Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Встановлено додаткові трудові гарантії працівникам добровільної пожежної охорони

1 січня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» від 16.11.2022 № 2750-IX (далі — Закон № 2750). Цим Законом внесено зміни, зокрема, до Кодексу цивільного захисту України (далі — КЦЗУ), Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), якими встановлено порядок утворення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони, а також додаткові трудові гарантії працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року.

Так, у КЦЗУ внесено зміни, зокрема, до статті 62 «Місцева пожежна охорона», а також в новій редакції викладено статтю 63 «Добровільна пожежна охорона».

Статею 62 КЦЗУ тепер встановлено, що у населених пунктах, в яких відсутні або утворені державні пожежно-рятувальні підрозділи, органи місцевого самоврядування відповідно утворюють або можуть утворювати пожежно-рятувальні підрозділи (далі — ПРП) для забезпечення місцевої пожежної охорони. ПРП для забезпечення місцевої пожежної охорони можуть залучатися до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. ПРП для забезпечення місцевої пожежної охорони можуть утворюватися як юридичні особи або їх відокремлені підрозділи.

Згідно з оновленою статтею 63 КЦЗУ для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт органи місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть утворювати ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони. ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони можуть утворюватися як юридичні особи або їх відокремлені підрозділи. ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони можуть утворюватися:

– органами місцевого самоврядування — з числа осіб, які постійно проживають на відповідній території;

– громадськими організаціями — з числа членів таких організацій;

суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами — з числа їх працівників.

Членами ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони можуть бути особи, які досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, що підтверджується попередніми та періодичними медичними оглядами, та звернулися до суб’єкта, який утворив ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони, з відповідною заявою. Порядок проведення та періодичність медичних оглядів членів ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони встановлюються Міністерством охорони здоров’я України. Прийняття до ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони неповнолітніх учасників здійснюється за письмовою згодою їхніх батьків або інших законних представників.

Для участі в гасінні пожеж, проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт члени ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони забезпечуються спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту за рахунок коштів суб’єктів, які утворили такі підрозділи.

На період залучення членів ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, проходження підготовки, перепідготовки за ними зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата за основним місцем роботи (ч. 10 ст. 63 КЦЗУ).

У КЗпП до частини другої статті 119 внесено доповнення, внаслідок чого тепер згідно з цією частиною працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених Кодексом цивільного захисту України, законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

Частину другу статті 42 КЗпП доповнено пунктом 11, відповідно до якого при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці надається також працівникам, які є членами ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року.

У Законі про відпустки частину чотирнадцяту статті 10 доповнено пунктом 9-1, згідно з яким щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для них час надаються працівникам, які є членами ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року.

Частину першу статті 25 Закону про відпустки доповнено пунктом 19, відповідно до якого відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку працівникам, які є членами ПРП для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року, — тривалістю до 5 календарних днів щороку, а членам добровільних формувань цивільного захисту — тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту.


Вам також може бути цікаво

Внесено зміни до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності
Внесено зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів
Внесено зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку
Воєнний стан і мобілізацію продовжено ще на 90 днів до 13 травня 2024 року
Внесено зміни до Класифікатора професій, які здебільшого стосуються професій ІТ-галузі
Внесено зміни до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб