Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Відпустка працівників

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток» від 19.01.98 р. № 45

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях» від 01.06.2011 р. № 565

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.97 р. № 1290

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 30.01.98 р. № 16

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів» від 31.12.97 р. № 383/55 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» від 28.03.97 р. № 278

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядку його застосування» від 09.06.97 р. № 570

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14.04.97 р. № 346

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» від 27.04.94 р. № 250

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці» від 10.11.97 р. № 7

ФОРМИ

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489 

   — Типова форма № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»

Графік надання відпусток

Повідомлення працівника про надання щорічної відпустки

Заява про надання відпустки

Заява про виплату грошової компенсації за не використані дні щорічної відпустки за робочий рік

ЛИСТИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Лист Міністерства соціальної політики України від 01.12.2016 р. № 1624/13/84-16 «Щодо нарахування компенсації за невикористану відпустку працівнику при звільненні, якщо протягом 12 місяців він не мав заробітку через прогул»

Лист Міністерства соціальної політики України від 29.04.2016 р. № 243/13/116-16 «Щодо можливості введення колективним (трудовим) договором відпусток без збереження заробітної плати«

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.12.2015 р. № 1675/13/84-15 «Щодо обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки, якщо в розрахунковому періоді «декретна» відпустка та відпустка по догляду за дитиною«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 29.07.2015 г. № 191/10/136-15 «Об ответственности за несоставление графика отпусков«

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.06.2015 р. № 802/13/84-15 «Щодо врахування періоду мобілізації і середнього заробітку при розрахунку відпускних«

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.06.2015 р. № 225/06/186-15 «Щодо надання соціальної додаткової відпустки на дітей«

Лист Міністерства соціальної політики України від 12.05.2015 р. № 256/13/116-15 «Щодо надання додаткових відпусток працівникам, які мають дітей«

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.05.2015 р. № 520/13/84-15 «Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток у зв’язку з введенням нового святкового дня«

Лист Міністерства соціальної політики України від 23.03.2015 р. № 279/20/112-15 «Щодо надання відпусток за роботу у зонах радіоактивного забруднення та компенсації витрат на оплату додаткової відпустки «чорнобильцям»»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 04.03.2015 г. № 85/13/116-15 «Относительно продолжительности основного отпуска «чернобыльцев» и лиц, работающих в Чернобыльской зоне»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 10.02.2015 г. № 51/13/116-15 «О предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 10.02.2015 г. № 52/13/116-15 «О предоставлении ежегодного основного отпуска педагогическим работникам, выполняющим дополнительную педагогическую работу»

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.01.2015 р. № 649/0/14-15/13 «Про додаткову відпустку за безперервну роботу медичним працівникам»

Лист Міністерства соціальної політики України від 12.01.2015 р. № 4/13/116-15 «Щодо відпусток без збереження зарплати»

Лист Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 р. № 8946/0/14-14/13 «Щодо режиму роботи та надання відпусток працівникам на підприємствах, які знаходяться у зоні проведення АТО«

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.07.2014 р. № 7302/3/14-14/13 «Про збереження місця роботи працівників, які переміщуються з районів проведення АТО або залишаються у таких районах«

Лист Міністерства соціальної політики України від 31.07.2014 р. № 292/13/133-14 «Про надання відпусток особам, які мають дітей, та навчальної відпустки у разі перебування у відпустці для догляду за дитиною»

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.07.2014 р. № 301/13/116-14 «Щодо прийняття на роботу студентів та додаткову відпустку для прибиральників»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 20.09.2013 г. № 807/13/155-13 «О выплате денежной компенсации за не использованные работником дни ежегодных и социального отпусков«

Лист Міністерства соціальної політики України від 19.09.2013 р. № 416/13/116-13 «Про надання відпусток без збереження заробітної плати«

Лист Міністерства освіти і науки Українивід 23.08.2013 р. № 1/11-13346 «Щодо примусового відправлення працівника у відпустку без збереження заробітної плати«

