Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга у 2024 році

   Розмір податкової соціальної пільги

   Згідно з підпунктом 169.1.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) податкова соціальна пільга (далі — ПСП) становить 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі — ПМПО), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.

   Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX з 1 січня 2024 року ПМПО становить 3028 грн., протягом усього 2024 року ПСП становить:

 • що надається у розмірі 100% — 1514 грн. (50% × 3028 грн.);
 • що надається у розмірі 150% — 2271 грн. (50% ×3028 грн. × 150%);
 • що надається у розмірі 200% — 3028 грн. (50% × 3028 грн. × 200%).

   Граничний розмір доходу, до якого застосовується ПСП

   Виходячи з норм підпункту 169.4.1 ПКУ та враховуючи, що станом на 1 січня 2024 року розмір ПМПО становить 3028 грн., граничний розмір доходу, до якого застосовується ПСП, протягом усього 2024 року становить:

3028 грн. × 1,4 = 4240 грн.

   Граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, встановлених підпунктом 169.1.2, підпунктами «а» та «б» підпункту 169.1.3 ПКУ, визначається як добуток 4240 грн. та відповідної кількості дітей, тобто:

 • за наявності двох дітей — 8480 грн. (4240 грн. × 2 дітей);
 • за наявності трьох дітей — 12 720 грн. (4240 грн. × 3 дітей);
 • за наявності чотирьох дітей — 16 960 грн. (4240 грн. × 4 дітей);
 • за наявності п’ятьох дітей — 21 200 грн. (4240 грн. × 5 дітей) тощо.

 

Категорії платників, які мають право на застосування ПСП, розміри ПСП, документи для отримання права на ПСП та періоди застосування ПСП

Категорія платника

Розмір ПСП, у відсотках/сума

Документи, що надаються працівником для отримання права на ПСП

Період застосування ПСП

Будь-який працівник від одного роботодавця

(пп. 169.1.1 ПКУ)

100% (загальна ПСП)

або 1514 грн.

(3028 грн. х 50%)

Заява про обрання місця застосування ПСП (далі — заява), крім державних службовців.

(пп. 169.2.2, 169.2.3 ПКУ, п. 2 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1227; далі — Порядок № 1227)

З місяця подання заяви по місяць звільнення

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ)

Особа, яка утримує двох чи більше дітей віком до 18 років

(пп. 169.1.2 ПКУ)

100% (загальна ПСП)

або 1514 грн.

(3028 грн. х 50%)

у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

– заява;

– копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

– копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

(пп. 3 п. 5 Порядку № 1227)

Один з батьків, який проживає окремо від рідних дітей та перебуває у розлученні з їхньою матір’ю (батьком), але утримує таких своїх дітей, для отримання права на застосування ПСП, передбаченої пп. 169.1.2 ПКУ, має також подати документ, що підтверджує утримання ним дітей. Таким документом може бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально засвідчений договір між колишніми чоловіком та дружиною про здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим із них, хто проживає окремо від дітей, рішення суду про аліменти.

Якщо один з подружжя не є усиновлювачем (опікуном, піклувальником) дітей іншого з подружжя, то спільне їх проживання та утримання дітей іншого з подружжя не є достатньою підставою для застосування ПСП за пп. 169.1.2 ПКУ.

З місяця подання заяви і до кінця року, в якому дитина досягає 18 років (у разі її смерті до досягнення 18 років — до кінця року, на який припадає смерть)

(пп. 169.2.2, 169.3.3 ПКУ)

Одинока мати, одинокий батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник

(пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ)

150% загальної ПСП

або 2271 грн.

(1514 грн. х 150%)

у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

– заява;

– копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

– копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

– копія свідоцтва про розірвання шлюбу;

– копія паспорта;

– копія свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець).

Одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем цієї ПСП, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

(пп. 1 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і до кінця року, в якому дитина досягає 18 років (у разі її смерті до досягнення 18 років — до кінця року, на який припадає смерть)

(пп. 169.2.2, 169.3.3 ПКУ)

Особа, яка утримує дитину з інвалідністю

(пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ)

150% загальної ПСП

або 2271 грн.

