Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Податок на доходи фізичних осіб

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги» від 29.12.2010 р. № 1227

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми повідомлення про наявність порушень» від 19.05.2017 р. № 514

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» від 13.01.2015 р. № 4

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вуглебудівних підприємств, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби і до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу яких не включається вартість такого вугілля» від 17.03.2011 р. № 303

Наказ ДПАУ «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби» від 17.12.2010 р. № 953

ПОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Узагальнюючих податкових консультацій» від 26.04.2019 р. № 181 (про оподаткування компенсації, що виплачується роботодавцем працівнику при придбанні ним за власниц рахунок товарів для потреб підприємства)

Наказ Міндоходів «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум допомоги на лікування та медичне обслуговування платника податку за кордоном за рахунок благодійної організації» від 10.04.2014 р. № 235

Наказ Міндоходів «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування сум страхового відшкодування, які при настанні страхового випадку із предметом застави (автомобілем) виплачуються страховою компанією за договором банку – вигодонабувачу, а не фізичній особі, що одержала в банку кредит під такий автомобіль» від 22.11.2013 р. № 701

Наказ Міндоходів «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування майна, яке переходить у власність банку за рішенням суду при зверненні стягнення фінансовою установою на майно майнового поручителя за невиконання зобов’язань боржника за кредитним договором» від 22.11.2013 р. № 702

Наказ ДПСУ «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо подання професійним торговцем цінними паперами податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку» від 06.07.2010 р. № 593

Наказ ДПСУ «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку, отриманого платником податку — фізичною особою від операцій з цінними паперами (акціями), що виплачуються професійним торговцем цінних паперів (дилерські операції з купівлі-продажу цінних паперів)» від 06.07.2010 р. № 594

Наказ ДПСУ «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо врахування податковим агентом інвестиційних збитків, які виникли у фізичної особи при визначенні загального фінансового результату під час розрахунку інвестиційного прибутку від операцій з інвестиційними активами» від 06.07.2010 р. № 595

ФОРМИ ЗВІТНОСТІ ТА ЗАЯВ

Форма Податкового розрахунку, затверджена наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4:

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

Заява про застосування податкової соціальної пільги

Заява про відмову від застосування податкової соціальної пільги

ЛИСТИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Лист Головного управління ДФС у Житомирській області від 23.03.2016 р. № 163/6/06-30-17-01-42 «Щодо застосування податкової соціальної пільги до заробітної плати одинокої матері»

Лист Головного управління ДФС у Рівненській області від 22.03.2016 р. № 678/10/17-00-13-03-01 «Щодо сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ із суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу, нарахованого за рішенням суду»

Лист Головного управління ДФС у Житомирській області від 14.03.2016 р. № 191/6/06-30-17-01-42 «Щодо застосування податкової соціальної пільги до середнього заробітку мобілізованого працівника»

Лист Державної фіскальної служби України від 09.03.2016 р. № 665/4/99-99-17-03-03-13«Щодо сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ з середньої заробітної плати, нарахованої за рішенням суду за час затримки розрахунку при звільненні працівника»

Лист Державної фіскальної служби України від 25.01.2016 р. № 2237/7/99-99-17-02-01-17 «Про внесення змін до порядку адміністрування податку на доходи фізичних осіб та військового збору»

Лист Державної фіскальної служби України від 21.01.2016 р.№ 1091/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо застосування податкової соціальної пільги до доходу платника податку, який має статус учасника бойових дій за участь в АТО»

Лист Державної фіскальної служби України від 03.12.2015 р. № 11338/С/99-99-17-03-03-14 «Щодо оподаткування ПДФО та військовим збором сум відшкодування шкоди, завданної ушкодженням здоров’я фізичній особі«

Лист Державної фіскальної служби України від 25.11.2015 р. № 25184/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування та обліку середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації«

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 13.11.2015 р. № 3472/М/26-15-15-03-11 «Щодо оподаткування позики, наданої підприємством працівнику»

Лист Державної фіскальної служби України від 28.10.2015 p. № 22789/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування ПДФО та військовим збором нецільової благодійної (матеріальної) допомоги«

Лист Державної фіскальної служби України від 28.10.2015 p. № 22849/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ при неповерненні позики працівником, що звільняється«

Лист Державної фіскальної служби України від 20.10.2015 р. № 22129/6/99/99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування доходу платника податку, отриманого у вигляді допомоги на лікування«

Лист Державної фіскальної служби України від 19.10.2015 р. № 22011/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування середнього заробітку мобілізованого працівника«

Лист Державної фіскальної служби України від 15.10.2015 р. № 9593/К/99-99-17-03-03-14 «Щодо надання податкової соціальної пільги платнику податку, який утримує трьох дітей (одна дитина-інвалід) віком до 18 років«