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.07.2013 р. № 290/13/116-13 «Щодо поділу відпусток на частини»

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.05.2013 р. № 498/13/84-13 «Щодо нарахування компенсації за невикористану відпустку при звільненні»

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13 «Про оплату навчальних відпусток та проїзду до навчальних закладів«

Лист Міністерства соціальної політики України від 26.11.2012 р. № 1203/13/84-12 «Щодо розрахунку відпускних, якщо працівникам надавалась відпустка без збереження заробітної плати«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 06.09.2012 г. № 2602/1/18/12-зв «О предоставлении отпусков и выполнении в период отпуска работы по договору подряда»

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.06.2012 р. № 93/06/187-12 «Щодо оформлення трудових відносин, надання додаткової відпустки та оплати праці«

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.05.2012 р. № 158/13/133-12 «Про штатний розпис та надання відпустки для догляду за дитиною«

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 03.02.2012 р. № 31/13/133-12 «Про тривалість робочого часу та відпустки без збереження зарплати«

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 05.01.2012 р. № 7/13/133-12 «Про терміни виплати працівникам заробітної плати за час відпустки»

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.06.2011 р. № 175/13/116-11«Щодо виплати допомоги по вагітності та пологах, якщо відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»

Лист Міністерства соціальної політики України від 20.05.2011 р. № 168/13/116-11 «Щодо надання батьку відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини є приватним підприємцем»

Лист Міністерства соціальної політики України від 18.05.2011 р. № 164/13/116-11 «Щодо надання відпусток громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, при роботі за сумісництвом»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 14.04.2011 р. № 116/13/116-11 «Щодо тривалості щорічної відпустки, якщо передбачено її збільшення за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 03.03.2011 р. № 162/13/84-11 «Щодо оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери та надання додаткової відпустки працівникам з ненормованим робочим днем»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2011 р. № 23/13/116-11«Щодо надання відпусток чорнобильцям»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 27.01.2011 р. № 14/13/116-11 «Щодо надання щорічних додатковихвідпусток за особливий характер праці»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.11.2010 р. № 235/06/186-10 «Щодо оформлення наказу про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2010 р. № 306/13/116-10 «Щодо надання соціальної додаткової відпустки одиноким матерям»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.08.2010 р. № 246/13/116-10 «Про останній день відпустки для догляду за дитиною до трьох років»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Україниот 26.07.2010 р. № 2650/0/10-10/13 «Относительно понятия «одинокая мать» в целях предоставления социального дополнительного отпуска и увольнения женщин, имеющих детей»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21.07.2010 р. № 215/13/116-10 «Про тривалість додаткової соціальної відпустки, якщо особа має декілька підстав для її надання»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 12.07.2010 р. № 201/13/116-10«Про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, якщо народилася друга дитина»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 06.07.2010 р. № 634/13/84-10 «Щодо встановлення надбавки за вислугу років та надання відпустки педагогічним працівникам»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 13.05.2010 р. № 140/13/116-10 «Щодо надання відпусток, обліку робочого часу та відповідальності за порушення законодавства про працю»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 19.02.2010 р. № 48/13/116-10 «Про надання соціальної додаткової відпустки за попередні роки»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 04.02.2010 р. № 19/06/186-10 «О возможности женщины работать на условиях неполного рабочего времени в период отпуска по уходу за ребенком»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 20.10.2009 р. № 292/13/116-09 «Про підстави для надання додаткової соціальної відпустки»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 07.08.2009 р. № 472/13/84-09 «Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток при роботі на умовах неповного робочого тижня»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 26.06.2009 р. № 155/13/116-09 «Щодо граничного терміну виплати заробітної плати за час щорічної відпустки»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.05.2009 р. № 294/13/84-09 «Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток у випадку, коли працівники працювали на умовах неповного робочого тижня»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21.05.2009 р. № 279/13/84-09 «Щодо нарахування відпускних при роботі на умовах неповного робочого часу»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 19.05.2009 р. № 5565/0/14-09/13 «Щодо надання відпустки одинокій матері»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 18.03.2009 р. № 2961/0/14-09/06 «Об отпуске без сохранения заработной платы и сокращении работников»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 08.01.2009 р. № 1/06/186-09 «Щодо права підприємства стягнути з поновленого на роботі за рішенням суду працівника вихідну допомогу, яка була виплачена йому при звільненні, і грошову компенсацію за невикористану відпустку»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 24.10.2008 р. № 696/13/84-08 «Щодо необхідності коригування середньої заробітної плати при нарахуванні відпускних»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 03.10.2008 р. № 641/13/84-08 «Щодо врахування заробітної плати, яка зберігається за працівником за час «чорнобильської» додаткової відпустки, при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21.07.2008 р. № 187/13/116-08 «Щодо реалізації права на отримання соціальної додаткової відпустки»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 24.06.2008 р. № 411/13/84-08 «Щодо врахування одноразової винагороди за підсумками роботи за рік при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 10.06.2008 р. № 149/13/116-08 «Щодо надання «чорнобильської»  відпустки працівникам, які працюють на умовах неповного робочого часу»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06 «Щодо надання відпусток при роботі за сумісництвом»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 03.03.2008 р. № 43/13/133-08 «Про особливості застосування окремих норм трудового законодавства щодо надання відпусток»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 03.03.2008 р. № 42/13/133-08«Про особливості застосування окремих норм трудового законодавства в частині надання відпусток»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 15.10.2007 р. № 250/06/186-07 «Об увольнении работников, материальной ответственности, трудоустройстве инвалидов и корректировании заработной платы при начислении отпускных»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07 «Про коригування доплати за ранг при розрахунку середньої заробітної плати в разі підвищення окладів»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 12.03.2007 р. № 66/06/186-07 «Щодо надання відпусток при роботі на умовах неповного робочого часу та навчальних відпусток у разі навчання за кордоном»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.11.2006 р. № 415/13/116-06 «Щодо виду відпусток, до якого належить «чорнобильська» додаткова відпустка»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 17.11.2006 р. № 413/13/116-06 «Про поділ відпустки на частини»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 04.08.2006 р. № 771/13/84-06 «Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток та матеріальної допомоги для оздоровлення»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13 «Щодо врахування допомоги по вагітності та пологах при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 04.04.2006 р. № 2300/0/14-06/13-15, № 31-18040-02-5/6826  «Щодо нарахування відпускних у разі підвищення посадових окладів працівників органів виконавчої влади з одночасною зміною структури заробітної плати»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.12.2005 р. № 717/018/84-05 «Щодо розрахункового періоду для нарахування грошової компенсації за невикористану відпустку, якщо працівник відпрацював менше календарного місяця»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2005 р. № 09-430 «Щодо строку надання щорічних відпусток та умов виплати грошової компенсації за невикористану відпустку»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 05.12.2005 р. № 06-4/165 «Щодо проведення коригування заробітної плати під час нарахування відпускних«

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 03.08.2005 р. № 18-441-1 «Щодо коригування середньої заробітної плати для розрахунку оплати щорічної відпустки»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 09.06.2004 р. № 18-311-1 «Щодо перерахунку відпускних у разі відкликання працівника із відпустки»

Роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України від 15.02.2001 р. № 10-171 «Щодо тривалості робочого часу та надання відпусток без збереження заробітної плати«

Роз’яснення Міністерства праці Українивід 21.07.97 р. № 04-3022 «Щодо нарахування виплат за час відпустки при роботі на умовах неповного робочого час»

Лист Міністерства праці України від 12.02.97 р. № 10/2-493 «Щодо переведення робочих днів відпустки в календарні та умов виплати грошової компенсації за невикористану відпустку»

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x