(1514 грн. х 150%)

у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

– заява;

– копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

– копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

– пенсійне посвідчення дитини або довідка медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років;

– медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років).

(пп. 2 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і до кінця року, в якому дитина досягає 18 років (у разі її смерті до досягнення 18 років — до кінця року, на який припадає смерть)

(пп. 169.2.2, 169.3.3 ПКУ)

Особа, віднесена до 1 або 2 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

(пп. «в» пп. 169.1.3 ПКУ)

150% загальної ПСП

або 2271 грн.

(1514 грн. х 150%)

– заява;

– копія посвідчення (дубліката посвідчення) встановленого зразка:

   ·     громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка;

   ·     учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;

   ·     громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

   ·     громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. № 224), категорії 2 серії Б;

– копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (подають особи, нагороджені цією Грамотою).

(пп. 4 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і по місяць звільнення або до місяця, в якому особа втрачає вказаний статус

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ, п. 3 Порядку № 1227)

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт

(пп. «г» пп. 169.1.3 ПКУ)

150% загальної ПСП

або 2271 грн.

(1514 грн. х 150%)

Заява про застосування ПСП.

(пп. 169.2.2, п. 2 Порядку № 1227)

Подання будь-яких інших документів законодавством не передбачено, але, на думку ДПСУ, учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт має надати роботодавцю довідку з навчального закладу чи наукової установи про те, що він там навчається та не отримує стипендії з бюджету.

З місяця подання заяви і до місяця, в якому особа втрачає зазначений статус, або по місяць звільнення

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ)

Інвалід I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, зазначених в пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ

(пп. «ґ» пп. 169.1.3 ПКУ)

150% загальної ПСП

або 2271 грн.

(1514 грн. х 150%)

– заява;

– пенсійне посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи.

(пп. 5 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і до місяця, в якому особа втрачає зазначений статус, або по місяць звільнення

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ, п. 3 Порядку № 1227)

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

(пп. «д» пп. 169.1.3 ПКУ)

150% загальної ПСП

або 2271 грн.

(1514 грн. х 150%)

– заява;

– копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії.

(пп. 6 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і по місяць звільнення

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ)

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 № 3551-XII (далі — Закон про ветеранів війни), крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ

(пп. «е» пп. 169.1.3 ПКУ)

150% загальної ПСП

або 2271 грн.

(1514 грн. х 150%)

– заява;

– копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни.

(пп. 7 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і по місяць звільнення

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ)

Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу»

(пп. «а» пп. 169.1.4 ПКУ)

200% загальної ПСП

або 3028 грн.

(1514 грн. х 200%)

– заява;

– копія орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної праці або копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідка чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної праці, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу».

(пп. 8 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і по місяць звільнення

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ)

Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка у той час працювала в тилу, інваліди І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону про ветеранів війни

(пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ)

200% загальної ПСП

або 3028 грн.

(1514 грн. х 200%)

– заява;

– копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни;

– пенсійне посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи;

– документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни.

(пп. 9 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і по місяць звільнення

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ)

Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особа, визнана репресованою чи реабілітованою

(пп. «в» пп. 169.1.4 ПКУ)

200% загальної ПСП

або 3028 грн.

(1514 грн. х 200%)

– заява;

– копія посвідчення жертви нацистських переслідувань;

– довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою.

(пп. 10, 11 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і по місяць звільнення

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ)

Особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

(пп. «г» пп. 169.1.4 ПКУ)

200% загальної ПСП

або 3028 грн.

(1514 грн. х 200%)

– заява;

– копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками.

(пп. 12 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і по місяць звільнення

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ)

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

(пп. «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ)

200% загальної ПСП

або 3028 грн.

(1514 грн. х 200%)

– заява;

– документи, які містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

(пп. 13 п. 5 Порядку № 1227)

З місяця подання заяви і по місяць звільнення

(пп. 169.2.2, 169.3.4 ПКУ)

 

Податкова соціальна пільга у 2023 році

   Розмір податкової соціальної пільги

   Згідно з підпунктом 169.1.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) податкова соціальна пільга (далі — ПСП) становить 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі — ПМПО), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.

   Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022  № 2710-IX з 1 січня 2023 року ПМПО становить 2684 грн., протягом усього 2023 року ПСП становить:

 • що надається у розмірі 100%1342 грн. (50% × 2684 грн.);
 • що надається у розмірі 150%2013 грн. (50% × 2684 грн. × 150%);
 • що надається у розмірі 200%2684 грн. (50% × 2684 грн. × 200%).

   Граничний розмір доходу, до якого застосовується ПСП

   Виходячи з норм підпункту 169.4.1 ПКУ та враховуючи, що станом на 1 січня 2023 року розмір ПМПО становить 2684 грн., граничний розмір доходу, до якого застосовується ПСП, протягом усього 2023 року становить:

2684 грн. × 1,4 = 3760 грн.

   Граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, встановлених підпунктом 169.1.2, підпунктами «а» та «б» підпункту 169.1.3 ПКУ, визначається як добуток 3760 грн. та відповідної кількості дітей, тобто:

 • за наявності двох дітей — 7520 грн. (3760 грн. × 2 дітей);
 • за наявності трьох дітей — 11 280 грн. (3760 грн. × 3 дітей);
 • за наявності чотирьох дітей — 15 040 грн. (3760 грн. × 4 дітей);
 • за наявності п’ятьох дітей — 18 800 грн. (3760 грн. × 5 дітей) тощо.

 

Налоговая социальная льгота в 2022 году

  Размер налоговой социальной льготы

  Согласно подпункту 169.1.1 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) налоговая социальная льгота (далее — НСЛ) составляет 50% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (далее — ПМТЛ), установленного законом на 1 января отчетного налогового года.

   Учитывая вышеизложенное, а также то, что согласно статье 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» от 02.12.2021 № 1928-IX  с 1 января 2022 года ПМТЛ составляет 2481 грн., в течение всего 2022 года НСЛ составляет:

 • предоставляемая в размере 100% — 1240,50 грн. (50% × 2481 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 1860,75 грн. (50% × 2481 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 2481 грн. (50% × 2481 грн. × 200%).

  Предельный размер дохода, к которому применяется НСЛ

  Исходя из норм подпункта 169.4.1 НКУ и, учитывая, что по состоянию на 1 января 2022 года размер ПМТЛ составляет 2481 грн., предельный размер дохода, к которому применяется НСЛ, в течение всего 2022 года составляет:

2481 грн. × 1,4 = 3470 грн.

  Предельный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определяется как произведение 3470 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 6940 грн. (3470 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 10 410 грн. (3470 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверых детей — 13 880 грн. (3470 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 17 350 грн. (3470 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2021 году

  Размер налоговой социальной льготы

  Согласно подпункту 169.1.1 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) налоговая социальная льгота (далее — НСЛ) составляет 50% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (далее — ПМТЛ), установленного законом на 1 января отчетного налогового года.

   Учитывая вышеизложенное, а также то, что согласно статье 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» от 15.12.2020 г. № 1082-ІХ с 1 января 2021 года ПМТЛ составляет 2270 грн., в течение всего 2021 года НСЛ составляет:

 • предоставляемая в размере 100% — 1135 грн. (50% × 2270 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 1702,50 грн. (50% × 2270 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 2270 грн. (50% × 2270 грн. × 200%).

  Предельный размер дохода, к которому применяется НСЛ

  Исходя из норм подпункта 169.4.1 НКУ и, учитывая, что по состоянию на 1 января 2021 года размер ПМТЛ составляет 2270 грн., предельный размер дохода, к которому применяется НСЛ, в течение всего 2021 года составляет:

2270 грн. × 1,4 = 3180 грн.

  Предельный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определяется как произведение 3180 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 6360 грн. (3180 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 9540 грн. (3180 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверых детей — 12 720 грн. (3180 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 15 900 грн. (3180 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2020 году

  Размер налоговой социальной льготы

  Согласно подпункту 169.1.1 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) налоговая социальная льгота (далее — НСЛ) составляет 50% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (далее — ПМТЛ), установленного законом на 1 января отчетного налогового года.

