Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Оплата праці у бюджетній сфері

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 р. № 1037

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 23.11.2016 р. № 840

Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 06.04.2016 р. № 288

Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013

Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 16.09.2015 р. № 731

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у 2015 році» від 14.02.2015 р. № 43

Постанова Кабінету Міністрів України «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 р. № 65

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 25.03.2014 р. № 110

Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 27.03.2013 р. № 197

Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.01.2012 р. № 10

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» від 25.10.2008 р. № 939

Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці керівних працівників державних органів» від 30.06.2005 р. № 510

Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури» від 31.05.2012 р. № 505

Постанова Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19.05.99 р. № 859 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів» від 20.12.93 р. № 1049 

Наказ Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків» від 24.02.2003 р. № 212

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки окремим працівникам установ соціального захисту населення» від 29.09.2010 р. № 875

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад» від 16.09.2015 р. № 732

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення» від 15.06.2011 р. № 239

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості» від 16.12.2014 р. № 1043

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 29.12.2009 р. № 1418

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів» від 20.03.2013 р. № 174

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» від 27.03.2013 р. № 199

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу» від 30.12.2013 р. № 977

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 р. № 308/519

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту»» від 31.01.2001 р. № 78

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених статтею 68 Закону України «Про Державний бюджет України на 2000 рік» (Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків) від 05.06.2000 р. № 898

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи» від 14.04.2004 р. № 494

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15.04.93 р. № 102 

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів» від 02.04.93 р. № 90 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30.09.2009 р. № 1073

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р. № 84

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок виплати доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань професійним творчим працівникам театрів державної та комунальної форми власності» від 14.07.2006 р. № 980

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад професійних творчих працівників театрів та посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій» від 23.02.2006 р. № 208

Наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745

Наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 31.10.2005 р. № 783

Наказ Міністерства юстиції України «Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ та Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України» від 19.12.2005 р. № 105/5 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»» від 15.03.99 р. № 377

Постанова Кабінету Міністрів України «Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження» від 10.09.2008 р. № 831

ЛИСТИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Лист Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 р. № 351/13/84-16 «Щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам»

Лист Міністерства соціальної політики України від 21.03.2016 р. № 138/10/136-16 «Щодо індексації заробітної плати працівників бюджетної сфери»

Лист Міністерства соціальної політики України від 15.03.2016 р. № 272/13/84-16 «Щодо надання матеріальної допомоги для оздоровлення робітникам селищної ради»

Лист Міністерства фінансів України від 11.03.2016 р. № 31-08040-03-21/6924 «Про оплату праці працівників бюджетної сфери і державних органів»

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 10.03.2016 р. № 247/13/84-16 «Щодо надбавки за вислугу років працівникам установ соціального захисту населення»

Лист Міністерства соціальної політики України від 15.02.2016 р. № 52/10/136-16 «Щодо індексації доходів працівників бюджетної сфери з грудня 2015 року»

Лист Міністерства соціальної політики України від 31.12.2015 р. № 618/014/91-15 «Щодо кошторису бюджетної установи в частині видатків на оплату праці, відрахувань із зарплати у разі звільнення працівника та посадових окладів фахівців із соціальної роботи»

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.12.2015 р. № 19113/0/14-15/13 «Щодо підвищення заробітної плати з 1 грудня 2015 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013»

Лист Міністерства фінансів України від 10.11.2015 р. № 31-07010-07-10/34573 «Щодо встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників»

Лист Міністерства соціальної політики України від 07.10.2015 р. № 263/10/136-15 «Щодо індексації заробітної плати у разі зміни обсягу педагогічного навантаження»

Лист Міністерства соціальної політики України від 17.08.2015 р. № 12443/0/14-15/13 «Про оплату праці при відрядженні в зону АТО»

Лист Міністерства фінансів України від 28.05.2015 р. № 31-09020-12-10/17452 «Щодо індексації заробітної плати в бюджетній сфері та забезпечення виплат медичним працівникам»

