Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Оплата праці

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про оплату праці» від  24.03.95 р. № 108/95-ВР

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022  № 2136-IX

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» від 13.01.2004 р. № 5

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки від 14.05.2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі» від 05.05.2010 р. № 330

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.95 р. № 100

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця» від 26.06.2015 р. № 440

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003 р. № 1078

Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» від 21.02.2001 р. № 159

Постанова Кабінету Міністрів України «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31.03.99 р. № 490

Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 02.03.98 р. № 255

Постанова Кабінету Міністрів України «Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження» від 10.09.2008 р. № 831

Постанова Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах» від 11.08.95 р. № 648

Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою» від 03.04.93 р. № 244

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про Методичні рекомендації з розробки внутрішньовиробничих тарифних умов організації оплати праці працівників госпрозрахункових підприємств та організацій виробничої сфери» від 25.12.2003 р. № 348

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій» від 29.01.2003 р. № 23

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств» від 13.08.2004 р. № 186

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства» від 31.03.99 р. № 44

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про методичні рекомендації щодо запровадження погодинної оплати праці та дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці» від 16.04.99 р. № 69

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13

Узагальнення Верховного Суду України «Практика розгляду судами кримінальних справ про невиплату заробітної плати, стипендій, пенсій чи інших установлених законом виплат» від 01.01.2006 р.

Рішення Конституційного Суду України від 15.10.2013 р№ 8-рп/2013 по справі № 1-13/2013 (Щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 233 Кодексу законів про працю України, статей 1, 12 Закону України «Про оплату праці»)

Лист Вищого Спеціалізованого Суду Україниз розгляду цивільних і кримінальних справ «Про індексацію заробітної плати» від 07.05.2013 р. № 708/0/4-13

Ухвала Київського Апеляційного Адміністративного Суду від 11.08.2015 р. № 739/716/15-а «Про зобов’язання прийняти звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період»

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489 

   — Типова форма № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»

   — Типова форма № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість працівника (зведена)»

ЛИСТИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.07.2016 р. № 888/13/84-16 «Щодо обчислення середнього заробітку мобілізованим працівникам, які продовжують вiйськову службу за контрактом»

Лист Міністерства соціальної політики України від 18.05.2016 р. № 565/13/84-16 «Щодо прибуття працівника на роботу після звільнення з військової служби та нарахування йому середнього заробітку«

Лист Міністерства соціальної політики України від 29.04.2016 р. № 234/10/136-16 «Щодо проведення індексації грошових доходів населення»

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.02.2016 р. № 75/10/136-16 «Щодо визначення суми індексації, якщо працівник відпрацював неповний місяць»

Лист Міністерства соціальної політики України від 26.11.2015 р. № 17959/0/14-15/10 «Щодо індексації заробітної плати у вересні 2015 року»

Лист Міністерства соціальної політики України від 12.11.2015 р. № 17211/0/14-15/13 «Про застосування норм оновленого Порядку виплати компенсації підприємствам у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу»

Лист Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015 р. № 1067/13/84-15 «Щодо виплати компенсації середнього заробітку мобілізованим працівникам»

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.05.2015 р. № 525/13/84-15 «Щодо виплати середньої заробітної плати мобілізованим працівникам та надання підприємствам компенсації із бюджету»

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.05.2015 р. № 515/13/84-15 «Щодо порядку компенсації з бюджету середньої заробітної плати мобілізованим працівникам»

Лист Міністерства соціальної політики України від 17.08.2015 р. № 12443/0/14-15/13 «Про оплату праці в зоні АТО«

Лист Федерація професійних спілок України від 12.08.2015 р. № 06/01-26/1025«Про порядок стягнення заборгованості із заробітної плати»

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.08.2015 р. № 221/10/137-15 «Щодо погіршення умов оплати праці та проведення індексації»

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.06.2015 р. № 802/13/84-15«Щодо врахування періоду мобілізації і середнього заробітку при розрахунку відпускних»

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.06.2015 р. № 2963/0/10-15/10 «Щодо індексації мінімальної заробітної плати, нарахованої працівнику«

Лист Міністерства соціальної політики України від 14.05.2015 р. № 2436/1/10-15/10 «Щодо індексації виплат працівникам«

