Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Податок на прибуток підприємств

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про граничні норми добових витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших транспортних засобів та суми, що спрямовуються на їх харчування замість добових витрат» від 02.02.2011 р. № 73

Постанова Кабінету Міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 — 19 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств» від 28.02.2011 р. № 299

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» від 27.12.2010 р. № 1233

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від оподаткування» від 28.09.2011 р. № 1005 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат» від 27.06.2003 р. № 994

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних зон» від 23.02.2011 р. № 143-р

Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 28.04.2017 р.  № 467 (действует с 09.06.2017 г.)

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. № 897 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 р. № 585) (действует с 01.12.2015 г., а в обновленной редакции действует с 19.08.2016 г.)

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» від 30.12.2013 р. № 872 (действовал с 24.01.2014 г. по 30.11.2015 г.)

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» від 28.09.2011 р. № 1213 (действовал по 23.01.2014 г.)

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації» від 15.02.2012 р. № 98

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво» від 18.07.2013 р. № 61

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи» від 28.10.2011 р. № 1352

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги» від 01.07.2014 р. №  367

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань щодо сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток» від 22.11.2013 р. № 698

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування податком на прибуток операцій з відступлення права вимоги (факторингу)» від 22.11.2013 р. № 697

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році» від 21.12.2012 р. № 1171

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо обліку товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, внесених до статутного фонду платника податку» від 05.07.2012 № 573

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти» від 05.07.2012 № 574

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток» від 05.07.2012 № 575

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку списання кредиторської заборгованості за неоплачені товари» від 05.07.2012 № 576

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення витрат за діяльністю, не передбаченою статутом» від 05.07.2012 № 577

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування ставки нуль відсотків платниками податку на прибуток» від 05.07.2012 № 578

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами на вторинному ринку» від 05.07.2012 № 579

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з питань формування витрат, понесених до 01.01.2012 за операціями з підприємцями — платниками єдиного податку» від 05.07.2012 № 580

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку визначення доходу та витрат за операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг)» від 05.07.2012 № 581

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування прибутку, отриманого в результаті спільної діяльності на території України без створення юридичної особи» від 05.07.2012 №582

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо використання банківських виписок як первинних документів» від 05.07.2012 № 583

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення суми пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування» від 05.07.2012 № 584

ЛИСТИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Лист Державної фіскальної служби України від 30.06.2017 р. № 16989/7/99-99-15-02-01-17 «Про набуття чинності наказу Мінфіну від 28.04.2017 № 467 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»»

Лист Державної фіскальної служби України від 25.01.2016 р. № 1256/6/99-99-19-02-02-15 «Щодо податкового обліку винагороди/премії, що виплачується працівникам за підсумками року»

Лист Державної фіскальної служби України від 12.02.2016 р. № 5009/7/99-99-19-02-01-17 «Про надання пояснень зі складання декларації з податку на прибуток підприємств»

Лист Державної фіскальної служби України від 18.01.2016 р. № 1626/7/99-99-19-02-02-17 «Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2016 році»

Лист Державної фіскальної служби України від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 «Про затвердження та заповнення нової декларації з податку на прибуток підприємств»

Лист Державної фіскальної служби України від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 «Про затвердження декларації з податку на прибуток підприємств«

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників від 08.12.2015 р. № 26675/10/28-10-06-11 «Щодо податкового обліку операцій з надання працівникам спецодягу і придбання води для споживання в офісі»

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників від 01.12.2015 р. № 26240/10/28-10-06-11 «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток підприємств з 01.01.2015 року»

Лист Державної фіскальної служби України від 25.11.2015 р. № 25184/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування та обліку середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації«

Лист Державної фіскальної служби України від 04.09.2015 р. № 18916/6/99-99-19-02-02-15 «Щодо відображення витрат з оплати відпусток працівникам в 2015 році за рахунок забезпечення, створеного до 01.01.2015«

Лист ДФСУ від 18.06.2015 р. № 12810/6/99-99-19-02-02-15 «Щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника»

Лист ДФСУ від 09.06.2015 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15 «Щодо роз’яснення проблемних питань, що виникають у процесі практичного застосування податкового законодавства»

Лист ДФСУ від 12.03.2015 р. № 5145/6/99-99-19-02-02-15 «Щодо окремих питань застосування трансфертного ціноутворення»

Лист Міндоходів від 29.01.2014 р. № 2191/7/99-99-19-03-01-17 «Про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік«

Лист Міндоходів від 18.01.2014 р. № 1097/7/99-99-19-03-01-16 «Про податкову звітність з податку на прибуток«

Лист Головного управління Міндоходів у м. Києві від 19.09.2013 р. № 4456/10/26-15-11-01-06 «Щодо витрат на відрядження та звітування працівником про отримані під звіт кошти»

Лист ДПС у Сумській області від 17.01.2013 р. № 358/10/15-107 «Щодо оподаткування виплат страховим компаніям за договорами страхування життя працівників»

Лист ДПСУ від 29.01.2013 р. № 2267/7/15-1317 «Щодо відповідальності у разі сплати платниками авансових внесків з податку на прибуток на старі рахунки«

Лист ДПСУ від 29.01.2013 р. № 2266/7/15-1317 «Щодо подання податкової звітності з податку на прибуток«

Лист ДПСУ від 24.01.2013 р. № 1824/7/19-5017 «Щодо забезпечення сплати авансових внесків з податку на прибуток»

