Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Внесено зміни до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності

27 лютого 2024 року набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності» від 15.01.2024 № 78. Цим наказом внесено зміни до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.06.2021 № 1234 (далі — Порядок № 1234).

Так, на початку речення в абзаці третьому пункту 3 розділу II Порядку № 1234 слова та цифри «В період до 01 травня 2022 року» виключено.

Тепер вказаний абзац має таку редакцію:

«На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності та, які містять посилання на запис у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про попередній медичний висновок, формуються листки непрацездатності, як продовження випадку непрацездатності, в порядку черговості, незалежно від статусу раніше сформованих листків непрацездатності (крім статусу «сформовано помилково»).».

Отже, вищенаведена норма має застосовуватися не тільки до 01 травня 2022 року, а й після 01 травня 2022 року. На практиці так і було, але тепер це визначено і на нормативному рівні.

Також пункт 3 розділу II Порядку № 1234 доповнено абзацом восьмим такого змісту:

«За наявності у будь-якому із медичних висновків, на підставі яких сформовано листки непрацездатності, що складають один страховий випадок, відмітки про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності, відомості про неї відображаються у всіх листках непрацездатності, що складають один страховий випадок.».

Таким чином, усунено прогалину в нормах Порядку № 1234, який раніше не передбачав наявність відмітки про алкогольне та/або наркотичне сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності в наступних листках непрацездатності (далі — ЛН), сформованих за першим (первинним) ЛН, що складають один страховий випадок.

Це приводило до того, що перший (первинний) ЛН, який мав відмітку про алкогольне та/або наркотичне сп’яніння як причину виникнення тимчасової непрацездатності, не оплачувався, а наступні ЛН, створені як продовження попереднього ЛН по цьому ж страховому випадку, не мали відмітку про алкогольне та/або наркотичне сп’яніння як причину виникнення тимчасової непрацездатності, що формально зобов’язувало страхувальників нараховувати «лікарняні» за «безалкогольними» ЛН, хоча пенсійні органи відмовляли в оплаті таких ЛН.

Тепер, за наявності відмітки про алкогольне та/або наркотичне сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності в першому (первинному) ЛН, в наступних ЛН, що складають один страховий випадок, також має бути відмітка про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності.

Нагадаємо, що згідно з пунктом 5 частини 1 статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105-XIV допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням.


Вам також може бути цікаво

З 04 квітня 2024 року призивний вік знижено з 27 до 25 років
Внесено зміни до Порядку надання відпустки при народженні дитини
З 1 квітня 2024 року збільшився розмір мінімальної заробітної плати
Затверджено новий Порядок призначення та здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві
З 1 березня 2024 року діє новий стандарт діловодства ДСТУ 2732:2023
Внесено зміни до Податкового кодексу України, якими скасовано штраф за помилкове зазначення у платіжках бюджетного рахунку та введено нові податкові норми