.

Вы здесь

Налоговая и другая отчетность

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. № 851-IV

Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 р. № 852-I

Наказ Державної податкової служби України "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності" від 22.11.2012 р. № 1047

Лист Міністерства доходів і зборів України "Про продовження термінів подання податкових декларацій" від 07.07.2014 р. № 16042/7/99-99-19-03-02-17

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ВЗНОСУ

ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ВОЕННОМУ СБОРУ

ОТЧЕТНОСТЬ В ФОНДЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ В ОРГАНЫ СТАТИСТИКИ

ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ

ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ В ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ

ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Создание сайта: SSC Group