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.04.2015 р.№ 4753/0/14-15/18 «Про підвищення мінімальної заробітної плати та проведення індексації доходів громадян»

Лист Міністерства соціальної політики України від 23.02.2015 р. № 2327/0/14-15/13«Про застосування у січні-березні 2015 року обмеження розміру заробітної плати в бюджетній сфері при роботі за сумісництвом»

Лист Міністерства соціальної політики України від 31.01.2015 р. № 1143/0/14-15/13 «Про застосування обмеження розміру заробітної плати працівників державних органів та інших бюджетних установу січні-березні 2015 року»

Лист Міністерства соціальної політики України від 19.01.2015 р. № 39/13/84-15 «Щодо надання та індексації матеріальних допомог»

Лист Міністерства соціальної політики України від 11.12.2014 р. № 286/10/136-14 «Щодо індексації зарплати працівників, які отримують доплати, працюють за сумісництвом та на неповну ставку»

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.11.2014 р. № 1532/13/84-14 «Щодо виплати надбавки за стаж наукової роботи»

Лист Міністерства фінансів України від 06.10.2014 р. № 31-07010-05-10/25636 «Щодо фінансування галузі освіти»

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.09.2014 р. № 242/10/136-14 «Про індексацію заробітної плати педагогів»

Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2014 р. № 31-07010-05-3/24264 «Щодо педагогічного навантаження та виплати надбавок і доплат вчителям»

Лист Міністерств охорони здоров’я Українивід 12.08.2014 р. № 10.03.68/23299 «Про соціальну захищеність медичних працівників, які працюють у зоні АТО»

Лист Міністерства охорони здоров’я України від 12.06.2014 р. № 10.03.68/16283 «Щодо обчислення стажу для встановлення медичним працівникам надбавки за вислугу років»

Лист Міністерства охорони здоров’я України, Профспілки працівників охорони здоров’я України від 23.05.2014 р. № 10.03.68/14230, № 01-115 «Про правомірність залучення медпрацівників первинної ланки до чергувань вдома та оплати праці»

Лист Міністерства фінансів України від 11.04.2014 р. № 31-07110-05-3/8371 «Щодо фінансування освітньої галузі«

Лист Міністерства охорони здоров’я України від 04.02.2014 р. № 10.03.67/236/3431 «Щодо надбавок за обсяг та якість виконаної роботи при наданні первинної медичної допомоги»

Лист Міністерства соціальної політики України від 11.01.2014 р. № 101/0/10-14/13 «Про проблеми бюджетної та соціальної сфери«(щодо оплати праці)

Лист Міністерства соціальної політики України від 10.12.2013 р. № 1141/13/155-13 «Щодо преміювання головного бухгалтера бюджетної установи«

Лист Міністерства охорони здоров’я України від 02.12.2013 р. № 10.03.67/3773/37584 «Щодо виплати медпрацівникам амбулаторій сімейної медицини надбавки за тривалість безперервної роботи«

Лист Міністерства соціальної політики України від 14.11.2013 р. № 490/13/116-13 «Щодо окремих питань трудових відносин та оплати праці в бюджетній сфері«

Лист Державної інспекції України з питань праці від 05.11.2013 р. № 2892/20/24/02/4360-13 «Щодо права на надбавку за престижність праці працівників, якими не виконується навчальне навантаження»

Лист Міністерства соціальної політики України від 18.10.2013 р. № 917/13/155-13 «Щодо оплати праці працівників територіальних центрів соціального обслуговування«

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.09.2013 р. № 825/13/156-13 «Щодо встановлення ненормованого робочого дня та доплати за ненормований робочий день водіям автобусів«

Письмо Министерства социальной политики Украины от 19.09.2013 г. № 805/13/155-13 «Об оплате труда водителей в случае простоя транспортного средства«

Лист Міністерства соціальної політики України від 11.09.2013 р. № 10212/0/14-13/13 «Щодо виплати матеріальної допомоги для оздоровлення«

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 04.09.2013 р. № 963/13/84-13 «Щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державному службовцю та працівнику бюджетної сфери»

Лист Міністерства охорони здоров’я України від 04.09.2013 р. № 10.03.68/2830/27133 «Щодо оплати праці лікарів – судово-психіатричних експертів»

Лист Міністерства соціальної політики України від 03.09.2013 р. № 961/13/8413 «Про виплату грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю і зразкове виконання трудових обов’язків«

Лист Міністерства соціальної політики України від 03.07.2013 р. № 7196/0/14-13/13 «Щодо оплати праці в бюджетній сфері у 2013-2014 роках«

Лист Міністерства соціальної політики України від 01.07.2013 р. № 687/13/84-13 «Щодо зарахування часу військової служби до стажу роботи, що дає право на виплату надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам»

Лист Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2013 р. № 10.03.68/1660/14773 «Щодо порядку встановлення працівникам закладів охорони здоров’я надбавки за вислугу років»

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 р. № 528/13/84-13 «Щодо права завідувача дошкільного навчального закладу працювати музичним керівником»

Лист Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2013 р. № 10.01.07/1472/12779 «Щодо виплати допомоги на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров’я»

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13 «Щодо оплати днів відрядження та виплати допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам«

Лист Міністерства охорони здоров’я України від 24.04.2013 р. № 10.03.67/1385/11988 «Щодо оплати праці медичних працівників»

Лист Міністерства соціальної політики України від 09.04.2013 р. № 286/13/155-13 «Щодо оплати праці лікарів«

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.04.2013 р. № 347/13/84-13 «Щодо оплати праці керівників закладів освіти«

Лист Міністерства соціальної політики України від 29.01.2013 р. № 959/0/14-13/13 «Про оплату праці працівників бюджетної сфери у 2013 році«

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01.2013 р. № 10/1-40 «Щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам гімназії«

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.04.2012 р. № 55/06/187-12 «Щодо привілей при звільненні працівників за скороченням штату та виплати грошової винагороди за сумлінну безперервну працю»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 03.03.2011 р. № 162/13/84-11 (Щодо оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери та надання додаткової відпустки працівникам з ненормованим робочим днем)

Лист Міністерства праці та соціальної політики Українивід 06.07.2010 р. № 634/13/84-10 «Щодо встановлення надбавки за вислугу років та надання відпустки педагогічним працівникам»

Лист Головного Контрольно-ревізійного управління України від 08.07.2010 р. № 08-18/1428 «Щодо відшкодування незаконно виплачених за рахунок бюджету коштів, які пов’язані із зайвими виплатами заробітної плати«

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21.09.2009 р. № 10712/0/14-09/13 «Щодо преміювання працівників, на яких накладено дисциплінарне стягнення«

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 04.03.2009 р. № 2377/0/14-09/13 «Щодо оплати праці при роботі за сумісництвом працівників установ бюджетної сфери»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 12.01.2009 р. № 22/13/84-09 «Щодо встановлення доплат працівникам органів виконавчої влади та інших органів»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 23.10.2008 р. № 11649/0/1408/13 «Щодо виплати за сумісництвом надбавки за складність і напруженість у роботі»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 08.08.2007 р. № 562/13/84-07«Про надання відпусток, оплату праці та встановлення рангів державним службовцям»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.2008 р. № 38/13/84-08 «Щодо встановлення надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21.01.2008 р. № 353/0/14-08/13 «Щодо виплати надбавки за вислугу років на державній службі»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 14.09.2007 р. № 6831/0/14-07/13 «Щодо виплати грошової винагороди за сумлінну безперервну працю державним службовцям«

Лист Міністерства охорони здоров’я України від 04.09.2006 р. № 10.03.67/1574 «Про врегулювання правових норм з оплати праці медичних та педагогічних працівників»

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x