України» від 06.12.91 № 1932-XII встановлено, що посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності забезпечують ведення персонального військового обліку військовозобов’язаних, сприяють створенню працівникам належних умов для виконання ними військового обов’язку згідно із законодавством.

Відповідно до частини 5 статті 34 Закону № 2232 персональний облік військовозобов’язаних передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності.

На працівників, які є військовозобов’язаними, роботодавець оформлює та веде типову форму № П-2 «Особова картка працівника», затверджену спільним наказом Державного комітета статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 № 495/656. В цій типовій формі обов’язково заповнюється розділ ІІ «Відомості про військовий облік».

Особливості оформлення і заповнення типової форми № П-2 «Особова картка працівника» по працівниках-військовозобов’язаних, а також механізм звіряння роботодавцями інформації з особових карток вказаних працівників з обліковими даними територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки викладено в пунктах 37–46 Порядку № 921.

У додатку 1 до Порядку № 921 наведено Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних, а у додатку 10 до Порядку № 921 наведено форму Списку жінок, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю (цю форму заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними військово-обліковими спеціальностями, за три місяці до випуску подають до районних (міських) військових комісаріатів). В найближчий час Кабмін або МОУ мають затвердити форму аналогічного Списку, яка враховує норми частини 11 статті 1 Закону № 2232 та Наказу № 313.

Військовозобов’язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи, посади зобов’язані особисто в 7-денний строк повідомити про такі зміни відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку, у тому числі у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-телекомунікаційні системи (ч. 11 ст. 38 Закону № 2232). Крім того, роботодавець має відслідковувати зміни вказаних даних у працівників та повідомляти про них відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Також слід враховувати, що зміна у жінки цивільної спеціальності (професії) може тягнути за собою зміну військово-облікової спеціальності, з якою вона споріднена.

Що стосується відповідальності, то згідно зі статтею 209 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) порушення військовозобов’язаними правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг), тобто від 510 до 850 грн., а в разі повторного протягом року вчинення вказаного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період (триває наразі), тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 нмдг, тобто від 850 до 1700 грн.

Порушення законодавства про оборону (в тому числі порушення правил ведення персонального військового обліку військовозобов’язаних) тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 200 до 300 нмдг, тобто від 3400 до 5100 грн., а повторне протягом року вчинення вказаного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період (триває наразі) тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 300 до 500 нмдг, тобто від 5100 до 8500 грн. (ст. 210-1 КоАП).

Розглядати справи про вищезазначені адміністративні правопорушення мають право територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а накладати адміністративні стягнення від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право керівники таких центрів (ст. 235 КоАП).

На прес-конференції стосовно реалізації норм частини 11 статті 1 Закону № 2232 та Наказу № 313 представники Сухопутних військ Збройних Сил України повідомили, що оскільки взяття на військовий облік жінок, спеціальності (професії) яких зазначені в Переліку № 313, планується здійснити протягом 2022 року, то до кінця 2022 року до вищезазначеної адміністративної відповідальності ані вказані жінки, ані керівники підприємств, в яких працюють ці жінки, притягуватися не будуть. Але краще ці слова підтвердити нормативно-правовим актом МОУ.


Вам также может быть интересно

Скасовано відповідальність за порушення строків оприлюднення річної фінансової звітності у період дії воєнного стану
Мінекономіки надало коментар до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин»
Внесено зміни до форми Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту
Набрав чинності Закон, яким внесено зміни до декількох законодавчих актів з метою оптимізації трудових відносин
Внесено зміни до Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника в електронній формі до Пенсійного фонду України
Набрав чинності Закон, яким звільнено від сплати військового збору грошове забезпечення військовослужбовців та інших осіб на час воєнного стану