Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Нарахування єдиного соціального внеску

2024 рік

Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску* у 2024 році

з 1 січня

з 1 квітня

106 500 грн.

(7100 грн.** х 15)

120 000 грн.

(8000 грн.** × 15)

  * Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний соціальний внесок (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; далі — Закон про ЄСВ).

  ** Розмір мінімальної заробітної плати у 2024 році становить: з 1 січня — 7100 грн., з 1 квітня — 8000 грн. (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX).

Максимальна сума єдиного соціального внеску, що підлягає сплаті за місяць* у 2024 році

з 1 січня

з 1 квітня

23 430 грн.

(106 500 грн. х 22%)

26 400 грн.

(120 000 грн. х 22%)

  * Визначається як добуток максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) та ставки ЄСВ.

Розмір мінімального страхового внеску* у 2024 році

№ з/п

Категорії застрахованих осіб

Сума ЄСВ

з 1 січня

з 1 квітня

1

Наймані працівники (за основним місцем роботи, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати за умови перебування у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів місяця, передбачених графіком роботи працівника)

1562 грн.

(7100 грн. х 22%)

1760 грн.

(8000 грн. х 22%)

2

Фізичні особи – підприємці (в т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку діяльність, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності), члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах

1562 грн.

(7100 грн. х 22%)

1760 грн.

(8000 грн. х 22%)

  * Мінімальний страховий внесок (далі — МСВ) — сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 ч. 1. ст. 1 Закону про ЄСВ).

  МСВ сплачується для зарахування повного місяця роботи до страхового стажу для нарахування пенсії. Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж МСВ (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV).

  Фізичні особи – підприємці, в т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», звільняються від сплати за себе ЄСВ за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено ЄСВ за таких осіб у розмірі не менше МСВ. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено ЄСВ за таких осіб у розмірі менше МСВ, але визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ, встановлену Законом про ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір МСВ (ч. 6 ст. 4 Закону про ЄСВ).

Ставки єдиного соціального внеску у 2024 році

Вид доходу

Розмір (ставка) ЄСВ у вигляді нарахування

Заробітна плата, грошове забезпечення, винагорода за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД), оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності (далі разом — «лікарняні»), допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (далі — «декретні»)*

22%

(абзац перший ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ)

Заробітна плата, грошове забезпечення, «лікарняні», «декретні», які виплачуються підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями працюючим інвалідам, крім виплат працівникам-інвалідам підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та всім працівникам всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС

8,41%

(ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

Заробітна плата, «лікарняні», «декретні» працюючих інвалідів для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що ФОП таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,5%

(абзац другий ч. 14 ст. 8 Закону про ЄСВ)

Заробітна плата, винагорода за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, «лікарняні», «декретні» всіх працівників для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що ФОП таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,3%

(абзац перший ч. 14 ст. 8 Закону про ЄСВ)

   * Відповідно до абзацу другого частини 5 статті 8 Закону про ЄСВ у разі якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.

   При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка ЄСВ у розмірі 22% застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (абз. третій ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Строки сплати єдиного соціального внеску з заробітної плати

Вид виплати

Строки сплати ЄСВ

Виплата заробітної плати за І або ІІ половину місяця (доходу) шляхом отримання коштів у банку та виплати працівникам або шляхом перерахування коштів з рахунку підприємства на «зарплатні» рахунки працівників

Одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)

(абзац другий ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

Виплата заробітної плати за І або ІІ половину місяця (доходу) у негрошовій формі або готівкою (отриманою як виручка від реалізації продукції) з каси підприємства

Одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)

(абзац другий ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

Заробітну плату (дохід) нараховано, але не виплачено

Не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які повинні сплачувати ЄСВ не пізніше 28 числа наступного місяця

(абзац перший ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

 

 

2023 рік

Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску* у 2023 році

100 500 грн.

(6700 грн.** х 15)

  * Максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний соціальний внесок (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI; далі — Закон про ЄСВ).

  ** Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року становить 6700 грн. (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX).

Максимальна сума єдиного соціального внеску, що підлягає сплаті за місяць* у 2023 році

22 110 грн.

(100 500 грн. х 22%)

  * Визначається як добуток максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) та ставки ЄСВ.

Розмір мінімального страхового внеску* у 2023 році

№ з/п

Категорії застрахованих осіб

Сума ЄСВ

1

Наймані працівники (за основним місцем роботи, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати за умови перебування у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів місяця, передбачених графіком роботи працівника)

1474 грн.

(6700 грн. х 22%)

2

Фізичні особи – підприємці (в т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку діяльність, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності), члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах

1474 грн.

(6700 грн. х 22%)

  * Мінімальний страховий внесок (далі — МСВ) — сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 ч. 1. ст. 1 Закону про ЄСВ).

  МСВ сплачується для зарахування повного місяця роботи до страхового стажу для нарахування пенсії. Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж МСВ (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV).

  Фізичні особи – підприємці, в т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», звільняються від сплати за себе ЄСВ за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено ЄСВ за таких осіб у розмірі не менше МСВ. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено ЄСВ за таких осіб у розмірі менше МСВ, але визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ, встановлену Законом про ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір МСВ (ч. 6 ст. 4 Закону про ЄСВ).