   Учитывая вышеизложенное, а также то, что согласно статье 7 Закона о Госбюджете-2020 с 1 января 2020 года ПМТЛ составляет 2102 грн., в течение всего 2020 года НСЛ составляет:

 • предоставляемая в размере 100% — 1051 грн. (50% × 2102 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 1576,50 грн. (50% × 2102 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 2102 грн. (50% × 2102 грн. × 200%).

  Предельный размер дохода, к которому применяется НСЛ

  Исходя из норм подпункта 169.4.1 НКУ и, учитывая, что по состоянию на 1 января 2020 года размер ПМТЛ составляет 2102 грн., предельный размер дохода, к которому применяется НСЛ, в течение всего 2020 года составляет:

2102 грн. × 1,4 = 2940 грн.

  Предельный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определяется как произведение 2940 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 5880 грн. (2940 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 8820 грн. (2940 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверых детей — 11 760 грн. (2940 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 14 700 грн. (2940 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2019 году

  Размер налоговой социальной льготы

  Согласно подпункту 169.1.1 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) налоговая социальная льгота (далее — НСЛ) составляет 50%размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (далее — ПМТЛ), установленного законом на 1 января отчетного налогового года.

   Учитывая вышеизложенное, а также то, что согласно статье 7 Закона о Госбюджете-2019 с 1 января 2019 года ПМТЛ составляет 1921 грн., в течение всего 2019 года НСЛ составляет:

 • предоставляемая в размере 100% — 960,50 грн. (50% × 1921 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 1440,75 грн. (50% × 1921 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 1921 грн. (50% × 1921 грн. × 200%).

  Предельный размер дохода, к которому применяется НСЛ

  Исходя из норм подпункта 169.4.1 НКУ и, учитывая, что по состоянию на 1 января 2019 года размер ПМТЛ составляет 1921 грн., предельный размер дохода, к которому применяется НСЛ, в течение всего 2019 года составляет:

1921 грн. × 1,4 = 2690 грн.

  Предельный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определяется как произведение 2690 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 5380 грн. (2690 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 8070 грн. (2690 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверых детей — 10 760 грн. (2690 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 13 450 грн. (2690 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2018 году

  Размер налоговой социальной льготы

  Согласно подпункту 169.1.1 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) налоговая социальная льгота (далее — НСЛ) составляет 50%размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (далее — ПМТЛ), установленного законом на 1 января отчетного налогового года.

   Учитывая вышеизложенное, а также то, что согласно статье 7 Закона о Госбюджете-2018 с 1 января 2018 года ПМТЛ составляет 1762 грн., в течение всего 2018 года НСЛ составляет:

 • предоставляемая в размере 100% — 881 грн. (50% × 1762 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 1321,50 грн. (50% × 1762 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 1762 грн. (50% × 1762 грн. × 200%).

  Доход, к которому применяется НСЛ

  Исходя из норм подпункта 169.4.1 НКУ и, учитывая, что по состоянию на 1 января 2018 года размер ПМТЛ составляет 1762 грн., максимальный размер дохода, к которому применяется НСЛ, в течение всего 2018 года составляет:

1762 грн. × 1,4 = 2470 грн.

  Граничный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определяется как произведение 2470 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 4940 грн. (2470 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 7410 грн. (2470 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверых детей — 9880 грн. (2470 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 12 350 грн. (2470 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2017 году

  Размер НСЛ

  Учитывая то, что согласно статье 7 Закона о Госбюджете-2017 с 1 января 2017 года ПМТЛ составляет 1600 грн., в течение всего 2017 года НСЛ составляет:

 • предоставляемая в размере 100% — 800 грн. (50% × 1600 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 1200 грн. (50% × 1600 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 1600 грн. (50% × 1600 грн. × 200%).

  Доход, к которому применяется НСЛ

  Исходя из норм подпункта 169.4.1 НКУ и, учитывая, что по состоянию на 1 января 2017 года размер ПМТЛ составляет 1600 грн., максимальный размер дохода, к которому применяется НСЛ, в течение всего 2017 года составляет:

1600 грн. × 1,4 = 2240 грн.

  Граничный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определяется как произведение 2240 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 4480 грн. (2240 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 6720 грн. (2240 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверых детей — 8960 грн. (2240 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 11 200 грн. (2240 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2016 году

Размер НСЛ

  Учитывая то, что согласно статье 7 Закона о Госбюджете-2016 с 1 января 2016 года ПМТЛ составляет 1378 грн., в течение всего 2016 года НСЛ составляет:

 • предоставляемая в размере 100% — 689 грн. (50% × 1378 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 1033,50 грн. (50% × 1378 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 1378 грн. (50% × 1378 грн. × 200%).

Доход, к которому применяется НСЛ

  Исходя из норм подпункта 169.4.1 НКУ и, учитывая, что по состоянию на 1 января 2016 года размер ПМТЛ составляет 1378 грн., максимальный размер дохода, к которому применяется НСЛ, в течение всего 2016 года составляет:

1378 грн. × 1,4 = 1929,20 грн. ≈ 1930 грн.

  Граничный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определяется как произведение 1930 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 3860 грн. (1930 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 5790 грн. (1930 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверых детей — 7720 грн. (1930 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 9650 грн. (1930 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2015 году

Размер НСЛ

  Согласно подпункту 169.1.1 НКУ НСЛ составляет 100% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (далее — ПМТЛ), установленного законом на 1 января отчетного налогового года.

  В соответствии с пунктом 1 раздела ХІХ «Заключительные положения» НКУ (в редакции, действующей с 1 января 2015 года) для целей применения подпункта 169.1.1 НКУ до 31 декабря 2015 года НСЛ предоставляется в размере, равном 50% размера ПМТЛ (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года.

  Учитывая вышеизложенное, а также то, что согласно статье 7 Закона о Госбюджете-2015 с 1 января 2015 года ПМТЛ составляет 1218 грн., в течение всего 2015 года НСЛ составляет:

 • предоставляемая в размере 100% — 609 грн. (50% × 1218 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 913,50 грн. (50% × 1218 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 1218 грн. (50% × 1218 грн. × 200%).

  Доход, к которому применяется НСЛ

  Исходя из норм подпункта 169.4.1 НКУ и, учитывая, что по состоянию на 1 января 2015 года размер ПМТЛ составляет 1218 грн., максимальный размер дохода, к которому применяется НСЛ, в течение всего 2015 года составляет:

1218 грн. × 1,4 = 1705,20 грн. ≈ 1710 грн.

  Граничный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определяется как произведение 1710 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 3420 грн. (1710 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 5130 грн. (1710 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверыхдетей — 6840 грн. (1710 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 8550 грн. (1710 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2014 году

Размер НСЛ

  Поскольку согласно подпункту 169.1.1 НКУ НСЛ составляет 100% размера ПМТЛ, установленного законом на 1 января отчетного налогового года, а в соответствии с пунктом 1 раздела ХІХ «Заключительные положения» НКУ для целей применения подпункта 169.1.1 НКУ до 31 декабря 2014 года НСЛ предоставляется в размере, равном 50% размера ПМТЛ (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года (согласно статье 7 Закона о Госбюджете-2014 с 1 января 2014 года ПМТЛ составляет 1218 грн.), то в течение всего 2014 года НСЛ составляет:

 • предоставляемая в размере 100% — 609 грн. (50% × 1218 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 913,50 грн. (50% × 1218 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 1218 грн. (50% × 1218 грн. × 200%).

  Доход, к которому применяется НСЛ

  Исходя из норм подпункта 169.4.1 НКУ и, учитывая, что по состоянию на 1 января 2014 года размер ПМТЛ составляет 1218 грн., максимальный размер дохода, к которому применяется НСЛ, в течение всего 2014 года составляет:

1218 грн. × 1,4 = 1705,20 грн. ≈ 1710 грн.

  Граничный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определяется как произведение 1710 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 3420 грн. (1710 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 5130 грн. (1710 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверыхдетей — 6840 грн. (1710 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 8550 грн. (1710 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2013 году

Размер НСЛ

  Поскольку согласно подпункту 169.1.1 НКУ НСЛ составляет 100% размера ПМТЛ, установленного законом на 1 января отчетного налогового года, а в соответствии с пунктом 1 раздела ХІХ «Заключительные положения» НКУ для целей применения подпункта 169.1.1 НКУ до 31 декабря 2014 года НСЛ предоставляется в размере, равном 50% размера ПМТЛ (в расчете на месяц), установленному законом на 1 января отчетного налогового года (согласно статье 7 Закона о Госбюджете-2013 на 1 января 2013 года ПМТЛ составляет 1147 грн.), то в 2013 году НСЛ составляет:

 • предоставляемая в размере 100% — 573,50 грн. (50% × 1147 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 860,25 грн. (50% × 1147 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 1147 грн. (50% × 1147 грн. × 200%).