Лист Державної фіскальної служби України від 28.09.2015 р. № 20527/6/99-99-17-02-01-15 «Щодо оподаткування заробітної плати за першу половину місяця (авансу)«

Лист Державної фіскальної служби України від 04.09.2015 р. № 8397/В/99-99-17-03-03-15 «Щодо права застосування податкової соціальної пільги платнику податку, який має статус учасника бойових дій за участь в АТО«

Лист Державної фіскальної служби України від 19.08.2015 р. № 7682/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування сум індексації заробітної плати, донарахованих за минулi перiоди«

Лист Державної фіскальної служби України від 24.04.2015 р. № 8720/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування середнього заробітку працівника, призваного на військову службу за призовом під час мобілізації«

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 22.04.2015 р. № 6897/10/26-15-17-01-12 «Щодо оподаткування середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період»

Лист Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві від 02.04.2015 p. № 5524/10/26-15-17-01-12 «Щодо оподаткування подарунків»

Лист Державної фіскальної служби України від 19.03.2015 р. № 625/2/99-99-17-02-02-10 «Щодо відображення у Податковому розрахунку ф. № 1ДФ доходу, що виплачується самозайнятій особі«

Лист Державної фіскальної служби України від 12.02.2015 р. № 339/4/99-99-19-01-01-13 «Щодо утримання військового збору, ПДФО та єдиного внеску при виплаті аліментів»

Лист Державної фіскальної служби України від 21.01.2015 р. № 1665/7/99-99-17-02-01-17 «Про внесення змін в адміністрування податку на доходи фізичних осіб та військового збору«

Лист Державної фіскальної служби України від 05.11.2014 р. № 6280/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування благодійної допомоги, що надається юридичною особою учасникам бойових дій«

Лист Державної фіскальної служби України від 06.10.2014 р. № 6390/7/99-99-17-02-01-17 «Про відображення у Податковому розрахунку ф. № 1ДФ сум податку з процентів та військового збору«

Лист Державної фіскальної служби України від 19.08.2014 р. № 2006/7/99-99-17-02-01-15 «Щодо відображення у формі № 1ДФ середнього заробітку мобілізованих працівників«

Лист Міністерства доходів і зборів України «Про відстрочення грошових зобов’язань із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або податкового боргу» від 01.07.2014 р. № 15472/7/99-99-25-01-17

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо застосування штрафних санкцій з податку на доходи фізичних осіб» від 30.05.2014 р. № 10262/5/99-99-17-02-01-16

Лист Міндоходів від 23.01.2014 р. № 1535/7/99-99-12-01-03-17 «Щодо міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування«

Лист ГУ Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області від 14.11.2013 р. № 1486/10/16-31-17-01-21 «Щодо відображення у формі № 1ДФ доходів, виплачених у натуральній формі, та сплати єдиного внеску з суми компенсації за невикористанувідпустку«

Письмо Миндоходов от 18.09.2013 г. № 11298/6/99-99-17-02-01-15 «Относительно заполнения Налогового расчета ф. № 1ДФ»

Письмо Миндоходов от 06.08.2013 г. № 9531/5/99-99-17-03-03-16 «Об обложении НДФЛ компенсации за задержку выплаты заработной платы, доходов работников-иностранцев и доходов в виде стоимости питания работников«

Лист Міндоходів від 12.07.2013 р. № 6817/6/99-99-18-05-01-15 «Щодо сплати ПДФО за працівників відокремленого підрозділу юридичної особи»

Лист Міндоходів від 17.06.2013 р. № 5073/6/99-99-17-02-01-15 «Щодо заповнення Податкового розрахунку ф. № 1ДФ, якщо доходи отримала дитина працівника«

Лист Міндоходів від 14.05.2013 р. № 2502/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування компенсації витрат, понесених працівниками у службових відрядженнях»

Лист Міндоходів від 30.04.2013 р. № 2618/5/99-99-17-03-03-16 «Щодо відображення у формі № 1ДФ доходів особи, яка відмовилась від отримання ідентифікаційного номера«

Лист ДПС у м. Києві від 22.05.2013 р. № 335/10/06-4-06 «Щодо обкладення ПДФО надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт»

Лист ДПСУ від 11.01.2013 р. № 351/6/17-1115 «Щодо оподаткування вартості лікування та медичного обслуговування працівників за рахунок коштів роботодавця»

Лист ДПСУ від 14.01.2013 р. № 536/7/12-10-17 «Щодо міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування»

Лист ДПСУвід 07.12.2012 р. № 3155/0/141-12/Б/17-1114 «Щодо обкладення ПДФО сум анульованого боргу за договором безвідсоткової позики, наданої підприємством своєму працівнику«

Лист ДПСУ від 22.11.2012 р. № 5743/0/61-12/15-1415 «Про оподаткування представницьких витрат«

