Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Уряд з 1 січня 2024 року підвищив розміри посадових окладів (тарифних ставок) в бюджетній сфері

16 січня 2024 року набрала чинності, але застосовується з 1 січня 2024 року постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 12.01.2024 № 23 (далі — Постанова № 23). Цією Постановою примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 після абзацу четвертого доповнено новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2024 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 3195 гривень.».

Таким чином, в бюджетній сфері з 1 січня 2024 року збільшено розміри всіх посадових окладів, які розраховуються за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — ЄТС), оскільки збільшено розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду до 3195 гривень, від якого обчислюються розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 2–25 тарифних розрядів.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2021 року по 31 грудня 2023 року розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду становив 2893 гривні. Отже, базовий посадовий оклад з 1 січня 2024 року підвищено на 10,4%. Це пояснюється тим, що з 1 січня 2024 року підвищено мінімальну заробітну плату в місячному розміру до 7100 грн., а оклад працівника 1 тарифного розряду ЄТС тепер становить 45% від мінімальної заробітної плати.

Також пунктом 2 Постанови № 23 доручено керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити:

диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи;

– виконання цієї Постанови виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

Пунктом 3 Постанови № 23 доручено міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, органам державної влади, іншим державним органам привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією Постановою.

Також рекомендовано органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо приведення власних нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність із Постановою № 23.


Вам також може бути цікаво

Внесено зміни до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності
Внесено зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів
Внесено зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку
Воєнний стан і мобілізацію продовжено ще на 90 днів до 13 травня 2024 року
Внесено зміни до Класифікатора професій, які здебільшого стосуються професій ІТ-галузі
Внесено зміни до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб