Пожалуйста, введите пароль.

Пожалуйста, введите пароль подтверждения.

Пароли не совпадают.

Registration confirmation will be e-mailed to you.

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» від 26.01.2011 № 59

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.95 № 88

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291)

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291)

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку» від 19.04.2001 № 186

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами» від 15.06.2011 № 720 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» від 27.06.2013 р. № 635

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» від 29.12.2000 № 356 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30.09.2003 № 561 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів» від 16.11.2009 № 1327 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів» від 10.01.2007 № 2 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат» від 01.11.2010 № 1300

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів» від 29.12.2006 № 1315

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» від 28.03.2013 № 433

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності» від 11.04.2013 № 476

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014 р. № 879

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 26.06.2013 р. № 611 (План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ; Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ; Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ)

СТАНДАРТЫ (ПОЛОЖЕНИЯ) БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» від 07.02.2013 № 73

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»» від 27.06.2013 р. № 628

П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 28.05.99 № 137

П(С)БО 7 «Основні засоби»  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27.04.2000 № 92 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 18.10.99 № 242

П(С)БО 9 «Запаси» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 20.10.99 № 246 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 08.10.99 № 237 

П(С)БО 11 «Зобов’язання» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» від 31.01.2000 № 20

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» від 26.04.2000 р. № 91

П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» від 30.11.2001 № 559 

П(С)БО 14 «Оренда» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» від 28.07.2000 № 181 

П(С)БО 15 «Доходи» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 29.11.99 № 290 

П(С)БО 16 «Витрати» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку » від 31.12.99 № 318

П(С)БО 17 «Податок на прибуток» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» від 28.12.2000 № 353

П(С)БО 18 «Будівельні контракти» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» від 28.04.2001 № 205 

П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 07.06.99 № 163

П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» від 10.08.2000 № 193

П(С)БО 22 «Вплив інфляції» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» від 29.02.2002 р. № 147

П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»» від 18.06.2001 р. № 303

П(С)БО 24 «Прибуток на акцію» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію» від 16.07.2001 р. № 344

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»» від 25.02.2000 р. № 39

П(С)БО 26 «Виплати працівникам» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» від 28.10.2003 № 601

П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»» від 07.11.2003 р. № 617

П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»» від 24.12.2004 р. № 817

П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»» від 19.05.2005 р. № 412

П(С)БО 30 «Біологічні активи» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»» від 18.11.2005 р. № 790

П(С)БО 31 «Фінансові витрати» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» від 28.04.2006 № 415

П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»» від 02.07.2007 р. № 779

П(С)БО 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»» від 26.08.2008 р. № 1090

П(С)БО 34 «Платіж на основі акцій» — Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій»» від 30.12.2008 р. № 1577

ПИСЬМА И РАЗЪЯСНЕНИЯ

Лист Державної фіскальної служби України від 24.11.2015 р. № 25024/6/99-95-42-03-15 «Щодо використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних документів»

Лист Міністерства фінансів України від 24.09.2015 р. № 31-11410-08-10/29963 «Щодо відображення в бухгалтерському обліку отримання та виплати компенсації з бюджету у межах середнього заробітку мобілізованих працівників»

Лист Державної казначейської служби України від 22.01.2014 p. № 17-10/54-1499 «Щодо застосування КЕКВ при виплаті «декретних» жінкам з числа військовослужбовців та сплати роботодавцем єдиного внеску з цієї допомоги»

Лист Міністерства фінансів України від 27.09.2013 р. № 31-08410-07-27/28296 «Щодо відображення в бухгалтерському обліку розрахунків, пов’язаних з оплатою тимчасової непрацездатності працівників»

Письмо Министерства юстиции Украины от 28.05.2013 г. № 4290-0-4-13/6.1 «Об отражении в уставе положения о том, в какой форме будет организован бухгалтерский учет на предприятии»

Письмо Министерства финансов Украины от 28.03.2013 г. № 31-08410-07/23-1343/1310 «Относительно организации бухгалтерского учета на предприятии«

Лист Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 31-08410-06-52297 «Щодо відображення у бухгалтерському обліку авансових внесків з податку на прибуток«

Письмо Министерства финансов Украины от 07.11.2012 г. № 31-08410-07-10/26689 «Относительно отдельных вопросов организации бухгалтерского учета»

Лист Міністерства фінансів України від 06.09.2011 р. № 31-08410-07-25/21750 «Щодо відображення в бухгалтерському обліку оплати тимчасової непрацездатності працівників»

Лист Міністерства фінансів України від 19.05.2011 № 31-08410-07-25/12852«Щодо бухгалтерського обліку розподіленого податку на додану вартість»

Лист Державного казначейства України від 11.05.2011 № 17-04/1180-6391 «Щодо призначення, функції та звільнення головного бухгалтера»

Письмо Министерства финансов Украины от 29.04.2011 № 31-08410-07-10/11255 «О налоговых разницах при переоценке основных средств»

Лист Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України від 12.04.2011 № 31-08410-06-5/9545, № 04/4-7/214 «Про подання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва»

Лист Міністерства фінансів України від 14.04.2011 № 31-08410-07-10/9789 «Щодо капіталізації фінансових витрат»

Лист Державного казначейства України від 12.04.2011 № 17-04/969-5120 «Щодо відображення в бухобліку бюджетних установ нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП»

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x