Лист ДПСУ від 21.01.2013 р. № 1269/7/15-1317 «Про авансові внески з податку на прибуток«

Лист ДПСУ від 31.12.2012 р. № 12918/0/71-12/15-1317 «Про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2012 рік»

Лист ДПСУ від 31.12.2012 р. № 12917/0/71-12/15-1317 «Про зміни податкового законодавства з 01.01.2013 р.«

Лист ДПСУ від 25.12.2012 р. № 7772/0/61-12/15-1215 «Про повернення переплати з податку на прибуток«

Лист ДПСУ від 22.11.2012 р. № 5743/0/61-12/15-1415 «Про оподаткування представницьких витрат«

Лист ДПС у м. Києві від 05.10.2012 р. № 6386/10/06-406 «Щодо виправлення помилок з податку на прибуток«

Лист ДПСУ від 15.05.2012 р. № 8398/6/15-1415 «Щодо застосування звичайної ціни до операцій з виплати премій працівникам«

Лист ДПСУ від 04.05.2012 р. № 7730/6/15-1215 «Щодо врахування при зменшенні витрат суми ПДВ у разі врегулювання сумнівної заборгованості»

Лист ДПС у Сумській області від 26.04.2012 р. № 5163/10/06-027 «Щодо включення до витрат вартості негрошових нагород у вигляді кубків, медалей, дипломів, що вручаються працівникам«

Письмо ГНСУ от 31.03.2012 г. № 5742/6/15-1415 «О включении в состав расходов в налоговом учете расходов на командировки работников небюджетного предприятия»

Лист ДПСУ від 06.03.2012 р. № 3268/5/15-1416 «Щодо віднесення до витрат підприємства витрат, пов’язаних із відрядженням«

Лист ДПАУ від 18.06.2011 р. № 11327/6/15-0516 «Щодо включення до складу витрат платника податку добових витрат на службові відрядження»

Лист ДПАУ від 18.06.2011 р. № 11326/6/15-0516 «Щодо включення до складу витрат роялті, нараховані на користь нерезидента»

Лист ДПАУ від 08.06.2011 № 16070/7/15-0317 «Щодо порядку подання податкової звітності з податку на прибуток виробниками сільськогосподарської продукції за 2011 рік»

Лист ДПАУ від 02.06.2011 № 10289/6/15-0315 «Щодо розрахунку середньооблікової кількості працівників для цілей розділу III Податкового кодексу України»

Лист ДПАУ від 02.06.2011 № 10233/6/15-0416 «Щодо відображення в податковому обліку витрат з придбання товарів у разі розрахунків в іноземній валюті»

Лист ДПА в м. Києві від 30.05.2011 № 5718/10/17-107 «Щодо включення до складу витрат платника податку витрат на відрядження працівників»

Лист ДПАУ від 26.05.2011 № 14847/7/15-0317 «Щодо порядку подачі уточнених декларацій з податку на прибуток»

Лист ДПАУ від 20.05.2011 № 14218/7/15-0317 «Щодо порядку нарахування амортизаційних відрахувань»

Лист ДПАУ від 13.05.2011 № 13401/7/15-0217 «Щодо права на витрати, якщо експедитор для виконання доручень клієнта залучає перевізника, який є підприємцем-єдиноподатником»

Лист ДПАУ від 06.05.2011 № 12818/7/15-03-17 «Щодо оподаткування позики та обліку витрат, здійснених на користь нерезидента»

Лист ДПАУ від 06.05.2011 № 12815/7/15-0317 «Щодо податкового обліку авансу, отриманого до 01.04.2011 та повернутого у ІІ кварталі 2011 року»

Лист ДПАУ від 06.05.2011 № 12807/7/15-0317 «Щодо подання декларації  з податку на прибуток підприємств за спрощеною формою»

Лист ДПАУ від 05.05.2011 № 12577/7/15-0317 «Щодо оподаткування операцій з цінними паперами»

Лист ДПАУ від 27.04.2011 № 11957/7/15-0317 «Щодо включення до складу витрат платника податку витрат на оплату праці»

Лист ДПАУ від 27.04.2011 № 11953/7/15-0317 «Щодо віднесення до витрат в податковому обліку витрат на відрядження»

Лист ДПАУ від 06.04.2011 № 9570/7/15-0317 «Щодо включення до складу витрат в податковому обліку витрат на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку«

Лист ДПАУ від 14.04.2011 № 7230/6/15-0315 «Щодо включення до складу витрат підприємства вартості операційної оренди та послуг з перевезення вантажу при укладанні договорів з фізичними особами, які не мають статусу підприємця»

Лист ДПАУ від 05.04.2011 № 4133/5/17-0716 «Щодо включення до складу витрат платника податку на прибуток витрат, понесених у зв’язку із придбанням продукції у підприємця — єдиноподатника»

Лист ДПАУ від 06.04.2011 № 4236/5/23-4016/287 «Щодо застосування норм Податкового кодексу України у випадку втрати платником податку первинних документів, що підтверджують витрати«

Лист ДПАУ від 09.02.2011 № 3610/7/15-0317 «Щодо амортизації основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів з дати набрання чинності розділом III Податкового кодексу України»

Лист ДПАУ від 09.02.2011 № 2769/6/15-0315 «Щодо відображення в податковому обліку відповідних балансових груп основних засобів і окремих об’єктів, що можуть бути переоцінені на коефіцієнт індексації«

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x