Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Відрядження працівників

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 13.03.98 р. № 59

Наказ Міністерства фінансів України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 28.07.97 № 260» від 21.06.2011 р. № 738 (щодо скасування посвідчення про відрядження)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про граничні норми добових витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших транспортних засобів та суми, що спрямовуються на їх харчування замість добових витрат» від 02.02.2011 р. № 73

Наказ Міністерства промислової політики України «Щодо порядку оформлення і здійснення службових відряджень за кордон керівників підприємств» від 15.11.2013 р. № 56

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції про особливості відряджень членів екіпажів суден флоту рибної промисловості та порядок виплати сум, що спрямовуються на харчування (замість добових) членів екіпажів суден» від 26.07.2013 р. № 467

Наказ Генеральної прокуратури України «Про порядок виїзду у службові відрядження працівників органів прокуратури України» від 06.07.2011 р. № 7

Наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2015 р. № 841 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» (із змінами, внесеними з 19.04.2016 р. наказом Мінфіну від 10.03.2016 р. № 350)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.97 р. № 695

ФОРМИ

Зразок наказу про направлення працівника у службове відрядження

Зразок наказу про відрядження керівника

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

ЛИСТИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ

Лист Міністерства соціальної політики України від 02.02.2015 р. № 120/13/84-15 «Про оплату праці за час службового відрядження, якщо працівник відряджається одночасно з основного місця роботи та з місця роботи за сумісництвом»

Лист Міністерства соціальної політики України від 17.08.2015 р. № 12443/0/14-15/13 «Про оплату праці при відрядженні в зону АТО»

Лист Міністерства соціальної політики України від 10.06.2015 р. № 232/06/186-15 «Щодо трудових відносин працівників з підприємством, яке знаходиться в зоні проведення АТО, та в разі відрядження в зону АТО«

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.03.2015 р. № 141/18/99-15 «Щодо оплати праці працівника під час відрядження»

Лист Міністерства соціальної політики України від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14 «Щодо нарахування заробітної плати за період відрядження«

Лист Міністерства фінансів України від 19.03.2014 р. № 31-07230-16-29/5660 «Про дострокове повернення із службового відрядження«

Лист Міністерства фінансів України від 21.10.2013 р. № 31-07230-16-10/30556 «Щодо придбання транспортних квитків працівником при направленні у відрядження«

Письмо Миндоходов от 18.10.2013 г. № 5277/Т/99-99-17-03-03-14 «О направлении работника в командировку и компенсации командировочных расходов«

Лист Головного управління Міндоходів у м. Києві від 11.10.2013 р. № 5132/10/26-15-1701-06 «Про підтвердження придбання електронного проїзного документа при відрядженні»

Письмо Миндоходов от 01.10.2013 г. № 4878/Т/99-99-17-02-01-14 «О возмещении работнику личных денежных средств, израсходованных на нужды предприятия«

Лист Міндоходів від 30.09.2013 р. № 12251/6/99-99-22-02-04-18 «Щодо забезпечення авансом на закордонне відрядження та звітування за використані підзвітні кошти під час відрядження»

Лист Головного управління Міндоходів у м. Києві від 19.09.2013 р. № 4456/10/26-15-11-01-06 «Щодо витрат на відрядження та звітування працівником про отримані під звіт кошти»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 05.08.2013 г. № 844/13/84-13 «О выплате суточных при командировках работников»

Лист Міндоходіввід 03.07.2013 р. № 6091/6/99-99-22-02-04-15/169 «Про видачу авансу на відрядження та звітування за витраченими власними коштами»

Письмо Министерства финансов Украины от 20.05.2013 г. № 31-07230-16-27/15177 «О гарантиях и компенсациях при посещении работником семинара«

Лист Міндоходів від 14.05.2013 р. № 2502/6/99-99-17-03-03-15 «Щодо оподаткування компенсації витрат, понесених працівниками у службових відрядженнях»

Лист Міністерства соціальної політики України від 26.04.2013 р. № 478/13/84-13 «Щодо оплати праці та табелювання під час відрядження у вихідні дні»

Лист Міністерства соціальної політики Українивід 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13 «Щодо оплати днів відрядженняднів тимчасовій непрацездатності та виплати допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам«

Лист Міністерства соціальної політики України от 23.04.2013 г. № 146/13/133-13 «Об оплате труда и табелировании совместителей при их направлении в командировку по основному месту работы«

Лист ДПСУ від 18.03.2013 р. № 1597/В/17-1114 «Щодо відшкодування транспортних витрат, які здійснені працівником під час відрядження»

Лист Міністерства фінансів Українивід 06.03.2013 р. № 31-07230-16-29/7168 «Щодо відшкодування працівнику вартості туристичних послуг, отриманих під час службового відрядження«

Лист Міністерства фінансів України від 11.09.2012 р. № 31-07230-16/23-8429/5829 «Щодо службових відряджень керівників бюджетних установ»

Лист ДПСУ від 20.08.2012 р. № 1091/0/71-12/15-2217м «Щодо справляння туристичного збору з працівника, який перебуває у відрядженні»

Лист Міністерства соціальної політики України від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12«Щодо здійснення виплат за час перебування у відрядженні«

Письмо ГНСУ от 31.03.2012 г. № 5742/6/15-1415 «О включении в состав расходов в налоговом учете расходов на командировки работников небюджетного предприятия»

Лист Міністерства фінансів України від 22.03.2013 р. № 31-07230-16-27/9358 «Щодо оформлення службових поїздок працівників«

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.03.2012 р. № 204/13/184-12 «Щодо оплати днів відрядження«

Лист ДПСУ від 06.03.2012 р. № 3268/5/15-1416 «Щодо віднесення до витрат підприємства витрат, пов’язаних із відрядженням«

Лист ДПСУ від 06.02.2012 р. № 2292/6/23-50.0214 «Щодо терміну надання звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт»

Лист Міністерства соціальної політики України від 14.12.2011 р. № 350/06/186-11 «Щодо направлення працівників у відрядження»

Письмо ГНСУ от 06.10.2011 г. № 1033/5/15-1416 «Относительно минимального размера суточных расходов для работников предприятий, которые не финансируются (содержатся) за счет бюджета«

Лист Міністерства фінансів України від 09.06.2011 р. № 31-07230-16-29/14742 «Щодо відшкодування витрат на перевезення багажу та оплату службових телефонних розмов«

Лист Міністерства фінансів України від 03.06.2011 р. № 31-07230-16-25/13720 «Щодо суб’єктів господарювання, на яких поширюються норми Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»

Лист ДПАУ від 18.06.2011 р. № 11327/6/15-0516 «Щодо включення до складу витрат платника податку добових витрат на службові відрядження

Лист ДПА в м. Києві від 30.05.2011 р. № 5718/10/17-107 «Щодо включення до складу витрат платника податку витрат на відрядження працівників»

Лист Міністерства фінансів України від18.05.2011 р. N 31-07250-03-21/12670 «О необходимости при направлении работника в командировку за границу осуществлять страхование его жизни или здоровья»

Лист ДПАУ від 12.05.2011 р. № 5675/5/15-0316«Щодо визначення сум добових витрат на відрядження працівників»

Лист Міністерства фінансів України від 05.05.2011 р. № 31-07230-16-21/11582«Щодо місця проживання працівника та складання звіту про виконану роботу у відрядженні»

Лист Міністерства фінансів України від 04.05.2011 р. № 31-07230-16-25/11433 «Щодо розрахунків з працівниками, які направляються у відрядження госпрозрахунковими підприємствами»

Лист ДПАУ від 27.04.2011 р. № 11953/7/15-0317 «Щодо віднесення до витрат в податковому обліку витрат на відрядження»

Лист Міністерства фінансів Українивід 23.07.2009 р. № 31-26030-13-25/20122 «Щодо відповідальності підприємства у разі незабезпечення відряджуваного працівника авансом»

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 19.06.2008 р. № 154/13/116-08 «Щодо надання компенсації працівникам, що направляються у відрядження у вихідні або святкові дні»

Лист Національного банку України від 06.02.2007 р. № 11-113/454-1255 «Щодо видачі працівнику коштів на відрядження частками»

Лист Міністерства фінансів України від 18.10.2006 р. № 31-18030-07-25/21780 «О сроке выдачи предприятием денежного аванса на командировку работнику»

Лист Національного банку України від 08.07.2004 р. № 11-113/2295-6866«О сроках выдачи аванса на командировку»

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x