Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Трудові відносини

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022  № 2136-IX

Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012  № 5067-VI

Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014  № 1682-VII

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93  № 3356-XII

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки від 14.05.2019 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» від 17.06.2015  № 413

Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної  форми трудового договору» від 19.03.94  № 170

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 02.08.95  № 597

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 21.08.2019  № 792

Наказ Міністерства праці України «Про затвердження Типової форми контракту з працівником» від 15.04.94  № 23

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, яка використовує найману працю» від 29.10.2009  № 1168

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу» від 05.05.2021  № 913-21

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Примірної форми трудового договору з нефіксованим робочим часом» від 26.10.2022 № 4179

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою» від 08.06.2001  № 260

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» від 15.11.2017  № 858

Разъяснение Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Секретариата Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов «О порядке оплаты временного заместительства» от  29.12.65  № 30/39 

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.74 р. № 311-IX

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» від 28.03.97  № 278

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.74  № 310-IX

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку» від 26.09.2003  № 269

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх» від 31.03.94  № 46

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок» від 29.12.93 № 256

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях» від 16.01.2013  № 20

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запровадження наставництва» від 11.10.2017  № 1611

Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015  № 761-VIII

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» від 28.09.2005  № 286

СУДОВА ПРАКТИКА

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р.  9

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ТА ТИПОВІ ФОРМИ

Заява про прийняття на роботу

Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489 

   — Типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»

   — Типова форма № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»

Зразок трудового договору

Зразок наказу про прийняття на роботу за строковим трудовим договором

Зразок наказу про припинення строкового трудового договору

Зразок наказу про припинення трудового договору за угодою сторін

Зразок наказу про виконання роботи вдома на період карантину

Категорії працівників, з якими дозволяється укладення контракту

Типова форма трудового договору про надомну роботу

Типова форма трудового договору про дистанційну роботу

Примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом

ЛИСТИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Лист Державної служби зайнятості України від 04.05.2016 р. № ДЦ-01-3218/0/616 «Щодо працевлаштування громадян та подання звітності державній службі зайнятості»

Лист Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України від 14.09.2016 р. № ДЦ-01-6415/0/616 «Щодо обов’язковості подання форми № 3-ПН та заходів з працевлаштування інвалідів»

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.03.2016 р. № 60/06/186-16 «Щодо звільнення працівника у разі переїзду на нове місце проживання та прийняття на роботу, якщо в трудовій книжці немає запису про звільнення з попереднього місця роботи«

Лист Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування від 27.11.2015 р. № с02-122/389, № 1-237, № 386/015 «Щодо оформлення трудових відносин із особами, що приймаються на службу в органи місцевого самоврядування на виборні посади»

Лист Державної служби України з питань праці від 26.11.2015 р. № 4979/0/4.1-06/6/ДП-15 «Щодо розірвання трудових відносин з працівником, призваним на військову службу»

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.11.2015 р. № 1525/13/84-15, № 1526/13/84-15 «Щодо питань, які виникають у роботодавців через призов їх працівників на військову службу«

Лист Міністерства соціальної політики України від 09.10.2015 р. № 1336/13/84-15 «Щодо подання скасовуючого повідомлення про прийняття працівника на роботу«

Лист Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015 р. № 1069/13/84-15 «Щодо практичного застосування постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413«

Лист Міністерства соціальної політики України від 10.08.2015 р. № 1038/13/84-15 «Щодо прийняття працівника на роботу та подання повідомлення до ДФС«

Лист Міністерства соціальної політики України  від 06.08.2015 р. № 11812/0/14-15/06 «Про звільнення працівників у випадку змін в організації виробництва і праці, а також в порядку переведення«

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.08.2015 р. № 432/13/155-15 «Щодо заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу«

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.07.2015 р. № 3954/0/10-15/18 «Щодо програми створення робочих мiсць по секторах економiки, забезпечення роботою незайнятих та першим робочим мiсцем молодi«

Лист Міністерства соціальної політики України від 10.06.2015 р. № 232/06/186-15 «Щодо трудових відносин працівників з підприємством, яке знаходиться в зоні проведення АТО, та в разі відрядження в зону АТО«

Лист Міністерства соціальної політики України від 30.03.2015 р. № 191/06/187-15 «Щодо оформлення фізичною особою –підприємцем прийняття на роботу працівника«

Лист Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 р. № 182/06/187-15 «Щодо повідомлення працівника про скорочення штату«

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо повідомлення роботодавцем фіскального органу про прийняття працівника на роботу» від 29.01.2015 р. № 2627/7/99-99-17-03-01-17

Лист Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 р. № 927/0/14-15/014 «Щодо виконання обов’язків працівника, якому надано щорічну відпустку«

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.12.2014 р. № 519/06/186-14 «Щодо працевлаштування та звільнення окремих категорій жінок«

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.07.2014 р. № 301/13/116-14 «Щодо прийняття на роботу студентів та додаткову відпустку для прибиральників»

Лист Міністерства соціальної політики України від 08.07.2014 р. № 7302/3/14-14/13 «Про збереження місця роботи працівників, які переміщуються з районів проведення АТО або залишаються у таких районах«

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.04.2014 р. № 65/06/186-14 «Щодо встановлення випробування працівнику при прийнятті на роботу та звільнення за результатами випробування«

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.04.2014 р. № 60/06/186-14 «Щодо припинення трудового договору за угодою сторін«

Лист Міністерства соціальної політики України від 28.02.2014 р. № 66/13/116-14 «Щодо перенесення вихідного дня при роботі з неповним робочим часом та звільнення в період хвороби з підстав, передбачених контрактом«

Лист Міністерства соціальної політики України від 26.02.2014 р. № 205/13/84-14 «Щодо роботи за сумісництвом«

Письмо Министерства социальной политики Украины от25.01.2014 г. № 16/06/186-14 «О ведении трудовых книжек работников, работающих у физических лиц – предпринимателей«

Лист Міністерства соціальної політики України від 14.11.2013 р. № 490/13/116-13 «Щодо окремих питань трудових відносин та оплати праці в бюджетній сфері«

Письмо Государственного центра занятости Министерства социальной политики Украины от 03.10.2013 г. № ДЦ-09-6306/0/6-13 «О праве физических лиц — предпринимателей применять труд иностранцев«

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.09.2013 р. № 175/06/186-13 «Щодо переведення працівника на інше підприємство«

Лист Міністерства юстиції Українивід 20.09.2013 р. № 533-0-2-13/6.1 «Про обрання керівника підприємства та зберігання документів щодо працівника після його звільнення»

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.09.2013 р. № 964/13-84-13 «Щодо роботи за сумісництвом керівника бюджетної установи»

Лист Міністерства соціальної політики України від 29.08.2013 р. № 682/021/106-13 «Щодо зарахування у квоту для працевлаштування одного з батьків, який має на утриманні дитину віком до 6 років«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 27.09.2013 г. № 10879/0/14-13/026 «О стажировке студентов и учеников на предприятиях«

Лист Міністерства соціальної політики України від 23.08.2013 р. № 672/021/106-13 «Щодо стажування студентів, учнів вищих та професійно-технічних навчальних закладів«

Лист Міністерства соціальної політики України від 09.08.2013 р. № 219/06/186-12 «Щодо оформлення переведення працівника з філії до структурного підрозділу головного підприємства«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 01.08.2013 г. № 147/06/186-13 «Об увольнении директора и заключении предпринимателями трудовых договоров с гражданами«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 24.07.2013 г. № 8117/0/14-13/06 «О передаче дел при увольнении работника, с которым заключен договор о полной материальной ответственности«

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.07.2013 р. № 774/13/84-13 «Щодо поширення норм Кодексу законів про працю України на жінок-військовослужбовців«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 22.07.2013 г. № 306/13/116-13 «Об увольнении в связи с выявленным несоответствием работника выполняемой работе или должности«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 24.04.2013 г. № 31/06/187-13 «О назначении на должностьосвобождении от должности и депремировании главного бухгалтера»

Письмо Министерства социальной политики Украиныот 28.03.2013 г. № 2-1/06/187-13 «О работе по совместительству и при совмещении профессий«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 21.03.2013 г. № 69/021/150-13 «О применении труда женщин«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 28.02.2013 г. № 292/021/106-13 «Относительно ограничений при принятии на работу«

Письмо Государственного центра занятости Министерства социальной политики Украины от 05.02.2013 г. № ДЦ-09-588/0/6-13 «О необходимости получения разрешения на труд иностранца, желающего работать по договору подряда«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 06.09.2012 г. № 2602/1/18/12-зв «Относительно выполнения в периодотпуска работы по договору подряда»

Лист Міністерства соціальної політики України від 29.08.2012 р. № 311/13/116-12 «Про звільнення за власним бажанням«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 20.08.2012 р. № 107/021/150-12 «О заключении трудовых договоров во время прохождения производственной практики учащимися, слушателями профессионально-технических учебных заведений»

Лист Міністерства соціальної політики України від 22.06.2012 р. № 93/06/187-12 «Щодо оформлення трудових відносин, надання додаткової відпустки та оплати праці«

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.05.2012 р. № 158/13/133-12 «Про штатний розпис та надання відпустки для догляду за дитиною«

Лист Міністерства соціальної політики України від 11.05.2012 р. № 5127/0/14-12/06 «Щодо підміни трудових відносин цивільно-правовими«

Лист Міністерства соціальної політики України від 27.04.2012 р. № 70/06/186-12 «Щодо звільнення за власним бажанням в період тимчасової непрацездатності»

Лист Міністерства соціальної політики України від 20.04.2012 р. № 64/06/187-12 «Щодо оформлення трудових відносин при укладенні трудового та цивільно-правового договорів«

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.04.2012 р. № 55/06/187-12 «Щодо привілей при звільненні працівників за скороченням штату та виплати грошової винагороди за сумлінну безперервну працю»

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.04.2012 р. № 54/06/187-12 «Щодо звільнення працівника, який не витримав випробування«

Лист Міністерства соціальної політики України від 13.03.2012 р. № 40/06-187-12 «Щодо ведення штатного розпису та виведення працівника поза штат«

Лист Міністерства соціальної політики України від 15.02.2012 р. № 18/06/186-12 «Про звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці«

Письмо Министерства юстиции Украины от 08.02.2012 г. № 10-0-3-12/8.1 «О понятии «члены руководящих органов» и необходимости заключения трудового договора»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 07.02.2012 г. № 113/13/84-12 «О форме участия в управлении предприятием и способе вознаграждения собственника»

Лист Міністерства соціальної політики України від 31.01.2012 р. № 30/13/133-12 «Щодо закінчення строкового трудового договору у період відпустки або тимчасової непрацездатності«

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.11.2011 р. № 322/06/186-11 «Про розірвання строкового трудового договору, укладеного на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника«

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.06.2011 р. № 510/13/84-11 «Щодо роботи за сумісництвом керівних працівників організацій, оплата праці яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від16.05.2011 р. № 151/06/186-11 «Относительно заключения трудового и гражданско-правового договоров»

Лист Державного казначейства України від 11.05.2011 р. № 17-04/1180-6391 «Щодо призначення, функції та звільнення головного бухгалтера»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 10.03.2011 р. № 78/06/186-11 «Щодо звільнення з ініціативи власника вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів»

Роз’яснення Міністерства юстиції України від 01.02.2011 р. «Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу»

Роз’яснення Міністерства юстиції України від 25.01.2011 р. «Гарантії працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації»

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 15.04.2011 р. № 3559 «Щодо прийняття на роботу та оплати праці керівника підприємства»

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.02.2011 р. № 999 «Щодо можливості фізичної особи – підприємця додатково працювати найманим працівником»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 02.03.2011 р. № 160/13/84-11 «Про роботу за сумісництвом»

Лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 08.02.2011 р. № 23-13/1052/0/6-11 «Щодо застосування роботодавцем механізму «аутстафінгу» під час здійснення будівельної діяльності«

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2010 р. № 208/06/186-10 (Относительно понятий «трудовое соглашение»и «трудовой договор»)

Лист Міністерства праці та соціальної політики Україниот 26.07.2010 р. № 2650/0/10-10/13 «Относительно понятия «одинокая мать» в целях предоставления социального дополнительного отпуска и увольнения женщин, имеющих детей»

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 18.03.2009 р. № 2961/0/14-09/06 «Об отпуске без сохранения заработной платы и сокращении работников»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 08.01.2009 р. № 1/06/186-09 «Щодо права підприємства стягнути з поновленого на роботі за рішенням суду працівника вихідну допомогу, яка була виплачена йому при звільненні, і грошову компенсацію за невикористану відпустку»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 15.10.2007 р. № 250/06/186-07 «Об увольнении работников, материальной ответственности, трудоустройстве инвалидов и корректировании заработной платы при начислении отпускных»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 12.03.2007 р. № 66/06/186-07 «Щодо окремих питань трудових відносин»

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x