Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Затверджено нормативно-правові акти для організації працевлаштування осіб з інвалідністю

09 червня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації працевлаштування осіб з інвалідністю» від 02.06.2023 № 553 (далі — Постанова № 553). Цією постановою затверджено Порядок надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю (далі — Порядок № 553), а також внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення» від 31.01.2007 № 70 (далі — Постанова № 70) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» від 11.02.2015 № 96 (далі — Постанова № 96).

Нагадаємо, що відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 № 875-XII (далі — Закон про інвалідів) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю (далі разом — роботодавці або суб’єкти господарювання), установлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (далі — інваліди) у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Водночас з 06.11.2022 статті 18 і 19 Закону про інвалідів не містять норм про необхідність подання роботодавцями до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі — ФСЗІ) Звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Наразі частиною третьою статті 18 Закону про інвалідів встановлено, що роботодавці зобов’язані надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На виконання цієї норми Постановою № 553 й було затверджено Порядок № 553, яким визначено механізм надання роботодавцями філії міжрегіонального/регіонального центру зайнятості (міському, районному, міськрайонному центру зайнятості — до дати припинення їх діяльності) (далі — центр зайнятості) інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів.

Згідно з Порядком № 553 роботодавець з дня виникнення в нього потреби в підборі працівників-інвалідів та/або з дати відкриття вакансій, на які можливе працевлаштування інвалідів, інформує центр зайнятості за його місцезнаходженням.

Інформація, необхідна для організації працевлаштування інвалідів, може надаватися роботодавцем центру зайнятості в електронній (з накладенням чи без накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів) або в паперовій формі (із засвідченням підписом керівника/фізичної особи – підприємця або уповноваженої ними особи).

Первинна інформація надається роботодавцем з метою інформування про наявність потреби у працевлаштуванні інвалідів. Уточнювальна інформація подається в разі потреби на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії (вакансій), зокрема умов праці, розміру заробітної плати, вимог до кандидата (кандидатів). При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та професійної назви робіт (професії/посади).

Роботодавець може повідомити центру зайнятості про закриття вакансії (вакансій) шляхом надсилання відповідної інформації в електронній формі на офіційну електронну адресу центру зайнятості (з накладенням чи без накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів) або в паперовій формі (із засвідченням підписом керівника / фізичної особи – підприємця або уповноваженої ними особи).

Роботодавець подає до центру зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інваліда, за формою звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затвердженою наказом Міністерства економіки України від 12.04.2022 № 827-22.

Що стосується змін, внесених до Постанови № 70, то втратили чинність (скасовані) затверджені цією Постановою:

– Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю;

– Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування;

– Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Також скасовано (виключено) абзац другий пункту 2 Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, затвердженого Постановою № 70, яким було встановлено, що обчислення суми адміністративно-господарських санкцій проводиться роботодавцями самостійно згідно з порядком заповнення звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю, затвердженим Мінсоцполітики за погодженням з Держстатом.

Нагадаємо, що тепер суму адміністративно-господарських санкцій визначає не роботодавець самостійно, а ФСЗІ, який оригінал Розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, передає до Пенсійного фонду України (далі — ПФУ), який надсилає Розрахунок в електронний кабінет роботодавця на вебпорталі електронних послуг ПФУ (докладно про це ми вже повідомляли).

Постановою № 553 скасовано (виключено) абзац четвертий пункту 7 Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету, затвердженого Постановою № 70, яким було встановлено, що фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі та цільова позика не надається, якщо роботодавець не подав відділенню ФСЗІ звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю протягом останнього року, за винятком роботодавця, у якого чисельність штатних працівників не перевищує 8 осіб.

Крім того, Постановою № 70 тепер затверджено не Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, а Порядок контролю за виконанням нормативу робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування (далі — Порядок контролю).

В оновленому пункті 1 Порядку контролю встановлено, що цей Порядок визначає механізм проведення Держпраці, її територіальними органами планових та позапланових перевірок роботодавців, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, щодо виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, визначеного статтею 19 Закону про інвалідів.

Згідно з викладеним у новій редакції пунктом 2 Порядку контролю предметом проведення перевірки є виконання суб’єктами господарювання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, зокрема шляхом його зарахування.

З абзацу четвертого пункту 9 Порядку контролю виключено норму, якою було передбачено погодження з Мінекономіки проведення позапланової перевірки за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їх) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

Абзаци п’ятий і шостий пункту 9 Порядку контролю викладено у новій редакції, внаслідок чого ними тепер встановлено, що позапланова перевірка проводиться:

– за інформацією, яка містить ознаки порушень законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, наданою територіальним відділенням ФСЗІ, що отримана ним від Пенсійного фонду України в установленому порядку та за визначеною формою (було — за інформацією відділення ФСЗІ щодо неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або невиправлення помилки у звіті про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення ФСЗІ);

– за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єкта господарювання у зв’язку з виявленими системними порушеннями законодавства про створення робочих місць для інвалідів, про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Абзац шістнадцятий пункту 11 Порядку контролю викладено у новій редакції, згідно з якою перед початком проведення планової або позапланової перевірки уповноважені посадові особи Держпраці, її територіального органу отримують від ФСЗІ інформацію про невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, зокрема шляхом його зарахування (було — отримують від відділення ФСЗІ інформацію про реєстрацію суб’єкта господарювання та показники звітності про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю).

В абзаці п’ятому та шостому пункту 12 Порядку контролю тепер встановлено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний надавати посадовій особі Держпраці, її територіального органу для ознайомлення і перевірки:

– особові картки, трудові книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування осіб з інвалідністю, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом господарювання;

інформацію про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН) (було — зведений звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю для господарського об’єднання та окремі звіти об’єднання та підприємств).

З пункту 13 Порядку контролю виключено норму, яка передбачала можливість залучення представників відділень ФСЗІ до проведення перевірок суб’єктів господарювання.

З пункту 14 Порядку контролю виключено абзац десятий, який передбачав, що суб’єкт господарювання під час проведення планової чи позапланової перевірки має право не допускати посадових осіб Держпраці, її територіального органу до проведення планової чи позапланової перевірки, якщо у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження Мінекономіки на проведення позапланової перевірки.

З пункта 16 Порядку контролю виключено норму, яка передбачала притягнення винних посадових осіб суб’єктів господарювання до адміністративної відповідальності у разі коли за результатами перевірки встановлено факт неподання до відділень ФСЗІ звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

У пункті 17 Порядку контролю уточнили, що у разі виявлення порушень вимог законодавства посадова особа, яка проводила перевірку, не пізніше 15 календарних днів після закінчення перевірки надсилає копію акта перевірки ФСЗІ (було — відділенню ФСЗІ).

У підпункті 11 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого Постановою № 96, тепер встановлено, що Держпраці відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний контроль за додержанням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Тобто з повноважень Держпраці виключено здійснення державного контролю за додержанням законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині реєстрації суб’єктів господарювання у ФСЗІ, подання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.


Вам також може бути цікаво

Кабмін затвердив нові Порядки бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств критично важливими
Кабмін продовжив на три місяці строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Кабмін затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, яким визначено обов’язки роботодавців
Кабмін вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Збільшено адміністративні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію
З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації