.

Вы здесь

О трудовой книжке умершего работника

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.04.2013 р. № 23/06/187-13

Щодо трудової книжки померлого працівника

  На Ваш лист Департамент правового забезпечення в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

  Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 № 58 (зі змінами), зареєстрованим в Мін’юсті 17.08.93 за № 110 (далі — Інструкція), у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовій книжці померлого працівника у розділі «Відомості про роботу» і дати запису у графі 3 записується: «Роботу припинено у зв’язку зі смертю», далі — заповнюється графа 4 — зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку.

  Відповідно до статті 1227 Цивільного кодексу України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини.

  Роз’яснення щодо застосування цивільного права надає Міністерство юстиції України.

  Крім того, згідно із підпунктом 59 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Мін’юст забезпечує ведення Спадкового реєстру.

  Питання щодо передачі власних речей працівника у разі смерті трудовим законодавством не передбачено.

 

Директор Департаменту

правового забезпечення                                                       В. Шило

Создание сайта: SSC Group