Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Кадрова робота та діловодство

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» від 17.06.2015 р. № 413

Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Наказ Державного комітету статистики України, Міністерства оборони України «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника»» від 25.12.2009 р. № 495/656

    — Типова форма № П-2 «Особова картка працівника»

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489 

   — Типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»

   — Типова форма № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»

   — Типова форма № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»

— Типова форма № П-5 «Табель обліку використання робочого часу»

   — Типова форма № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»

   — Типова форма № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість працівника (зведена)»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.93 р. № 301

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 29.07.93 р. № 58 

Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.95 р. № 277

   — Типова форма № П-9 «Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них»

   — Типова форма № П-10 «Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них»

   — Типова форма № П-11 «Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них»

Акт приймання-передавання трудових книжок і вкладишів до них

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» від 12.04.2022 № 827-22

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12.04.2012 р. № 578/5

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30.11.2011 р. № 1242

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 18.06.2015 р. № 1000/5

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ І НОРМИ ПРАЦІ

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» від 28.09.2005 р. № 286

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» від 26.01.2011 р. № 59

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку» від 26.09.2003 р. № 269

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Міжгалузеві норми часу та чисельності працівників на роботи, що виконуються економістами з фінансової роботи» від 07.12.2006 р. № 459

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Міжгалузеві норми часу на роботи, що виконуються економістами з праці» від 18.01.2006 р. № 342

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів» від 18.12.2003 р. № 341

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про Методику розрахунку нормативної чисельності окремих категорій працівників на основі норм з праці» від 04.09.2000 р. № 222

Постанова Міністерства праці України «Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства» від 19.05.1995 р. № 2

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Міжгалузеві норми чисельності працівників юридичної служби» від 11.05.2004 р. № 108

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації)» від 11.05.2004 р. № 105

Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури «Про затвердження Положення з організації нормування праці у будівництві» від 07.10.2004 р. № 188

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ТА ТИПОВІ ФОРМИ

Заява про прийняття на роботу

Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489 

   — Типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»

   — Типова форма № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» від 12.04.2022 № 827-22

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)

Зразок трудового договору (укр.) / Образец трудового договора (рус.) 

Типова форма трудового договору про надомну роботу

Типова форма трудового договору про дистанційну роботу

Примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом

Зразок наказу про прийняття на роботу за строковим трудовим договором

Зразок наказу про припинення строкового трудового договору

Зразок наказу про припинення трудового договору за угодою сторін

Категорії працівників, з якими дозволяється укладення контракту

Форма наказу (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу

Наказ про затвердження штатного розпису

Штатний розпис

Довідка про доходи (для подання в органи праці та соціального захисту населення та підтвердження суми загального доходу при призначенні соціальної допомоги та житлових субсидій)

ЛИСТИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Лист Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування від 27.11.2015 р. № с02-122/389, № 1-237, № 386/015 «Щодо оформлення трудових відносин із особами, що приймаються на службу в органи місцевого самоврядування на виборні посади»

Лист Міністерства соціальної політики України від 09.10.2015 р. № 1336/13/84-15 «Щодо подання скасовуючого повідомлення про прийняття працівника на роботу»

Лист Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015 р. № 1069/13/84-15 «Щодо практичного застосування постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413»

Лист Міністерства соціальної політики України від 10.08.2015 р. № 1038/13/84-15 «Щодо прийняття працівника на роботу та подання повідомлення до ДФС»

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.08.2015 р. № 432/13/155-15 «Щодо заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу»

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.06.2015 р. № 225/06/186-15 «Щодо табелювання мобілізованих працівників»

Лист Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 р. № 182/06/187-15 «Щодо повідомлення працівника про скорочення штату»

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо повідомлення роботодавцем фіскального органу про прийняття працівника на роботу» від 29.01.2015 р. № 2627/7/99-99-17-03-01-17

Лист Міністерства соціальної політики України від 20.06.2014 р. № 72/06/187-14 «Щодо ведення обліку трудових книжок працівників фізичною особою – підприємцем»

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.06.2013 р. № 6058/0/14-13/026 «Щодо внесення записів в трудові книжки особам, які беруть участь у роботах тимчасового характеру»

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.04.2013 р. № 54/06/186-13 «Щодо внесення виправлень до трудової книжки»

Лист Міністерства соціальної політики України від 09.04.2013 р. № 23/06/187-13 «Щодо трудової книжки померлого працівника»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 21.11.2012 г. № 183/06/186-12 «Относительно языка, на котором заполняется трудовая книжка»

Лист Державного комітету статистики України від 12.01.2012 № 9/4-10/9 «Щодо заповнення табеля обліку використання робочого часу»

Лист Інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України від 28.03.2011 № ДЦ-09-2914/0/6-11 «Щодо відповідальності за неподання або порушення строків подання роботодавцем звітності до державної служби зайнятості»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.11.2010 № 235/06/186-10 «Щодо оформлення наказу про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 15.10.2010 № 320/13/116-10 «Щодо обліку робочого часу на підставі довідки-виклику до суду»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 23.04.2010 № 115/13/133-10 «Щодо ведення табеля на осіб, які виконують роботи на підставі трудових угод»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.06.2010 № 6551/0/14-10/13 «Щодо відображення часу підвищення кваліфікації держслужбовцем у табелі обліку робочого часу»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 13.05.2010 № 140/13/116-10 «Щодо графіка відпусток, ведення табеля обліку робочого часу та відповідальності за порушення законодавства про працю»

Лист Державного комітету статистики України від 19.03.2010 № 17/1-25/ж-61/10/59 «Щодо ведення первинної облікової документації зі статистики праці»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 05.12.2005 р. № 06-4/165 «Щодо порядку тимчасової видачі трудової книжки працівнику»

 

 

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x