Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Норми витрат на відрядження

Норми витрат при відрядженнях та оподаткування добових

  Підприємства, організації, установи, які не фінансуються з державного або місцевих бюджетів, мають право самостійно у внутрішніх документах (колективному договорі, Положенні про відрядження) або наказі про відрядження працівника встановлювати розміри добових витрат.

  Водночас згідно з підпунктом 170.9.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) не оподатковуються ПДФО (військовим збором) добові витрати, понесені у зв’язку з відрядженням у межах України, у розмірі не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження (тобто у 2024 році — не більше 710 грн. (7100 грн. х 0,1) за день), а для відряджень за кордон — не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день.

  Добові, а також інші витрати на відрядження (на проїзд, проживання тощо) за наявності підтверджуючих документів незалежно від їхніх розмірів включаються до витрат у бухгалтерському обліку згідно з НП(С)БО 16 «Витрати», а також зменшують фінансовий результат у податковому обліку, оскільки відповідно до підпункту 134.1.1 ПКУ податковий облік ведеться за правилами бухгалтерського обліку (згідно з НП(С)БО) з коригуванням на різниці (за витратами на відрядження різниць немає).

  Порядок направлення у відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 (далі — Постанова № 98) та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59.

  У додатку 1 до Постанови № 98 для бюджетників наведено суми добових витрат (витрат, не підтверджених документально, на харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи) та граничні суми витрат на найм житлового приміщення з розрахунку на добу при відрядженні до різних держав. Зокрема, при відрядженнях у межах України норма добових становить 300 грн., а гранична сума витрат на найм житлового приміщення з розрахунку на добу — 900 грн. У разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням стороною, яка приймає, або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням організаторами таких заходів, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для відповідної держави згідно з додатком 1 до Постанови № 98, зокрема 80% при одноразовому, 55% — дворазовому, 35% — триразовому харчуванні.

  Державним службовцям, а також іншим особам, що направляються у відрядження, які перебувають за кордоном тривалий строк і отримують заробітну плату в іноземній валюті, у разі відрядження в межах держави перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі 80% сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до Постанови № 98 для відповідної держави. У разі відрядження у межах держави перебування строком на одну добу добові витрати відшкодовуються у розмірі 40% зазначених сум.

3 2 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x