Лист ДПСУ від 17.10.2012 р. № 1864/0/141-12/Р/17-1114 «Щодо надання податкової соціальної пільги вдові, що має дитину віком до 18 років»

Лист ДПСУ від 08.10.2012 р. № 2972/0/51-12/17-1115 «Щодо оподаткування дитячих новорічних подарунків податком на доходи фізичних осіб»

Лист ДПСУ від 04.04.2012 р. № 5956/6/17-1115 «Щодо порядку розрахунку бази оподаткування для фізичної особи, що отримувала протягом календарного року одночасно декілька видів доходу» 

Лист ДПАУ від 10.08.2011 р. № 14496/6/17-0215 «Щодо заповнення граф форми № 1ДФ«

Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 23.06.2011 р. № 04-39/10-634 «Щодо відображення окремих видів доходів фізичних осіб у Податковому розрахунку форми № 1ДФ»

Лист ДПСУ від 24.05.2011 р. № 9649/6/17-0215 «Щодо заповнення податковими агентами Податкового розрахунку ф. № 1ДФ«

Лист ДПАУ від 12.05.2011 р. № 8882/6/17-0215 «Щодо відображення деяких доходів у податковому розрахунку ф. № 1ДФ та застосування штрафних санкцій»

Лист ДПАУ від 05.05.2011 р. № 8388/5/17-0215 «Щодо порядку подання та форми розрахунку ф. № 1ДФ у разі уточнення показників за звітні періоди до 1 січня 2011 року»

Лист ДПАУ від 04.05.2011 р. № 5414/5/17-0716 «Щодо оподаткування ПДФО грошової компенсації у розмірі вартості набору продуктів, який видається на приготування обіду військовослужбовцям»

Лист ДПАУ від 26.04.2011 р. № 7907/6/17-0715 «Щодо порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку»

Лист ДПАУ від 15.04.2011 р. № 4636/5/17-0716 «Щодо сплати ПДФО з сум нарахованої платникам податку допомоги по тимчасовій непрацездатності»

Лист ДПАУ від 13.04.2011 р. № 7127/6/17-0715 «Щодо оподаткування ПДФО дивідендів від нерезидента»

Лист ДПАУ від 05.04.2011 р. № 6506/6/17-0715 «Щодо визначення статусу нерезидента в цілях оподаткування доходу ПДФО»

Лист ДПАУ від 26.03.2011 р. № 6005/6/17-0715 «Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб матеріальної допомоги»

Лист ДПАУ від 18.03.2011 р. № 5453/6/17-0715 «Щодо застосування ставок ПДФО та оподаткування лікарняних»

Лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715 «Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб вихідної допомоги«

Лист ДПАУ від 25.02.2011 р. № 4062/6/17-0215 «Щодо надання податкової соціальної пільги у 2011 році»

Лист Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики від 23.02.2011 р. № 04-27/108 «Щодо оподаткування сум допомоги по вагітності та пологах»

Лист ДПАУ, Федерації професійних спілок України від 16.02.2011 р. № 4284/7/17-0717, від 15.02.2011 № 58/01-16/330 «Щодо порядку оподаткування профспілкових виплат»

Лист ДПАУ від 07.02.2011 р. № 2544/6/17-0715 «Щодо оподаткування доходів нерезидентів»

Лист ДПАУ від 03.02.2011 р. № 2373/6/17-0215«Щодо перерахування ПДФО відокремленими підрозділами юридичної особи»

Лист ДПАУ від 03.02.2011 р. № 2349/6/17-0716 «Щодо доходів фізичних осіб, до яких податкова соціальна пільга не може бути застосована«

Лист ДПАУ від 03.02.2011 р. № 2346/6/17-0715, № 2918/7/17-0717 «Про застосування ставок податку на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати та надання подарунку працівнику»

Лист ДПАУ від 03.02.2011 р. № 2345/6/17-0715, № 2919/7/17-0717 «Про застосування ставок податку на доходи фізичних осіб при виплаті заробітної плати працівникам в сумі, що перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати»

Лист ДПАУ від 19.01.2011 р. № 697/6/17-0715 «Щодо обкладення ПДФО допомоги по тимчасовій непрацездатності»

Лист ДПАУ від 14.01.2011 р. № 514/6/17-0715 «Щодо подання звітності та сплати ПДФО»

Лист ДПАУ від 12.01.2011 р. № 364/6/17-0716 «Щодо здійснення перерахунку податку на доходи фізичних осіб»

Лист ДПАУ від 14.12.2010 р. № 8156/н/17-0714 «Щодо оподаткування доходів фізичних осіб — ветеранів війни та оподаткування благодійної допомоги, яка надається ветеранам війни»

Лист ДПАУ від 19.04.2011 р. № 7435/6/17-0715 «Щодо оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна»

 

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x