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.05.2015 р. № 520/13/84-15«Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток у зв’язку з введенням нового святкового дня»

Лист Національного банку України від 18.05.2015 р. № 53-01006/33525 «Щодо виплати заробітної плати працівникам з готівкової виручки»

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.04.2015 р. № 372/13/84-15 «Щодо надання та оплати вiльних вiд роботи днiв працiвникам, якi навчаються, та iндексацiї заробітної плати при переведеннi працівника»

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.04.2015 р.№ 4753/0/14-15/18 «Про підвищення мінімальної заробітної плати та проведення індексації доходів громадян»

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.03.2015 р. № 141/18/99-15 «Щодо оплати праці працівника під час відрядження»

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.03.2015 р. № 2724/0/14-15/10 «Щодо індексації заробітної плати та інших виплат»

Лист Міністерства соціальної політики України від 19.01.2015 р. № 39/13/84-15«Щодо надання та індексації матеріальних допомог»

Лист Міністерства соціальної політики України від 09.12.2014 р. № 922/13/155-14 «Щодо компенсації за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні»

Лист Міністерства соціальної політики України від 09.12.2014 р. № 285/10/136-14 «Щодо індексації заробітної плати при виплаті доплати за роботу в нічний час»

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.10.2014 р. № 493/18/99-14 «Про розрахунок відпускних, якщо працівника прийнято на роботу з першого робочого, а не календарного дня місяця»

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.09.2014 р. № 242/10/136-14 «Про індексацію заробітної плати»

Письмо Министерства социальной политики Украиныот 11.08.2014 г. № 8959/0/14-14/10 «Об индексации заработной платы»

Лист Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 р. № 1146/13/84-14 «Щодо нарахування середнього заробітку працівникам, які були мобілізовані у перші дні своєї роботи на підприємстві»

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14 «Щодо нарахування заробітної плати за період відрядження«

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.10.2013 р. № 12082/0/11-13/10 «Щодо індексації стипендії та зарплати сумісників»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 04.10.2013 г. № 179/06/186-13 «О простое и гарантиях работников при его введении«

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.09.2013 р. № 825/13/156-13 «Щодо встановлення ненормованого робочого дня та доплати за ненормований робочий день водіям автобусів«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 19.09.2013 г. № 805/13/155-13 «Об оплате труда водителей в случае простоя транспортного средства«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 22.08.2013 г. № 923/13/84-13 «О выплате заработной платы, осуществляемой в гривне, если ее размер привязан к иностранной валюте«

Лист Міністерства соціальної політики України від 26.06.2014 р. № 122/10/136-14 «Щодо індексації грошових доходів при роботі з неповним робочим часом«

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13 «Щодо оплати днів відрядженняднів тимчасовій непрацездатності та виплати допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам«

Лист Міндоходів від 15.04.2013 р. № 730/6/99-99-18-15 «Щодо виплати заробітної платив розмірі 0,5 від мінімальної заробітної плати та відповідальності роботодавців»

Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.02.2013 р. № 7/15-1989 «Щодо рівня заробітної плати при визначенні вартості будівництва«

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 27.12.2012 р. № 518/10/136-12 «Щодо індексації заробітної плати»

Лист Міністерства соціальної політики України від 12.11.2012 р. № 435/10/136-12 «Щодо індексації зарплати новоприйнятих працівників»

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 12.11.2012 р. № 434/10/136-12″Щодо індексації заробітної плати сумісників«

Лист Міністерства соціальної політики України від 26.11.2012 р. № 1203/13/84-12 «Щодо розрахунку відпускних, якщо в розрахунковому періоді була відпустка без збереження заробітної плати»

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 12.10.2012 р. № 385/10/136-12 «Щодо індексації грошових доходів»

Лист Міністерства соціальної політики України від 19.09.2012 р. № 321/13/133-12 «Про компенсацію за роботу у вихідний день»

Лист Міністерства соціальної політики України від 12.09.2012 р. № 9816/0/14-12/10 «Щодо індексації заробітної плати при нарахуванні окремих виплат та у разі відсутності відпрацьованих робочих днів у місяці«

Лист Міністерства соціальної політики України від 13.08.2012 р. № 270/13/116-12 «Про перенесення робочих днів«