Ставки єдиного соціального внеску у 2023 році

Вид доходу

Розмір (ставка) ЄСВ у вигляді нарахування

Заробітна плата, грошове забезпечення, винагорода за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД), оплата перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності (далі разом — «лікарняні»), допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (далі — «декретні»)*

22%

(абзац перший ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ)

Заробітна плата, грошове забезпечення, «лікарняні», «декретні», які виплачуються підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями працюючим інвалідам, крім виплат працівникам-інвалідам підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та всім працівникам всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС

8,41%

(ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ)

Заробітна плата, «лікарняні», «декретні» працюючих інвалідів для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що ФОП таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,5%

(абзац другий ч. 14 ст. 8 Закону про ЄСВ)

Заробітна плата, винагорода за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, «лікарняні», «декретні» всіх працівників для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що ФОП таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,3%

(абзац перший ч. 14 ст. 8 Закону про ЄСВ)

   * Відповідно до абзацу другого частини 5 статті 8 Закону про ЄСВ у разі якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.

   При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка ЄСВ у розмірі 22% застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (абз. третій ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Строки сплати єдиного соціального внеску з заробітної плати

Вид виплати

Строки сплати ЄСВ

Виплата заробітної плати за І або ІІ половину місяця (доходу) шляхом отримання коштів у банку та виплати працівникам або шляхом перерахування коштів з рахунку підприємства на «зарплатні» рахунки працівників

Одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)

(абзац другий ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

Виплата заробітної плати за І або ІІ половину місяця (доходу) у негрошовій формі або готівкою (отриманою як виручка від реалізації продукції) з каси підприємства

Одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)

(абзац другий ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

Заробітну плату (дохід) нараховано, але не виплачено

Не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які повинні сплачувати ЄСВ не пізніше 28 числа наступного місяця

(абзац перший ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ)

 

 

2022 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса* в 2022 году

с 1 января

с 1 октября

97 500 грн.

(6500 грн.** х 15)

100 500 грн.

(6700 грн.** × 15)

  * Максимальная величина базы начисления единого социального взноса — максимальная сумма дохода застрахованного лица, которая равна 15 размерам минимальной заработной платы, установленной законом, на которую начисляется единый социальный взнос (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VІ; далее — Закон о ЕСВ).

  ** Размер минимальной заработной платы в 2022 году составляет: с 1 января — 6500 грн., с 1 октября — 6700 грн. (ст. 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» от 02.12.2021 № 1928-IX).

Максимальная сумма единого социального взноса,
подлежащая уплате за месяц* в 
2022 году

с 1 января

с 1 октября

21 450 грн.

(97 500 грн. х 22%)

22 110 грн.

(100 500 грн. х 22%)

  * Определяется как произведение максимальной величины базы начисления единого социального взноса (далее — ЕСВ) и ставки ЕСВ.

Размер минимального страхового взноса* в 2022 году

№ п/п

Категории застрахованных лиц

Сумма ЕСВ

с 1 января

с 1 октября

1

Наемные работники (по основному месту работы, если база начисления ЕСВ меньше минимальной заработной платы при условии пребывания в трудовых отношениях полный календарный месяц или отработки всех рабочих дней месяца, предусмотренных графиком работы работника)

1430 грн.

(6500 грн. х 22%)

1474 грн.

(6700 грн. х 22%)

2

Физические лица – предприниматели (в т. ч. избравшие упрощенную систему налогообложения), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую деятельность, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности), члены фермерского хозяйства

1430 грн.

(6500 грн. х 22%)

1474 грн.

(6700 грн. х 22%)

* Минимальный страховой взнос (далее — МСВ) — сумма единого социального взноса, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход) (п. 5 ч. 1. ст. 1 Закона о ЕСВ).

  МСВ уплачивается для зачисления полного месяца работы в страховой стаж для начисления пенсииСтраховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше чем МСВ (ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV).

Физические лица – предприниматели, в т. ч. избравшие упрощенную систему налогообложения, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, которые имеют основное место работы, освобождаются от уплаты за себя ЕСВ за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен ЕСВ за таких лиц в размере не менее МСВ. Такие лица могут быть плательщиками ЕСВ при условии самостоятельного определения за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен ЕСВ за таких лиц в размере меньше МСВ, базы начисления, но не более максимальной величины базы начисления ЕСВ. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера МСВ.

Ставки единого социального взноса в 2022 году

Вид дохода Размер (ставка) ЕСВ в виде начисления
Заработная плата, денежное обеспечение, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по гражданско-правовым договорам (далее — ГПД), оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности за счет работодателя, пособие по временной нетрудоспособности (далее — «больничные»), пособие в связи с беременностью и родами (далее — «декретные»)* 22%
(абзац первый ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, денежное обеспечение, «больничные», «декретные», которые выплачиваются предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами  предпринимателями работающим инвалидамкроме выплат работникам-инвалидам предприятий и организаций общественных организаций инвалидов и всем работникам всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС 8,41%
(ч. 13 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, «больничные», «декретные» работающих инвалидов для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,5%
(абзац второй ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по ГПД, «больничные», «декретные» всех работников для предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций инвалидовв частности обществ УТОГ и УТОС, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,3%
(абзац первый ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)

   * Согласно абзацу второму части 5 статьи 8 Закона о ЕСВ в случае если база начисления ЕСВ не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки ЕСВ.

   При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка ЕСВ в размере 22% применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера (абз. третий ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ).

Сроки уплаты единого социального взноса с заработной платы

Вид выплаты Сроки уплаты ЕСВ
Выплата заработной платы за І или ІІ половину месяца (дохода) путем получения денежных средств в банке и выплаты работникам или путем перечисления денежных средств со счета предприятия на «зарплатные» счета работников

Одновременно с выплатой заработной платы (дохода)

(абзац второй ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)

Выплата заработной платы за І или ІІ половину месяца (дохода) в неденежной форме или наличностью (полученной как выручка от реализации продукции) из кассы предприятия

Одновременно с выплатой заработной платы (дохода)

(абзац второй ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)

Заработная плата (доход) начислена, но не выплачена

Не позднее 20 числа следующего месяца, кроме горных предприятий, которые должны уплачивать ЕСВ не позднее 28 числа следующего месяца

(абзац первый ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)

 

2021 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса* в 2021 году

с 1 января

с 1 декабря

90 000 грн.

(6000 грн.** х 15)

97 500 грн.

(6500 грн.** × 15)

  * Максимальная величина базы начисления единого социального взноса — максимальная сумма дохода застрахованного лица, которая равна 15 размерам минимальной заработной платы, установленной законом, на которую начисляется единый социальный взнос (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VІ; далее — Закон о ЕСВ).

  ** Размер минимальной заработной платы в 2021 году составляет: с 1 января — 6000 грн., с 1 декабря — 6500 грн. (ст. 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» от 15.12.2020 г. № 1082-ІХ).

Максимальная сумма единого социального взноса,
подлежащая уплате за месяц* в 
2021 году

с 1 января

с 1 декабря

19 800 грн.

(90 000 грн. х 22%)

21 450 грн.

(97 500 грн. х 22%)

  * Определяется как произведение максимальной величины базы начисления единого социального взноса (далее — ЕСВ) и ставки ЕСВ.

Размер минимального страхового взноса* в 2021 году

№ п/п

Категории застрахованных лиц

Сумма ЕСВ

с 1 января

с 1 декабря

1

Наемные работники (по основному месту работы, если база начисления ЕСВ меньше минимальной заработной платы при условии пребывания в трудовых отношениях полный календарный месяц или отработки всех рабочих дней месяца, предусмотренных графиком работы работника)

1320 грн.

(6000 грн. х 22%)

1430 грн.

(6500 грн. х 22%)

2

Физические лица – предприниматели (в т. ч. избравшие упрощенную систему налогообложения), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую деятельность, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности), члены фермерского хозяйства

1320 грн.

(6000 грн. х 22%)

1430 грн.

(6500 грн. х 22%)

* Минимальный страховой взнос (далее — МСВ) — сумма единого социального взноса, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход) (п. 5 ч. 1. ст. 1 Закона о ЕСВ).

  МСВ уплачивается для зачисления полного месяца работы в страховой стаж для начисления пенсии. Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше чем МСВ (ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV).

Физические лица – предприниматели, в т. ч. избравшие упрощенную систему налогообложения, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, которые имеют основное место работы, освобождаются от уплаты за себя ЕСВ за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен ЕСВ за таких лиц в размере не менее МСВ. Такие лица могут быть плательщиками ЕСВ при условии самостоятельного определения за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен ЕСВ за таких лиц в размере меньше МСВ, базы начисления, но не более максимальной величины базы начисления ЕСВ. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера МСВ.

Ставки единого социального взноса в 2021 году

Вид дохода Размер (ставка) ЕСВ в виде начисления
Заработная плата, денежное обеспечение, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по гражданско-правовым договорам (далее — ГПД), оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности за счет работодателя, пособие по временной нетрудоспособности (далее — «больничные»), пособие в связи с беременностью и родами (далее — «декретные»)* 22%
(абзац первый ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, денежное обеспечение, «больничные», «декретные», которые выплачиваются предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами  предпринимателями работающим инвалидамкроме выплат работникам-инвалидам предприятий и организаций общественных организаций инвалидов и всем работникам всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС 8,41%
(ч. 13 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, «больничные», «декретные» работающих инвалидов для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,5%
(абзац второй ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по ГПД, «больничные», «декретные» всех работников для предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций инвалидовв частности обществ УТОГ и УТОС, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,3%
(абзац первый ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)

   * Согласно абзацу второму части 5 статьи 8 Закона о ЕСВ в случае если база начисления ЕСВ не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки ЕСВ.

   При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка ЕСВ в размере 22% применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера (абз. третий ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ).

Сроки уплаты единого социального взноса с заработной платы

Вид выплаты Сроки уплаты ЕСВ
Выплата заработной платы за І или ІІ половину месяца (дохода) путем получения денежных средств в банке и выплаты работникам или путем перечисления денежных средств со счета предприятия на «зарплатные» счета работников

Одновременно с выплатой заработной платы (дохода)

(абзац второй ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)

Выплата заработной платы за І или ІІ половину месяца (дохода) в неденежной форме или наличностью (полученной как выручка от реализации продукции) из кассы предприятия

Одновременно с выплатой заработной платы (дохода)

(абзац второй ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)

Заработная плата (доход) начислена, но не выплачена

Не позднее 20 числа следующего месяца, кроме горных предприятий, которые должны уплачивать ЕСВ не позднее 28 числа следующего месяца

(абзац первый ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)

 

 

2020 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса* в 2020 году

70 845 грн. (4723 грн.** х 15)

  * Максимальная величина базы начисления единого социального взноса — максимальная сумма дохода застрахованного лица, которая равна 15 размерам минимальной заработной платы, установленной законом, на которую начисляется единый социальный взнос (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VІ; далее — Закон о ЕСВ).

  ** Размер минимальной заработной платы в течение всего 2020 года составляет 4723 грн. (ст. 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» от 14.11.2019 г. № 294-ІX).

Максимальная сумма единого социального взноса,
подлежащая уплате за месяц* в 2020 году

15 585,90 грн. (70 845 грн. х 22%)

  * Определяется как произведение максимальной величины базы начисления единого социального взноса (далее — ЕСВ) и ставки ЕСВ.

Размер минимального страхового взноса* в 2020 году

№ п/п Категории застрахованных лиц Сумма ЕСВ
1 Наемные работники (по основному месту работы, если база начисления ЕСВ меньше минимальной заработной платы при условии пребывания в трудовых отношениях полный календарный месяц или отработки всех рабочих дней месяца, предусмотренных графиком работы работника) 1039,06 грн.
(4723 грн. х 22%)
2 Физические лица — предприниматели (в т. ч. избравшие упрощенную систему налогообложения), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую деятельность, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности), члены фермерского хозяйства 1039,06 грн.
(4723 грн. х 22%)

  * Минимальный страховой взнос (далее — МСВ) — сумма единого социального взноса, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход) (п. 5 ч. 1. ст. 1 Закона о ЕСВ).

  МСВ уплачивается для зачисления полного месяца работы в страховой стаж для начисления пенсии. Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше чем МСВ (ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV).

Ставки единого социального взноса в 2020 году

Вид дохода Размер (ставка) ЕСВ в виде начисления
Заработная плата, денежное обеспечение, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по гражданско-правовым договорам (далее — ГПД), оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности за счет работодателя, пособие по временной нетрудоспособности (далее — «больничные»), пособие в связи с беременностью и родами (далее — «декретные»)* 22%
(абзац первый ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, денежное обеспечение, «больничные», «декретные», которые выплачиваются предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами  предпринимателями работающим инвалидамкроме выплат работникам-инвалидам предприятий и организаций общественных организаций инвалидов и всем работникам всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС 8,41%
(ч. 13 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, «больничные», «декретные» работающих инвалидов для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,5%
(абзац второй ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по ГПД, «больничные», «декретные» всех работников для предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций инвалидовв частности обществ УТОГ и УТОС, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,3%
(абзац первый ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)

   * Согласно абзацу второму части 5 статьи 8 Закона о ЕСВ в случае если база начисления ЕСВ не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки ЕСВ.

   При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка ЕСВ в размере 22% применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера (абз. третий ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ).

Сроки уплаты единого социального взноса с заработной платы

Вид выплаты Сроки уплаты ЕСВ
Выплата заработной платы за І или ІІ половину месяца (дохода) путем получения денежных средств в банке и выплаты работникам или путем перечисления денежных средств со счета предприятия на «зарплатные» счета работников Одновременно с выплатой заработной платы (дохода)(абзац второй ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)
Выплата заработной платы за І или ІІ половину месяца (дохода) в неденежной форме или наличностью (полученной как выручка от реализации продукции) из кассы предприятия Одновременно с выплатой заработной платы (дохода)(абзац второй ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)
Заработная плата (доход) начислена, но не выплачена Не позднее 20 числа следующего месяца, кроме горных предприятий, которые должны уплачивать ЕСВ не позднее 28 числа следующего месяца(абзац первый ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)

 

2019 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса* в 2019 году

62 595 грн.
(4173 грн.** х 15)

  * Максимальная величина базы начисления единого социального взноса — максимальная сумма дохода застрахованного лица, которая равна 15 размерам минимальной заработной платы, установленной законом, на которую начисляется единый социальный взнос (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VІ; далее — Закон о ЕСВ).

  ** Размер минимальной заработной платы в течение всего 2019 года составляет 4173 грн. (ст. 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» от 23.11.2018 г. № 2629-VІІІ).

Максимальная сумма единого социального взноса,
подлежащая уплате за месяц* в 2019 году

13 770,90 грн.
(62 595 грн. х 22%)

  * Определяется как произведение максимальной величины базы начисления единого социального взноса (далее — ЕСВ) и ставки ЕСВ.

Размер минимального страхового взноса* в 2019 году

№ п/п Категории застрахованных лиц Сумма ЕСВ
1 Наемные работники (по основному месту работы, если база начисления ЕСВ меньше минимальной заработной платы при условии пребывания в трудовых отношениях полный календарный месяц или отработки всех рабочих дней месяца, предусмотренных графиком работы работника) 918,06 грн.
(4173 грн. х 22%)
2 Физические лица — предприниматели (в т. ч. избравшие упрощенную систему налогообложения), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую деятельность, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности), члены фермерского хозяйства 918,06 грн.
(4173 грн. х 22%)

  * Минимальный страховой взнос (далее — МСВ) — сумма единого социального взноса, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход) (п. 5 ч. 1. ст. 1 Закона о ЕСВ).

