Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Набрав чинності Закон про Держбюджет–2023, яким встановлено соціальні стандарти на 2023 рік, від розміру яких залежить низка інших показників

1 січня 2023 року набрав чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX (далі — Закон про Держбюджет-2023), яким встановлено, зокрема, соціальні стандарти на 2023 рік.

Так, згідно зі статтею 8 Закону про Держбюджет-2023 мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року становить:

– у місячному розмірі — 6700 грн.;

– у погодинному розмірі — 40,46 грн.

Таким чином, мінімальна заробітна плата протягом усього 2023 року буде така ж, як і з 1 жовтня 2022 року.

Відповідно до статті 7 Закону про Держбюджет-2023 прожитковий мінімум з 1 січня 2023 року становить:

усереднений на одну особу в розрахунку на місяць — 2589 грн.;

– для дітей віком до 6 років — 2272 грн.;

– для дітей віком від 6 до 18 років — 2833 грн.;

– для працездатних осіб — 2684 грн.;

– для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді — 2102 грн.;

– для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів — 2102 грн.;

– для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури — 1600 грн.;

– для осіб, які втратили працездатність — 2093 грн.

Таким чином, прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення протягом усього 2023 року буде таким самим, як і з 1 грудня 2022 року.

Враховуючи вищезазначені показники мінімальної заробітної плати у місячному розмірі та прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі — ПМТЛ), у тому числі станом на 1 січня 2023 року, протягом усього 2023 року важливі для роботодавців «зарплатно-податково-страхові» показники будуть наступними:

 • мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) — 2684грн. (ч. шоста ст. 96 Кодексу законів про працю України);
 • максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску (далі— ЄСВ) — 100 500 грн. (6700 грн. х 15);
 • сума ЄСВ, яка має бути сплачена роботодавцем, якщо база нарахування ЄСВ у застрахованої особи за основним місцем роботи не перевищує розміру мінімальної заробітної плати — 1474грн. (6700 грн. х 22%);
 • розмір мінімального страхового внеску1474 грн. (6700 грн. х 22%);
 • сума податкової соціальної пільги (далі— ПСП) протягом усього 2023 року, яка надається:

– у розмірі 100% (пп. 169.1.1 Податкового кодексу України; далі — ПКУ) — 1342 грн. (50% х 2684 грн.);

– у розмірі 100% на кожну дитину працівнику, який утримує двох чи більше дітей до 18 років (пп. 169.1.2 ПКУ), — добуток 1342 грн. та кількості дітей;

– у розмірі 150% (пп. 169.1.3 ПКУ) — 2013 грн. (1342 грн. х 150%);

– у розмірі 200% (пп. 169.1.4 ПКУ) — 2684 грн. (1342 грн. х 200%);

 • граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП, — 3760грн. (2684 грн. х 1,4), а для одного з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 1.2 (тобто для особи, яка утримує двох чи більше дітей віком до 18 років), підпунктами «а» (для одинокої матері (батька), вдови (вдівця) або опікуна, піклувальника) та «б» (для особи, яка утримує дитину з інвалідністю) підпункту 169.1.3 ПКУ, — добуток 3760 грн. та кількості дітей;
 • максимальна сума нецільової благодійної (матеріальної) допомоги сукупно за рік, яка не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (далі— ПДФО) та військовим збором (далі — ВЗ), — 3760 грн. (пп. 7.3 ПКУ);
 • максимальна вартість подарунків (призів переможцям та призерам спортивних змагань) у негрошовій формі у розрахунку на місяць, що не оподатковується ПДФО та ВЗ (пп. 165.1.39 ПКУ), — 1675 грн. (6700 грн. х 25%);
 • максимальна сума добових витрат, понесених працівником у зв’язку з відрядженням у межах України, яка не оподатковується ПДФО та ВЗ (пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ), — 670 грн. (6700 грн. х 0,1) за кожний календарний день відрядження;
 • максимальна сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, що не оподатковується ПДФО та ВЗ (пп. 165.1.21 ПКУ),— 20 100 грн. (6700 грн. х 3);
 • максимальна вартість путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, яка надається його роботодавцем— платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, що не оподатковується ПДФО та ВЗ (пп. 165.1.35 ПКУ), — 33 500 грн. (6700 грн. х 5);
 • максимальна основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, урозрахунку на рік, що не оподатковується ПДФО та ВЗ (пп. «д» пп. 164.2.17, пп. 165.1.55 ПКУ), — 1675 грн. (6700 грн. х 25%);
 • максимальна сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об’єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої профспілки протягом року сукупно, яка не оподатковується ПДФО та ВЗ (пп. 165.1.47 ПКУ), — 3760 грн.;
 • максимальна сума коштів або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку (колишнього працівника) за його останнім місцем роботи (ут. ч. перед виходом на пенсію) роботодавцем такого померлого платника податку, які не оподатковуються ПДФО та ВЗ (пп. «б» пп. 165.1.22 ПКУ), — 7520 грн. (2 х 3760 грн.);
 • максимальна середньоденна заробітна плата для нарахування «лікарняних», якщо страховий стаж становить менше 6 місяців за останні 12місяців, та мінімальна середньоденна заробітна плата для нарахування «декретних» — 220,11 грн. (6700 грн. : 30,44);
 • максимальна середньоденна заробітна плата для нарахування «декретних», якщо страховий стаж становить менше 6 місяців за останні 12місяців — 440,21 грн. (6700 грн. х 2 : 30,44).

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 3 «Прикінцевих положень» Закону про Держбюджет-2023 зупинено на 2023 рік дію, зокрема, Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Отже, протягом усього 2023 року індексація доходів, в тому числі заробітної плати, проводитися не буде. Відповідно, немає підстав продовжувати нараховувати працівникам «фіксовану» суму індексації у 2023 році, яка нараховувалась їм у 2022 році.

Також пунктом 10 «Прикінцевих положень» Закону про Держбюджет-2023 доручено Кабінету Міністрів України після припинення чи скасування воєнного стану в Україні опрацювати, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах, питання щодо збільшення видатків для підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати на 2023 рік.


Вам також може бути цікаво

Внесено зміни до Порядку видачі (формування) листків непрацездатності
Внесено зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів
Внесено зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку
Воєнний стан і мобілізацію продовжено ще на 90 днів до 13 травня 2024 року
Внесено зміни до Класифікатора професій, які здебільшого стосуються професій ІТ-галузі
Внесено зміни до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб