.

Вы здесь

Режимы работы и рабочее время

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2020 році» від 23.10.2019 р. № 995-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від 10.01.2019 р. № 7-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2018 році» від 11.01.2018 р. № 1-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2017 році» від 16.11.2016 р. № 850-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2016 році» від 11.11.2015 р. № 1155-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перенесення робочих днів у 2015 році" від 12.11.2014 р. № 1084-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перенесення робочих днів у 2014 році" від 21.11.2013 р. № 920-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перенесення робочих днів у 2013 році" від 19.12.2012 р. № 1043-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перенесення робочих днів у 2012 році" від 28.11.2011 р. № 1210-р

Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці" від 05.12.2008 р. № 489 

   - Типова форма № П-5 "Табель обліку використання робочого часу"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" від 03.04.93 р. № 245

Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" від 28.06.93 р. № 43 

Разъяснение Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Секретариата Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов "О порядке оплаты временного заместительства" от  29.12.65 р. № 30/39 

Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про умови праці тимчасових робітників і службовців" від 24.09.74 р. № 311-IX

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей" від 28.03.97 р. № 278

Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах" від 24.09.74 р. № 310-IX

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу" від 04.10.2006 р. № 359

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу" від 19.04.2006 р. № 138

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня" від 21.02.2001 р. № 163

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про встановлення тривалості роботи та педагогічного навантаження для окремих категорій працівників закладів та установ соціального захисту населення" від 12.02.2007 р. № 44

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці" від 10.11.97 р. № 7

Наказ Державного комітету України по водному господарству «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо правового регулювання робочого часу» від 03.03.2004 р. № 47

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України "Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів" від 07.06.2010 р. № 340

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса" від 15.09.2014 р.  № 444

Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я" від 25.05.2006 р. № 319

Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС "Положение о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время" от 29.04.80 р. № 111/8-51

ПИСЬМА И РАЗЪЯСНЕНИЯ

Лист Міністерства соціальної політики України від 20.07.2015 р. № 10846/0/14-15/13 "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік"

Лист Національного банку України від 10.12.2015 р. № 53-03006/98145 «Про регламент роботи в період завершення звітного року»

Лист Міністерства соціальної політики України від 18.09.2015 р. № 560/13/133-15 "Про норму робочого часу на 2015 рік у зв’язку з введенням нового святкового дня у жовтні"

Лист Міністерства соціальної політики України від 09.09.2014 р. № 10196/0/14-14/13 "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 рік"

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.09.2013 р. № 9884/0/14-13/13 "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2014 рік"

Лист Національного банку України від 08.12.2014 р. № 25-205/73085 «Про регламент роботи в період завершення звітного року»

Лист Міністерства соціальної політики України від 28.02.2014 р. № 66/13/116-14 "Щодо перенесення вихідного дня при роботі з неповним робочим часом та звільнення в період хвороби з підстав, передбачених контрактом"

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.09.2013 р. № 825/13/156-13 "Щодо встановлення ненормованого робочого дня та доплати за ненормований робочий день водіям автобусів"

Лист Міністерства соціальної політики України від 28.08.2014 р. № 395/13/116-14 «Щодо тривалості робочого часу напередодні святкових і неробочих днів»

Письмо Министерства социальной политики Украины от 27.08.2013 г. № 372/13/116-13 "Об установлении работникам суммированного учета рабочего времени работодателем — физическим лицом"

Лист Міністерства соціальної політики України від 24.07.2013 р. № 774/13/84-13 "Щодо поширення норм Кодексу законів про працю України на жінок-військовослужбовців"

Лист Міністерства інфраструктури України від 18.07.2013 р. № 8050/25/10-13 "Про робочий час та час відпочинку водіїв"

Письмо Государственной служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства от 18.04.2013 г. № 3414 "О необходимости согласования с местными органами режима работы предприятия сферы обслуживания"

Лист Міністерства соціальної політики Україн від 30.11.2012 р. № 463/13/116-62 "Щодо тривалості робочої зміни"

Лист Міністерства соціальної політики України від 23.10.2012 р. № 413/13/116-12 "Щодо робочого часу педагогічних працівників"

Лист Міністерства соціальної політики України від 19.09.2012 р. № 321/13/133-12 "Про компенсацію за роботу у вихідний день"

Лист Міністерства соціальної політики України від 29.08.2012 р. № 318/13/116-12 "Про неповний робочий час та сумісництво"

Лист Міністерства соціальної політики України від 29.08.2012 р. № 317/13/116-12 "Про максимальну тривалість робочої зміни у випадку застосування підсумованого обліку робочого часу"

Лист Міністерства соціальної політики України від 21.08.2012 р. № 9050/0/14-12/13 "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2013 рік"

Лист Міністерства соціальної політики України від 05.07.2012 р. № 229/13/116-12 "Щодо підрахунку робочих годин, оплати праці та нарахування відпускних і лікарняних при підсумованому обліку робочого часу"

Лист Міністерства соціальної політики України від 03.02.2012 р. № 31/13/133-12 "Про тривалість робочого часу та відпустки без збереження зарплати"

Лист Міністерства соціальної політики України від 23.08.2011 № 8515/о/14-11/13 "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2012 рік"

Лист Міністерства соціальної політики України від 15.07.2011 № 195/13/1334 "Про неповний робочий час"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 07.04.2011 № 77/13/133-11 "Щодо перенесення робочих днів за рахунок святкових"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 02.03.2011 № 160/13/84-11 "Про роботу за сумісництвом"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2010 № 9111/0/14-10/13 "Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2011 рік"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 15.10.2010 № 320/13/116-10 "Щодо обліку робочого часу на підставі довідки-виклику до суду"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.06.2010 № 6551/0/14-10/13 "Щодо відображення часу підвищення кваліфікації держслужбовцем у табелі обліку робочого часу"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 13.05.2010 № 140/13/116-10 "Щодо надання відпусток, обліку робочого часу та відповідальності за порушення законодавства про працю"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2010 р. № 89/13/116-10 "Про чергування на підприємствах і в установах"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України "О возможности женщины работать на условиях неполного рабочего времени в период отпуска по уходу за ребенком" від 04.02.2010 № 19/06/186-10

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.06.2007 № 199/13/116-07 "Про режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України "Щодо тривалості робочого часу та його оплати" від 18.05.2007 № 380/13/84-07

Лист Міністерства праці та соціальної політики України "Щодо застосування підсумованого обліку робочого часу" від 15.06.2007 № 148/13/133-07

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2007 № 101/13/133-07 "Щодо визначення надурочних годин у разі підсумованого обліку робочого часу"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 29.03.2007 № 713/19/71-07 "Относительно некоторых норм действующего законодательства в части защиты прав работников"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 12.03.2007 № 66/06/186-07 "Щодо окремих питань трудових відносин"

Лист Міністерства праці та соціальної політики України "Щодо оплати роботи у святкові та неробочі (вихідні) дні у разі підсумованого обліку робочого часу" від 13.11.2006 № 158/0/13/118-06

Роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України від 15.02.2001 № 10-171 "Щодо тривалості робочого часу та надання відпусток без збереження заробітної плати"

Создание сайта: SSC Group