  МСВ уплачивается для зачисления полного месяца работы в страховой стаж для начисления пенсии. Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше чем МСВ (ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV).

Ставки единого социального взноса в 2019 году

Вид дохода Размер (ставка) ЕСВ в виде начисления
Заработная плата, денежное обеспечение, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по гражданско-правовым договорам (далее — ГПД), оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности за счет работодателя, пособие по временной нетрудоспособности (далее — «больничные»), пособие в связи с беременностью и родами (далее — «декретные»)* 22% (абзац первый ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, денежное обеспечение, «больничные», «декретные», которые выплачиваются предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами предпринимателями работающим инвалидамкроме выплат работникам-инвалидам предприятий и организаций общественных организаций инвалидов и всем работникам всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС 8,41% (ч. 13 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, «больничные», «декретные» работающих инвалидов для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,5% (абзац второй ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по ГПД, «больничные», «декретные» всех работников для предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций инвалидовв частности обществ УТОГ и УТОС, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,3% (абзац первый ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)

   * Согласно абзацу второму части 5 статьи 8 Закона о ЕСВ в случае если база начисления ЕСВ не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки ЕСВ.

   При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка ЕСВ в размере 22% применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера (абз. третий ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ).

Сроки уплаты единого социального взноса с заработной платы

Вид выплаты Сроки уплаты ЕСВ
Выплата заработной платы за І или ІІ половину месяца (дохода) путем получения денежных средств в банке и выплаты работникам или путем перечисления денежных средств со счета предприятия на «зарплатные» счета работников Одновременно с выплатой заработной платы (дохода)(абзац второй ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)
Выплата заработной платы за І или ІІ половину месяца (дохода) в неденежной форме или наличностью (полученной как выручка от реализации продукции) из кассы предприятия Одновременно с выплатой заработной платы (дохода)(абзац второй ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)
Заработная плата (доход) начислена, но не выплачена Не позднее 20 числа следующего месяца, кроме горных предприятий, которые должны уплачивать ЕСВ не позднее 28 числа следующего месяца(абзац первый ч. 8 ст. 9 Закона о ЕСВ)

2018 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса* в 2018 году

55 845 грн.
(3723 грн.** х 15)

  * Максимальная величина базы начисления единого социального взноса — максимальная сумма дохода застрахованного лица, которая равна 15размерам минимальной заработной платы, установленной законом, на которую начисляется единый социальный взнос (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VІ; далее — Закон о ЕСВ).

  ** Размер минимальной заработной платы в течение всего 2018 года составляет 3723 грн. (ст. 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» от 07.12.2017 г. № 2246-VІІІ).

Максимальная сумма единого социального взноса,
подлежащая уплате за месяц* в 2018 году

12 285,90 грн.
(55 845 грн. х 22%)

  * Определяется как произведение максимальной величины базы начисления единого социального взноса (далее — ЕСВ) и ставки ЕСВ.

Размер минимального страхового взноса* в 2018 году

№ п/п Категории застрахованных лиц Сумма ЕСВ
1 Наемные работники (по основному месту работы, если база начисления ЕСВ меньше минимальной заработной платы при условии пребывания в трудовых отношениях полный календарный месяц или отработки всех рабочих дней месяца, предусмотренных графиком работы работника) 819,06 грн. (3723 грн. х 22%)
2 Физические лица — предприниматели (в т. ч. избравшие упрощенную систему налогообложения), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую деятельность, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности), члены фермерского хозяйства 819,06 грн. (3723 грн. х 22%)

  * Минимальный страховой взнос (далее — МСВ) — сумма единого социального взноса, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход) (п. 5 ч. 1. ст. 1 Закона о ЕСВ).

  МСВ уплачивается для зачисления полного месяца работы в страховой стаж для начисления пенсииСтраховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше чем МСВ (ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV).

Ставки единого социального взноса в 2018 году

Вид дохода Размер (ставка) ЕСВ в виде начисления
Заработная плата, денежное обеспечение, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по гражданско-правовым договорам (далее — ГПД), оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности за счет работодателя, пособие по временной нетрудоспособности (далее — «больничные»), пособие в связи с беременностью и родами (далее — «декретные»)* 22% (абзац первый ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, денежное обеспечение, «больничные», «декретные», которые выплачиваются предприятиями, учреждениями и организациями работающим инвалидамкроме выплат работникам-инвалидам предприятий и организаций общественных организаций инвалидов и всемработникам всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС 8,41% (ч. 13 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, «больничные», «декретные» работающих инвалидов для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,5% (абзац второй ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по ГПД, «больничные», «декретные» всех работников для предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций инвалидовв частности обществ УТОГ и УТОС, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,3% (абзац первый ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)

   * Согласно абзацу второму части 5 статьи 8 Закона о ЕСВ в случае если база начисления ЕСВ не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки ЕСВ.

   При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка ЕСВ в размере 22% применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера (абз. третий ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ).

 

2017 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса* в 2017 году

грн.

с 1 января с 1 мая с 1 декабря
40 000
(1600 грн.** × 25)
42 100
(1684 грн.** × 25)
44 050
(1762 грн.** × 25)

  * Максимальная величина базы начисления единого социального взноса— максимальная сумма дохода застрахованного лица, равная 25 размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц (далее — ПМТЛ), установленного законом, на которую начисляется единый социальный взнос (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7Закона о ЕСВ).

