Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати

29 квітня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 26.04.2022 № 486, якою внесені доповнення до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100 (далі — Порядок № 100).

Так, абзац шостий пункту 2 Порядку № 100 доповнено другим реченням такого змісту: «З розрахункового періоду також виключається час, за який відсутні дані про нараховану заробітну плату працівника внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного стану».

Нагадаємо, що в першому реченні абзацу шостого пункту 2 Порядку № 100 зазначено, що час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Таким чином, при нарахуванні «середньозарплатних» виплат, які обчислюються за Порядком № 100 (відпускні, середній заробіток за час відрядження, виконання державних і громадських обов’язків, перебування на військовій службі в особливий період тощо), час, за який відсутні дані про нараховану заробітну плату працівника внаслідок проведення бойових дій під час дії воєнного стану, виключається з розрахункового періоду. До цього часу належить, зокрема, час, протягом якого працівником була виконана певна робота, але через проведення бойових дій за місцезнаходженням підприємства кадрова служба (уповноважена особа) не мала можливості належним чином відобразити відпрацьований час (виконану роботу) працівником в табелі обліку робочого часу (іншому документі) або бухгалтерія не мала можливості нарахувати працівнику заробітну плату за відпрацьований час (виконану роботу) або втрачено дані про нараховану заробітну плату працівнику в розрахунковому періоді.

Таке нововведення вигідне працівникам, оскільки дозволяє уникнути штучного заниження середньоденної заробітної плати (коли відпрацьовані календарні або робочі дні є, а нарахованої заробітної плати за них немає).

Водночас якщо в майбутньому кадровий та/або бухгалтерський облік буде відновлено, весь відпрацьований час (виконана робота) працівником буде відображений у документах роботодавця (табелі тощо) і за нього буде нарахована заробітна плата, то такий час не виключається з розрахункового періоду, а раніше нарахована «середньозарплатна» виплата має бути перерахована.

Абзац третій пункту 3 Порядку № 100 доповнено третім реченням такого змісту: «Якщо період, за який нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату, працівником відпрацьовано частково, під час обчислення середньої заробітної плати враховується сума у розмірі не більше фактично нарахованої суми премії чи іншої заохочувальної виплати».

Нагадаємо, що згідно з першими двома реченнями абзацу третього пункту 3 Порядку № 100 премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.

Таким чином, тепер сума премії чи іншої заохочувальної виплати, що нарахована за період (місяць, квартал, півріччя, рік тощо), який працівником відпрацьований не повністю (частково), має включатися до заробітку розрахункового періоду в розмірі не більше фактично нарахованої суми премії чи іншої заохочувальної виплати. Тобто вже не буде штучно завишатися заробіток місяців розрахункового періоду (починаючи з місяця, в якому нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату) через різну кількість відпрацьованих днів у місяці, за який нараховано премію, і у місяці, до якого відноситься премія (місяці, що припадає на розрахунковий період).

Приклад.

Працівника призвали на військову службу під час мобілізації 05 травня 2022 року. Для обчислення середнього заробітку за час проходження військової служби розрахунковий період включає останні 2 календарні місяці: березень – квітень 2022 року.

Працівнику щомісяця нараховується виробнича премія в поточному місяці за попередній місяць в розмірі 20% окладу пропорційно відпрацьованому часу у звітному місяці. Оклад працівника — 8000 грн.

У березні працівник відпрацював лише 12 з 21 робочого дня, оскільки з 1 по 15 березня перебував у відпустці без збереження заробітної плати. Заробітна плата за березень становить 4571,43 грн. (8000 грн. : 21 р. д. х 12 відпрац. д.). Також у березні працівнику нараховано виробничу премію в сумі 1600 грн. (8000 грн. х 20%) за лютий, в якому працівник відпрацював всі 20 робочих днів.

У квітні працівник відпрацював всі 22 робочих дні та отримав заробітну плату в розмірі окладу — 8000 грн. Також у квітні йому нарахували виробничу премію за березень в сумі 914,29 грн. (8000 грн. х 20% : 21 р. д. х 12 відпрац. д.).

Сума премії, нарахована у березні за лютий, яка відноситься до березня і включається до розрахунку середнього заробітку:

1600 грн. : 20 відпрац. д. (лютий) х 12 відпрац. д. (березень) = 960 грн.

Сума премії, нарахована у квітні за березень, яка відноситься до квітня:

914,29 грн. : 12 відпрац. д. (березень) х 22 відпрац. д. (квітень) = 1676,20 грн.

Оскільки березень відпрацьований працівником частково, а фактично нарахована сума премії за березень (914,29 грн.) менше суми цієї премії, що розрахунково відноситься до квітня (1676,20 грн.), то для обчислення середнього заробітку враховується фактично нарахована суми премії за березень — 914,29 грн.

Сумарний заробіток розрахункового періоду, що враховується для обчислення середнього заробітку за час військової служби:

4571,43 грн. (зарплата за березень) + 960 грн. (частина премії за лютий, нарахована у березні) + 8000 грн. (зарплата за квітень) + 914,29 грн. (премія за березень, нарахована у квітні) = 14 445,72 грн.

Кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді:

12 відпрац. д. (березень) + 22 відпрац. д. (квітень) = 34 відпрац. д.

Середньоденна заробітна плата:

14 445,72 грн. : 34 відпрац. д. = 424,87 грн.

Середній заробіток за час військової служби у травні (з 05 по 31 число), на який припадає 19 робочих днів:

424,87 грн. х 19 р. д. = 8072,53 грн.


Вам також може бути цікаво

Внесено зміни до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності
Внесено зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів
Внесено зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку
Воєнний стан і мобілізацію продовжено ще на 90 днів до 13 травня 2024 року
Внесено зміни до Класифікатора професій, які здебільшого стосуються професій ІТ-галузі
Внесено зміни до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб