Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Внесено зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність, що стосуються формування медичного висновку «Вагітність та пологи»

10 листопада 2023 року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» від 18.10.2023 № 1810 (далі — Наказ № 1810). Цим Наказом внесено зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 № 1066 (далі — Порядок № 1066).

Внесення змін до Порядку № 1066 обумовлено змінами, внесеними з 29 липня 2023 року до статті 179 Кодексу законів про працю України, статті 17 Закону України «Про відпустки», абзаців другого і третього частини 1 статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105-XIV, якими передбачено право працівниці за бажанням переносити початок відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами без втрати права на використання цієї відпустки повної тривалості, про що ми докладно повідомляли.

Наказом № 1810 пункт 10 розділу III Порядку № 1066 викладено в такій новій редакції:

«10. Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується на строк, який включає допологовий (70 календарних днів, крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу), післяпологовий (56 календарних днів (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів — 70 календарних днів), крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу) та додатковий період непрацездатності (14 календарних днів, крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу) за умов, визначених цим пунктом.

Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується з визначеної пацієнткою дати у період від початку 30 тижня вагітності та до дня пологів (включно). Якщо пацієнтка бажає перенести формування медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» на строк пізніше ніж початок 30 тижня вагітності, вона пише заяву згідно з додатком 3 до цього Порядку (за винятком формування на додатковий період відповідно до абзаців одинадцятого – чотирнадцятого цього пункту). Якщо пацієнтці до дня пологів не було сформовано медичного висновку категорії «Вагітність та пологи», то медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується з дати пологів.

Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується (крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу) на:

126 календарних днів в залежності від випадку:

– лікуючим лікарем, який веде вагітність, після початку 30 тижнів вагітності;

– лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу у стаціонарних умовах при вагітності після початку 30 тижнів вагітності, якщо відсутній сформований медичний висновок щодо початку випадку непрацездатності категорії «Вагітність та пологи»;

– лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії «Вагітності та пологи», у разі народження однієї живої дитини при пологах без ускладнень після 37 тижня вагітності;

140 календарних днів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії «Вагітності та пологи», у разі народження живої чи мертвої дитини при пологах до 30 тижня вагітності або у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів після 30 тижня вагітності;

56 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, якщо народилася одна жива дитина при пологах без ускладнень після 37 тижнів вагітності;

70 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів після 30 тижня вагітності;

14 календарних днів з дати наступної за датою завершення і як продовження попереднього медичного висновку цього випадку непрацездатності категорії «Вагітність та пологи» тривалістю 56 або 126 календарних днів в залежності від випадку:

– лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів;

– лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу в пологах, у разі народження мертвої дитини;

– лікуючим лікарем суб’єкта господарювання, у якому пацієнтці надається спеціалізована медична допомога у стаціонарних умовах при ускладненнях в післяпологовий період.».

Що стосується формування медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» для жінок-«чорнобильців», то пункт 11 розділу III Порядку № 1066 викладено в такій новій редакції:

«11. Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» для жінок, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, формується на строк, який включає допологовий та післяпологовий за умов, визначених цим пунктом.

Формування медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» для жінок, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 90 або 180 календарних днів здійснюється за умови пред’явлення такими пацієнтками посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, виданого відповідно до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551.

Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується з визначеної пацієнткою дати у період від початку 27 тижня вагітності та до дня пологів (включно). Якщо пацієнтка бажає перенести формування медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» на строк пізніше ніж початок 27 тижня вагітності, вона пише заяву згідно з додатком 3 до цього Порядку. Якщо пацієнтці до дня пологів не було сформовано медичного висновку категорії «Вагітність та пологи», то медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується з дати пологів.

Медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» для жінок, які належать до 1 – 3 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, формується на:

180 календарних днів в залежності від випадку:

– лікуючим лікарем, який веде вагітність, після початку 27 тижня вагітності;

– лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу в стаціонарних умовах при вагітності після початку 27 тижня вагітності, при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії «Вагітність та пологи»;

– лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії «Вагітності та пологи» при пологах у випадку народження живої чи мертвої;

90 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах.».