  ** Размер ПМТЛ, установленный на 2017 год статьей 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».

 

Максимальная сумма единого социального взноса, подлежащая уплате за месяц* в 2017 году

грн.

с 1 января с 1 мая с 1 декабря
8800
(40 000 грн. × 22%)
9262
(42 100 грн. × 22%)
9691
(44 050 грн. × 22%)

   * Определяется как произведение максимальной величины базы начисления единого социального взноса и ставки ЕСВ.

Размер минимального страхового взноса* в 2017 году

№ п/п Категории лиц с 1 января
1 Наемные работники 704 грн. (3200 грн. х 22%)
2 Физические лица — предприниматели (в т. ч. избравшие упрощенную систему налогообложения), а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности 704 грн. (3200 грн. х 22%)

  * Минимальный страховой взнос — сумма единого социального взноса, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход) (п. 5 ч. 1. ст. 1 Закона о ЕСВ). Минимальный страховой взнос уплачивается для зачисления полного месяца работы в страховой стаж для начисления пенсии.

Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше чем минимальный страховой взнос (ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV).

Ставки единого социального взноса в 2017 году

Вид дохода Размер (ставка) единого социального взносав виде начисления
Заработная плата, денежное обеспечение, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по гражданско-правовым договорам (далее — ГПД), оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности за счет работодателя, пособие по временной нетрудоспособности (далее — «больничные»), пособие в связи с беременностью и родами (далее — «декретные»)* 22% (абзац первый ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, денежное обеспечение, «больничные», «декретные» работающих инвалидовкроме работников-инвалидов предприятий и организаций общественных организаций инвалидов и всех работников всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС 8,41% (ч. 13 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, «больничные», «декретные» работающих инвалидов для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,5% (абзац второй ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по ГПД, «больничные», «декретные» всех работников для предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций инвалидовв частности обществ УТОГ и УТОС, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,3% (абзац первый ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВВ)

   * Согласно абзацу второму части 5 статьи 8 Закона о ЕСВ в случае если база начисления ЕСВ не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки ЕСВ.

   При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка ЕСВ применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера (абз. третий ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ).

 

2016 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса* в 2016 году

грн.

с 1 января с 1 мая с 1 декабря
34 450
(1378 грн.** × 25)
36 250
(1450 грн.** × 25)
40 000
(1600 грн.** × 25)

  * Максимальная величина базы начисления единого социального взноса — максимальная сумма дохода застрахованного лица, равная 25 размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц (далее — ПМТЛ), установленного законом, на которую начисляется единый социальный взнос (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закона о ЕСВ).

  ** Размер ПМТЛ, установленный на 2016 год статьей 7Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год»

Ставки единого социального взноса в 2016 году

Вид дохода Размер (ставка) единого социального взносав виде начисления
Заработная плата, денежное обеспечение, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по гражданско-правовым договорам (далее — ГПД), оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности за счет работодателя, пособие по временной нетрудоспособности (далее — «больничные»), пособие в связи с беременностью и родами (далее — «декретные»)* 22% (абзац первый ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, денежное обеспечение, «больничные», «декретные» работающих инвалидовкроме работников-инвалидов предприятий и организаций общественных организаций инвалидов и всех работников всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС 8,41% (ч. 13 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, «больничные», «декретные» работающих инвалидов для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,5% (абзац второй ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)
Заработная плата, вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по ГПД, «больничные», «декретные» всех работников для предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций инвалидовв частности обществ УТОГ и УТОС, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда 5,3% (абзац первый ч. 14 ст. 8 Закона о ЕСВ)

   * Согласно абзацу второму части 5 статьи 8 Закона о ЕСВ в случае если база начисления ЕСВ не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки ЕСВ.

   При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка ЕСВ применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера (абз. третий ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ).

 

2015 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взносав 2015 году

грн.

с 1 января с 1 сентября
20 706
(1218 грн.** × 17)
23 426
(1378 грн.** × 17)

  * Максимальная величина базы начисления единого социального взноса — максимальная сумма дохода застрахованного лица, равная 17 размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц (далее — ПМТЛ), установленного законом, на которую начисляется единый социальный взнос (п. 4 ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Закона о ЕСВ).

