Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про Держбюджет-2024: важливі норми для роботодавців

Кабінет Міністрів України ухвалив на своєму засіданні та як автор законодавчої ініціативи вніс до Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», який зареєстровано під № 10000 від 15.09.2023 (далі — проект Закону про Держбюджет-2024).

Статтею 8 проекту Закону про Держбюджет-2024 передбачено, що мінімальна заробітна плата у 2024 році має становити:

– у місячному розмірі: з 1 січня — 7100 гривень, з 1 квітня — 8000 гривень;

– у погодинному розмірі: з 1 січня — 42,60 гривень, з 1 квітня — 48 гривень.

Також визначено розмір мінімальної заробітної плати на рівні 1600 гривень, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду.

Зауважимо, що до схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону про Держбюджет-2024 Міністерство фінансів України у листі від 07.08.2023 № 04110-08-2/21527, що містить інформацію для головних розпорядників коштів держбюджету про підготовку бюджетних запитів на 2024–2026 роки, повідомляло, що збільшення мінімальної заробітної плати у 2024 році до 8000 гривень планується не з 1 квітня, а з 1 липня. Не виключено, що через брак коштів в остаточній редакції Закону про Держбюджет-2024 так і буде.

Також у вказаному листі Мінфін наводив прогнозний розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у 2024 році:

– з 1 січня — 3195 грн, з 1 липня — 3600 грн.

Статтею 22 проекту Закону про Держбюджет-2024 встановлено що у 2024 році для всіх категорій працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери, державних органів розмір заробітної плати (грошового забезпечення) може змінюватися виключно в межах бюджетних призначень на оплату праці, передбачених у державному бюджеті.

Статтею 7 проекту Закону про Держбюджет-2024 передбачено, що прожитковий мінімум протягом усього 2024 року має становити:

– на одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) — 2900 грн.;

– для дітей віком до 6 років — 2563 грн.;

– для дітей віком від 6 до 18 років — 3196 грн.;

– для працездатних осіб — 3028 грн.;

– для осіб, які втратили працездатність — 2361 грн.

Планується залишити без змін у 2024 році в порівнянні з 2023 роком прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення:

– базового розміру посадового окладу судді — 2102 грн.;

– посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів — 2102 грн.;

– посадового окладу прокурора окружної прокуратури— 1600 грн.

Загальні показники доходів і витрат у 2024 році наведено у статті 1 проекту Закону про Держбюджет-2024:

– доходи Державного бюджету — 1,746 трлн грн (у т. ч. доходи загального фонду — 1,575 трлн грн, доходи спеціального фонду — 171 млрд грн);

– видатки Державного бюджету — 3,309 трлн грн (у т. ч. видатки загального фонду — 3,108 трлн грн, видатки спеціального фонду — 201 млрд грн);

– граничний дефіцит Державного бюджету — 1,594 трлн грн (у т. ч. дефіцит загального фонду — 1,531 трлн грн, дефіцит спеціального фонду — 63 млрд грн).

Що стосується індексації, то на 2024 рік не передбачено зупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 № 1282-XII, при цьому у статті 38 проекту Закону про Держбюджет-2024 встановлено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

Таким чином, інфляція, яка мала місце з моменту останнього підвищення посадових окладів у 2022–2023 роках, жодним чином не впливатиме на індексацію заробітної плати у 2024 році.

Стаття 33 проекту Закону про Держбюджет-2024 містить такі норми:

«Стаття 33. Установити, що у 2024 році відпустки, визначені пунктом 1 частини першої статті 4 Закону України «Про відпустки», на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік, мають бути використані таким працівником до кінця 2024 року.

У разі невикористання працівником державного органу відпусток, визначених абзацом першим цієї статті, йому в межах затверджених видатків на оплату праці відповідного державного органу має бути виплачено грошову компенсацію за всі невикористані відпустки, на які він набув право за останній відпрацьований робочий рік.».

Крім того, пункт 17 Прикінцевих положень проекту Закону про Держбюджет-2024 має таку редакцію:

«17. Кабінету Міністрів України забезпечити у 2024 році скорочення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.».

Таким чином, враховуючи підвищення мінімальної заробітної плати (посадових окладів) у 2024 році та скорочення працівників бюджетної сфери у 2024 році, тепер зрозуміло, що саме з метою недопущення виплати «відпускної» компенсації виходячи з підвищених окладів пункт 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100, був з 12 вересня 2023 року доповнений новим абзацом другим такого змісту:

«Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.».

Докладно про обчислення суми «відпускної» компенсації йдеться у редакційній статті.