Також Порядок № 1066 доповнено додатком 3, що містить форму Заяви, яку може подати вагітна жінка лікуючому лікарю (головному лікарю закладу охорони здоров’я чи фізичній особі – підприємцю, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики), з проханням сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи» із зазначенням дати його початку (число, місяць, рік) або дати пологів, якщо останні настануть раніше визначеної у заяві дати.

Враховуючи вищенаведене, якщо працівниця вирішила перенести початок відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами на більш пізній термін, то вона має подати лікуючому лікарю, який веде вагітність, заяву за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку № 1066. На підставі такої заяви жінці буде перенесено формування медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» на строк пізніше ніж початок 30 тижня вагітності (для жінок-«чорнобильців» — пізніше ніж початок 27 тижня вагітності). Якщо до дня пологів працівниці не буде сформовано медичного висновку категорії «Вагітність та пологи», то останній формується з дати пологів.

У вищезазначених випадках медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» формується з дати, зазначеної в заяві працівниці, або з дати пологів — у загальному випадку на 126 календарних днів непрацездатності (для жінок-«чорнобильців» — на 180 календарних днів непрацездатності).

Нагадаємо, що на підставі медичного висновку категорії «Вагітність та пологи» формується електронний листок непрацездатності по вагітності та пологах (далі — «декретний» е-ЛН) в Електронному реєстрі листків непрацездатності, який потім потрапляє до електронного кабінету страхувальника на сайті Пенсійного фонду України (див. статтю «Електронні листки непрацездатності: порядок формування та оплати» в журналі «Все про працю і зарплату» № 1/2023, стор. 66). Сформований «декретний» е-ЛН є підставою для нарахування страхувальником (роботодавцем) допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі (працівниці).

Якщо медичний висновок категорії «Вагітність та пологи» («декретний» е-ЛН) сформовано на підставі заяви жінки з дати, зазначеної в такій заяві, або з дати пологів, то з цієї ж дати жінці за місцем роботи може бути надана й відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами на підставі заяви про надання цієї відпустки, поданої роботодавцю. Відповідно, допомога по вагітності та пологах має бути нарахована за весь період такої відпустки — за період непрацездатності, зазначений у сформованому медичному висновку «Вагітність та пологи» («декретному» е-ЛН), а розрахунковим періодом для нарахування допомоги по вагітності та пологах будуть останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок згідно із сформованим медичним висновком («декретним» е-ЛН) (п. 25 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266).

Що стосується інших нововведень у Порядку № 1066, то у зв’язку з відміною антиковідного карантину Наказом № 1810 до абзацу третього пункту 1 розділу IV Порядку № 1066 внесено зміни, внаслідок яких тепер на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування (раніше було — на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України), формування медичних висновків в амбулаторних умовах надання медичних послуг може здійснюватися лікарем, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії, засобів телемедичного зв’язку з обов’язковим відповідним записом у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я за категоріями:

– «Захворювання або травма загального характеру», в разі наявності у пацієнта симптомів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, грипу або гострої респіраторної інфекції — на період до 5 календарних днів. У разі, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується понад 5 календарних днів, лікуючим лікарем формується новий медичний висновок в межах одного випадку тимчасової непрацездатності за результатом особистого медичного огляду пацієнта без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності;

– «Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» — на період до 5 календарних днів. У разі, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується понад 5 календарних днів, лікуючим лікарем формується новий медичний висновок в межах одного випадку тимчасової непрацездатності за результатом особистого медичного огляду пацієнта без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.


Вам також може бути цікаво

З 18 травня 2024 року до низки законодавчих актів внесено зміни, спрямовані на удосконалення проведення заходів мобілізації
Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які стосуються ІТ-компаній, підприємств паливно-енергетичного комплексу та підприємств, підпорядкованих Мінінфраструктури
Кабмін продовжив на один місяць строк дії відстрочок від мобілізації для заброньованих працівників
Внесено зміни до КЗпП, якими встановлено особливості трудових відносин при зміні власника підприємства
Воєнний стан і мобілізацію продовжено ще на 90 днів до 12 серпня 2024 року
З 04 квітня 2024 року призивний вік знижено з 27 до 25 років