  ** Согласно размеру ПМТЛ, установленному статьей 7Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год»

Ставки и база начисления единого социального взносав 2015 году

Начисления Удержания
Общий случай — в размере от 36,76% для классапрофессионального риска производства (ПРП) до 49,7% для 67 класса ПРПзаработной платы; Для бюджетных учреждений — в размере 36,3% заработной платы Общий случай — в размере 3,6% заработной платы;Для работников, занимающих должности, работа на которых засчитывается в стаж, дающий право на получение пенсии в соответствии с законами Украины «О государственной службе», «О прокуратуре», «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов», «О научной и научно-технической деятельности», «О статусе народного депутата Украины», «О Национальном банке Украины», «О службе в органах местного самоуправления», Таможенным кодексом Украины, Положением о помощнике-консультанте народного депутата Украины, утвержденным Постановлением Верховной Рады Украины от 13.10.95 г., — в размере 6,1% заработной платы
Воинские части, выплачивающие денежное обеспечение военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), лицам рядового и начальствующего состава — в размере 34,7% денежного обеспечения Для военнослужащих (кроме военнослужащих срочной военной службы), лиц рядового и начальствующего состава — в размере 2,6% денежного обеспечения
Для работодателей, использующих труд наемных работников из числа лиц летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (пилоты, штурманы, бортинженеры, бортмеханики, бортрадисты, летчики-наблюдатели) и бортоператоров, выполняющих специальные работы в полетах — в размере 45,96% заработной платы этих лиц Для работников — членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (пилотов, штурманов, бортинженеров, бортмехаников, бортрадистов, летчиков-наблюдателей) и бортоператоров, выполняющих специальные работы в полетах — в размере 6,1% заработной платы
Вознаграждение за выполненную работу (предоставленные услуги) по гражданско-правовым договорам (далее — ГПД), кроме предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС, и предприятий судостроительной промышленности (класс 30.11 группа 30.1 раздел 30, класс 33.15 группа 33.1 раздел 33 КВЭД ГК 009:2010), — в размере 34,7% В размере 2,6%
Оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности за счет работодателя, пособие по временной нетрудоспособности (далее — «больничные»), пособие в связи с беременностью и родами (далее — «декретные») для работников-неинвалидов — в размере 33,2%кроме предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС, и предприятий судостроительной промышленности (класс 30.11 группа 30.1 раздел 30, класс 33.15 группа 33.1 раздел 33 КВЭД ГК 009:2010) В размере 2%
Для предприятий судостроительной промышленности (класс 30.11 группа 30.1 раздел 30, класс 33.15 группа 33.1 раздел 33 КВЭД ГК 009:2010) до 01.01.2023 г. — в размере 33,2% суммы начисленной заработной платы и суммы вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг) по ГПД и освобождаются от уплаты ЕСВ на сумму «больничных» В размере 3,6% заработной платы;в размере 2,6% вознаграждения по ГПД;в размере 2% «больничных» и «декретных»
Для работников-инвалидов — в размере 8,41% заработной платы, «больничных» и «декретных», кроме работников-инвалидов предприятий и организаций общественных организаций инвалидов и всеукраинских общественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС В размере 3,6% заработной платы;в размере 2% «больничных» и «декретных»
Для предприятий и организаций общественных организаций инвалидов, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда, — в размере 5,5% заработной платы, «больничных» и «декретных» для работающих инвалидов, адля остальных работников — в размере от 36,76% для класса ПРП до 49,7% для 67 класса ПРП заработной платы, 33,2% — для «больничных» и «декретных» В размере 3,6% заработной платы;в размере 2% «больничных» и «декретных»
Для предприятий и организаций всеукраинскихобщественных организаций инвалидов, в частности обществ УТОГ и УТОС, у которых количество инвалидов составляет не менее 50% общей численности работающих, и при условии, что ФОТ таких инвалидов составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда, — в размере 5,3%заработной платы, «больничных» и «декретных» всех работников и на суммы вознаграждения за выполненную работу (предоставленные услуги) по ГПД Для наемных работников — инвалидов, работающих на предприятиях УТОГ и УТОС — в размере 2,85% заработной платыдля остальных работников указанных предприятий — 3,6% заработной платы;Из «больничных» и «декретных» всех работников — в размере 2%;Из суммы вознаграждения за выполненную работу (предоставленные услуги) по ГПД — в размере 2,6%

   * Начиная с марта 2015 года, согласно пункту 95 раздела VIII Закона о ЕСВ по 31 декабря 2015 года при начислении заработной платы (доходов) физическим лицам и/или при начислении вознаграждения по гражданско-правовым договорам (далее — ГПД), оплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам размер ЕСВ, установленный частью 5 и абзацем вторым части 6 статьи 8 Закона о ЕСВ, для плательщиков ЕСВ, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом и седьмом пункта 1 части 1 статьи 4 Закона о ЕСВприменяется с понижающим коэффициентомесли плательщиком выполняются одновременно три условия:

1) база начисления ЕСВ в расчете на одно застрахованное лицо в отчетном месяце увеличилась на 20% и более по сравнению со среднемесячной базой начисления ЕСВ плательщика за 2014 год в расчете на одно застрахованное лицо;

 2) после применения понижающего коэффициента средний платеж (сумма ЕСВ) на одно застрахованное лицо в отчетном месяце составляет не менее, чем среднемесячный платеж на одно застрахованное лицо плательщика за 2014 год;

3) количество застрахованных лиц в отчетном месяце, которым начислены выплаты, не превышает 200% среднемесячногоколичества застрахованных лиц плательщика за 2014 год. Это условие не применяется к плательщикам ЕСВ, указанным в абзацах третьем и четвертом пункта 1 части 1 статьи 4 Закона о ЕСВ (т. е. к физическим лицам – предпринимателям, физическим лицам, обеспечивающим себя работой самостоятельно, и физическим лицам, использующим труд других лиц на условиях трудового договора (контракта)).