  Доход, к которому применяется НСЛ

  Исходя из норм подпункта 169.4.1 НКУ и, учитывая, что по состоянию на 1 января 2013 года размер ПМТЛ составляет 1147 грн., максимальный размер дохода, к которому применяется НСЛ, в течение всего 2013 года составляет:

1147 грн. × 1,4 = 1605,80 грн. ≈ 1610 грн.

  Граничный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определяется как произведение 1610 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 3220 грн. (1610 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 4830 грн. (1610 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверыхдетей — 6440 грн. (1610 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 8050 грн. (1610 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2012 году

Размер НСЛ

  Поскольку согласно Закону о Госбюджете-2012 на 1 января 2012 года ПМТЛ равен 1073 грн., то в 2012 году НСЛ в течение всего этого года составляла:

 • предоставляемая в размере 100% — 536,50 грн. (50% × 1073 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 804,75 грн. (50% × 1073 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 1073 грн. (50% × 1073 грн. × 200%).

Доход, к которому применяется НСЛ

  Максимальный размер дохода, к которому в течение всего 2012 года применялась НСЛ, составлял:

1073 грн. × 1,4 = 1502,20 грн. ≈ 1500 грн.

  Граничный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2, подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определялся как произведение 1500 грн. и соответствующего количества детей, т. е.:

 • при наличии двоих детей — 3000 грн. (1500 грн. × 2 детей);
 • при наличии троих детей — 4500 грн. (1500 грн. × 3 детей);
 • при наличии четверыхдетей — 6000 грн. (1500 грн. × 4 детей);
 • при наличии пятерых детей — 7500 грн. (1500 грн. × 5 детей) и т. д.

 

Налоговая социальная льгота в 2011 году

Размер НСЛ

  В 2011 году НСЛ составляла:

 • предоставляемая в размере 100% — 470,50 грн. (50% × 941 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 705,75 грн. (50% × 941 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 941 грн. (50% × 941 грн. × 200%).

  Доход, к которому применялась НСЛ

  Максимальный размер дохода, к которому в течение всего 2011 года применялась НСЛ, составлял:

941 грн. × 1,4 = 1317,40 грн. ≈ 1320 грн.

  Граничный размер дохода, дающий право на получение НСЛ одному из родителей в случае и в размере, установленных подпунктом 169.1.2  и с 1 августа 2011 года подпунктами «а» и «б» подпункта 169.1.3 НКУ, определялся как произведение 1320 грн. и соответствующего количества детей.

 

Налоговая социальная льгота в 2010 году

Размер НСЛ

  Учитывая, что в 2010 году согласно подпункту 6.1.1 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» НСЛ устанавливалась в размере, равном 50% одной минимальной заработной платы (в расчете на один месяц), установленной законом на 1 января отчетного налогового года (согласно Закону о Госбюджете-2010 на 1 января 2010 года — 869 грн.), то в 2010 году НСЛ составляла:

 • предоставляемая в размере 100% — 434,50 грн. (50% × 869 грн.);
 • предоставляемая в размере 150% — 651,75 грн. (50% × 869 грн. × 150%);
 • предоставляемая в размере 200% — 869 грн. (50% × 869 грн. × 200%).

Доход, к которому применялась НСЛ

  Поскольку по состоянию на 1 января 2010 года размер ПМТЛ составлял 869 грн., то максимальный размер дохода, к которому применялась НСЛ, в течение всего 2010 года составлял:

869 грн. × 1,4 = 1216,60 грн. ≈ 1220 грн.

  Для одного из лиц, определенных подпунктами «а» – «в» подпункта 6.1.2 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц», максимальный размер дохода, к которому можно было применить НСЛ в течение всего 2010 года, определялся как произведение1220 грн. и соответствующего количества детей.

 

 

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x