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.08.2012 р. № 204/10/136-12 «Щодо визначення базового місяця при індексації заробітної плати«

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.06.2012 № 93/06/187-12 «Щодо оформлення трудових відносин, надання додаткової відпустки та оплати праці«

Лист Міністерства соціальної політики України від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12 «Щодо здійснення виплат за час перебування у відрядженні«

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.03.2012 р. № 204/13/184-12 «Щодо оплати днів відрядження«

Лист Міністерства соціальної політики України від 17.02.2012 р. № 51/13/116-12 «Про оплату праці у святкові та неробочі дні при підсумованому обліку робочого часу«

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 10.11.2011 р. № 994/13/84-11 «Щодо нарахування виплат працівникам за відпрацьований та невідпрацьований час»

Лист Міністерства соціальної політики України від 27.07.2011 р. № 150-10/136-11 «Щодо окремих питань проведення індексації доходів працівників»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2011 р. № 190/13/116-11 «Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 13.09.2010 р. № 804/13/84-10 «Щодо врахування премій при обчисленні середньої заробітної плати за два останні місяці роботи, якщо вони відпрацьовані не повністю«

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.08.2010 р. № 161/10/136-10 «Щодо індексації заробітної плати в разі встановлення премії»

Лист Головного Контрольно-ревізійного управління України від 08.07.2010 р. № 08-18/1428 «Щодо відшкодування незаконно виплачених за рахунок бюджету коштів, які пов’язані із зайвими виплатами заробітної плати«

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2009 р. № 853/13/84-09«Щодо оплати праці працівників у вихідні, святкові та неробочі дні»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21.08.2009 р. № 506/13/84-09 «Щодо нарахування матеріальної допомоги для оздоровлення«

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 24.04.2009 р. № 247/13/8409 «Щодо обчислення середньої заробітної плати для нарахування сум вихідної допомоги при звільненні»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 26.01.2009 р. № 70/13/84-09 «Щодо обчислення середньої заробітної плати для виплати матеріальної допомоги та оплати відрядження»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 08.01.2009 р. № 1/06/186-09 «Щодо права підприємства стягнути з поновленого на роботі за рішенням суду працівника вихідну допомогу, яка була виплачена йому при звільненні, і грошову компенсацію за невикористану відпустку»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 23.10.2008 р. № 11649/0/1408/13 «Щодо виплати за сумісництвом надбавки за складність і напруженість у роботі»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 23.09.2008 р. № 618/13/84-08 «Щодо виплати премій працівникам»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Україниот 01.10.2007 р. № 700/13/84-07 «О премировании работников предприятия»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 24.06.2008 р. № 411/13/84-08 «Щодо врахування одноразової винагороди за підсумками роботи за рік при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2007 р. № 556/13/155-07 «Щодо виплати заробітної плати та перенесення щорічної відпустки»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 15.06.2007 р. № 148/13/133-07 «Щодо застосування підсумованого обліку робочого часу» 

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2007 р. № 376/13/84-07 «Щодо оплати роботи у вихідні дні та здійснення доплат за роботу у вечірній та нічний час»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2007 р. № 380/13/84-07 «Щодо тривалості робочого часу та його оплати» 

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 29.03.2007 р. № 713/19/71-07 «Относительно некоторых норм действующего законодательства в части защиты прав работников«

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 07.03.2007 р. № 65/06/186-07 «Щодо оплати праці та індексації доходів громадян»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07 «Щодо індексації грошових доходів громадян при переведенні працівників на іншу посаду, виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника, сумісництві та суміщенні»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 26.01.2007 р. № 49/13/155-07 «Щодо врахування одноразової винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років при обчисленні середньої заробітної плати»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2007 р. № 4/13/84-07 «Щодо встановлення розміру заробітної плати»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 13.11.2006 р. № 158/0/13/118-06 «Щодо оплати роботи у святкові та неробочі (вихідні) дні у разі підсумованого обліку робочого часу»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 02.12.2005 р. № 9942/0/14-05/018-17 «Щодо заробітної плати працівників новоствореного підприємства та розміру доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 05.12.2005 р. № 06-4/165 «Щодо проведення коригування заробітної плати«

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x