  До марта (т. е. в январе – феврале) 2015 года пунктом 3 раздела ІI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда» от 28.12.2014 г. № 77-VIII было установлено, что с 1 января 2015 года при начислении заработной платы (доходов) физическим лицам и/или при начислении вознаграждения по ГПД ставки ЕСВ, установленные частью пятой статьи 8 и статьей 10 Закона о ЕСВ для плательщиков ЕСВ, указанных в абзацах втором и третьем пункта 1 части 1 статьи 4 (т. е. для работодателей) и статьи 10 (т. е. для добровольных плательщиков ЕСВ), применяются с коэффициентом 0,4 в случаеесли плательщиком выполняются одновременно следующие условия:

   1) общая база начисления ЕСВ за месяц, за который начисляется заработная плата (доход) и/или вознаграждение по ГПД, в 2,5 раза или более превышает общую среднемесячную базу начисления ЕСВ плательщика за 2014 год; или если общая база начисления ЕСВ не превышает в 2,5 раза или более общую среднемесячную базу начисления ЕСВ плательщика за 2014 год, то плательщик вместо коэффициента 0,4 применяет коэффициент, который рассчитывается путем деления общей среднемесячной базы начисления ЕСВ плательщика за 2014 год на общую базу начисления ЕСВ за месяц, за который начисляется заработная плата (доход) и/или вознаграждение по ГПД (но в любом случае коэффициент не может быть меньше 0,4);

   2) средняя заработная плата по предприятию увеличилась минимум на 30% по сравнению со средней заработной платой за 2014 год;

   3) средний платеж на одно застрахованное лицо после применения коэффициента составит не менее 700 гривен;

   4) средняя заработная плата по предприятию составит не менее 3 минимальных заработных плат.

   Согласно абзацу девятому части 5 статьи 8 Закона о ЕСВ в случае если база начисления ЕСВ (кроме вознаграждения по гражданско-правовому договору) не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), сумма ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и ставки ЕСВ, установленной для соответствующей категории плательщика.

   При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставки ЕСВ применяются к определенной базе начисления независимо от ее размера без применения коэффициента базы начисления (абз. десятый ч. 5 ст. 8 Закона о ЕСВ).

Размер минимального страхового взноса* в 2015 году

№ п/п Категории лиц с 1 января с 1 сентября
1 Наемные работники небюджетных организаций 1218 грн. х ставка ЕСВ (от 36,76% для 1 класса ПРП до 49,7% для 67 класса ПРП) 1378 грн. х ставка ЕСВ (от 36,76% для 1 класса ПРП до 49,7% для 67 класса ПРП)
2 Наемные работники бюджетных учреждений,наемные работники, занимающие должности, работа на которых засчитывается в стаж, дающий право на получение пенсии в соответствии с законами Украины «О государственной службе», «О прокуратуре», «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов», «О научной и научно-технической деятельности», «О статусе народного депутата Украины», «О Национальном банке Украины», «О службе в органах местного самоуправления», Таможенным кодексом Украины, Положением о помощнике-консультанте народного депутата Украины, утвержденным Постановлением Верховной Рады Украины от 13.10.95 г. 442,13 грн.
(1218 грн. х 36,3%)
500,21 грн.
(1378 грн. х 36,3%)
3 Работники — члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (пилоты, штурманы, бортинженеры, бортмеханики, бортрадисты, летчики-наблюдатели) и бортоператоры, выполняющие специальные работы в полетах 559,79 грн.
(1218 грн. х 45,96%)
633,33 грн.
(1378 грн. х 45,96%)
4 Лица, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по гражданско-правовым договорам (далее — ГПД) 422,65 грн.
(1218 грн. х 34,7%)
478,17 грн.
(1378 грн. х 34,7%)
5 Физические лица — предприниматели (в т. ч. избравшие упрощенную систему налогообложения), а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности 422,65 грн.
(1218 грн. х 34,7%)
478,17 грн.
(1378 грн. х 34,7%)

  * Минимальный страховой взнос — сумма единого социального взноса, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход) (п. 5 ч. 1. ст. 1 Закона о ЕСВ). Минимальный страховой взнос уплачивается для зачисления полного месяца работы в страховой стаж для начисления пенсии.

Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше чем минимальный страховой взнос (ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV).

  ** класс ПРП — класс профессионального риска производства.

 

2014 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса в 2014 году

грн.

с 1 января по 31 декабря
20 706
(1218 грн.* × 17)

 * Согласно размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленному статьей 8Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год»

 

2013 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса в 2013 году

грн.

с 1 января с 1 декабря
19 499
(1147 грн. × 17)
20 706
(1218 грн. × 17)

 

2012 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взносав 2012 году

  грн.

с 1 января с 1 апреля с 1 июля с 1 октября с 1 декабря
18 241
(1073 грн. × 17)
18 598
(1094 грн. × 17)
18 734
(1102 грн. × 17)
19 006
(1118 грн. × 17)
19 278
(1134 грн. × 17)

 

2011 год

Максимальная величина базы начисления единого социального взноса в 2011 году

  грн.

с 1 января с 1 апреля с 1 октября с 1 декабря
14 115
(941 грн. × 15*)
14 400
(960 грн. × 15*)
16 745
(985 грн. × 17)
17 068
(1004 грн. × 17)

  * Максимальная величина базы начисления единого социального взноса до 01.10.2011 г. составляла 15 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VІ в редакции до 01.10.2011 г.).

 

2010 год

Максимальный размер дохода, с которого уплачивались страховые взносы в 2010 году

грн.

с 1 января с 1 апреля с 1 июля с 1 октября с 1 декабря
13 035
(869 грн. × 15)
13 260
(884 грн. × 15)
13 320
(888 грн. × 15)
13 605
(907 грн. × 15)
13 830
(922 грн. × 15)

 

 

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x